مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

بخش ۱

پیش از شروع خدمت عیسی

‏«او بزرگ خواهد بود.‏»—‏لوقا ۱:‏۳۲

پیش از شروع خدمت عیسی

در این بخش:‏

فصل ۱

دو پیام از سوی خدا

فرشته‌ای به نام جبرائیل پیام‌هایی را اعلام کرد که باورشان دشوار بود.‏

فصل ۲

احترام به عیسی پیش از تولّدش

الیزابت و پسری که در رحم داشت،‏ چگونه به عیسی احترام گذاشتند؟‏

فصل ۳

تولّد فرزندی که طریق خدا را آماده ساخت

زَکَریا پس از این که به شکلی معجزه‌آسا قدرت تکلّمش را بازیافت،‏ پیشگویی پراهمیتی را اعلام کرد.‏

فصل ۴

باردار شدن مریم پیش از ازدواجش

مریم به یوسف گفته بود که از طریق روح‌القدس باردار شده است،‏ نه از طریق مردی دیگر.‏ آیا یوسف گفته‌های او را باور کرد؟‏

فصل ۵

عیسی چه وقت و در کجا متولّد شد؟‏

بر چه اساسی می‌توان گفت که عیسی در ۲۵ دسامبر متولّد نشد؟‏

فصل ۶

فرزندی که وعده داده شده بود

وقتی یوسف و مریم،‏ عیسای نوزاد را به معبد بردند،‏ دو اسرائیلی سالخورده در مورد آیندهٔ عیسی پیشگویی کردند.‏

فصل ۷

طالع‌بینانی به دیدار عیسی رفتند

چرا ستاره در ابتدا طالع‌بینان را به سوی عیسی نبرد،‏ بلکه به سوی هیرودیس که قصد کشتن عیسی را داشت برد.‏

فصل ۸

فرار از حکمرانی شریر

سه پیشگویی کتاب مقدّس در مورد مسیح،‏ در اوایل زندگی عیسی تحقق یافت.‏

فصل ۹

زندگی عیسی در ناصره

عیسی چند برادر و خواهر داشت؟‏

فصل ۱۰

سفر خانوادهٔ عیسی به اورشلیم

یوسف و مریم از این که نتوانستند عیسی را بیابند نگران شدند.‏ عیسی نیز تعجب کرد که آنان فوراً پی نبردند که او در کجاست.‏

فصل ۱۱

یحیای تعمیددهنده راه را آماده ساخت

وقتی برخی از فَریسیان و صَدّوقیان نزد یحیی آمدند،‏ او آنان را محکوم کرد.‏ چرا؟‏