مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

فصل ۱۸

افزایش خدمت عیسی در مقایسه با خدمت یحیی

افزایش خدمت عیسی در مقایسه با خدمت یحیی

مَتّی ۴:‏۱۲ مَرقُس ۶:‏۱۷-‏۲۰ لوقا ۳:‏۱۹،‏ ۲۰ یوحنا ۳:‏۲۲–‏۴:‏۳

  • شاگردان عیسی تعمید می‌دادند

  • یحیی زندانی شد

بهار سال ۳۰ میلادی بود.‏ عیسی و شاگردانش پس از برگزاری عید پِسَح،‏ اورشلیم را ترک کردند.‏ اما مستقیم به خانه‌های خود در جلیل بازنگشتند،‏ بلکه به آبادی‌های یهودیه رفتند و بسیاری را تعمید دادند.‏ یحیای تعمیددهنده نیز حدود یک سال به این فعالیت مشغول بود.‏ او و شماری از شاگردانش که هنوز او را همراهی می‌کردند،‏ احتمالاً در درّهٔ رود اردن بودند.‏

عیسی خود کسی را تعمید نمی‌داد،‏ بلکه شاگردانش این فعالیت را زیر نظر او انجام می‌دادند.‏ در این مقطع از خدمت عیسی،‏ هم او و هم یحیی به یهودیانی تعلیم می‌دادند که از گناهانشان توبه کرده بودند؛‏ گناهانی که برخلاف عهد شریعت مرتکب شده بودند.‏—‏اعمال ۱۹:‏۴‏.‏

اما شاگردان یحیی حسادت ورزیدند و در مورد عیسی به یحیی گفتند:‏ «مردی که با تو در آن سوی رود اردن بود .‏ .‏ .‏ اکنون تعمید می‌دهد و همه نزد او می‌روند.‏» (‏یوحنا ۳:‏۲۶‏)‏ یحیی برخلاف شاگردانش به فعالیت عیسی حسادت نمی‌کرد.‏ او از پیشرفت عیسی شادمان بود و می‌خواست که شاگردانش نیز از آن شادمان باشند.‏ یحیی به آنان متذکر شد:‏ «شما خود شاهد هستید که گفتم،‏ من مسیح نیستم،‏ بلکه پیشاپیش او فرستاده شده‌ام.‏» سپس برای آن که همگان بتوانند سخنش را درک کنند،‏ با استفاده از تشبیهی توضیح داد:‏ «عروس به داماد تعلّق دارد.‏ اما وقتی دوست داماد کنار داماد می‌ایستد و به سخنانش گوش می‌دهد،‏ از شنیدن صدای داماد بسیار شاد می‌شود.‏ پس شادی من نیز کامل شده است.‏»—‏یوحنا ۳:‏۲۸،‏ ۲۹‏.‏

یحیی همچون «دوست داماد،‏» ماه‌ها پیش با خوشحالی شاگردانش را با عیسی آشنا کرده بود.‏ برخی از آنان پیرو عیسی شدند و بعدها با روح‌القدس مسح گردیدند.‏ یحیی می‌خواست که شاگردان کنونی‌اش نیز به عیسی بپیوندند.‏ در واقع،‏ مقصود یحیی این بود که راه را برای خدمت مسیح آماده سازد.‏ او در این مورد توضیح داد:‏ «او باید روزبه‌روز بزرگ‌تر شود و من کوچک‌تر.‏»—‏یوحنا ۳:‏۳۰‏.‏

یوحنا که پیش از این شاگرد عیسی شده بود،‏ بعدها در مورد اصل و منشأ عیسی و نقش کلیدی او در نجات بشر،‏ نوشت:‏ «آن که از بالا می‌آید،‏ از همه بالاتر است.‏ .‏ .‏ .‏ پدر،‏ پسر را دوست دارد و همه چیز را به دست او سپرده است.‏ کسی که به پسر ایمان می‌ورزد،‏ زندگی جاودان خواهد یافت؛‏ اما کسی که از پسر نافرمانی می‌کند،‏ آن زندگی را نخواهد دید،‏ بلکه غضب خدا بر او می‌ماند.‏» (‏یوحنا ۳:‏۳۱،‏ ۳۵،‏ ۳۶‏)‏ به‌راستی چقدر مهم است که همهٔ انسان‌ها از این حقیقت آگاه شوند!‏

کمی پس از آن که یحیای تعمیددهنده توضیح داد که نقشش کم‌رنگ‌تر و فعالیت‌هایش کمتر خواهد شد،‏ هیرودیسِ پادشاه او را دستگیر کرد.‏ هیرودیس با هیرودیا که زن برادر ناتنی‌اش فیلیپُس بود،‏ ازدواج کرده بود.‏ هنگامی که یحیی این ازدواج را در ملأ عام نامشروع خواند،‏ هیرودیس او را به زندان انداخت.‏ عیسی با شنیدن خبر دستگیری یحیی،‏ به همراه شاگردانش یهودیه را ترک کرد و راهی جلیل شد.‏—‏مَتّی ۴:‏۱۲؛‏ مَرقُس ۱:‏۱۴‏.‏