انجیل یوحنا ۳‏:‏۱‏-‏۳۶

  • عیسی و نیقودیموس ‏(‏۱-‏۲۱‏)‏

    • از نو متولّد شدن ‏(‏۳-‏۸‏)‏

    • ‏«خدا آنقدر مردم این دنیا را دوست داشت» ‏(‏۱۶‏)‏

  • آخرین شهادت یحیی دربارهٔ عیسی ‏(‏۲۲-‏۳۰‏)‏

  • ‏«کسی که از بالا می‌آید» ‏(‏۳۱-‏۳۶‏)‏

۳  در میان فَریسیان مردی بود که نیقودیموس نام داشت و از بزرگان قوم یهود بود.‏ ۲  یک شب،‏ او پیش عیسی آمد و گفت:‏ «استاد،‏* ما می‌دانیم که تو از طرف خدا برای تعلیم و راهنمایی ما آمده‌ای،‏ چون کسی نمی‌تواند معجزه‌هایی* را که تو می‌کنی انجام دهد،‏ مگر این که خدا با او باشد.‏» ۳  عیسی در جواب او گفت:‏ «این حقیقت را بدان که اگر کسی از نو* متولّد نشود،‏ نمی‌تواند پادشاهی خدا را ببیند.‏» ۴  نیقودیموس به او گفت:‏ «اما چطور ممکن است که یک شخص سالمند از نو متولّد شود؟‏ مگر امکان دارد که یک مرد پیر به شکم مادرش برگردد و دوباره متولّد شود؟‏» ۵  عیسی جواب داد:‏ «این حقیقت را بدان،‏ تا کسی از آب و روح‌القدس متولّد نشود،‏* نمی‌تواند وارد پادشاهی خدا شود.‏ ۶  کسی که از انسان متولّد می‌شود جسمانی است،‏ ولی کسی که از روح* متولّد می‌شود،‏ روحانی* است.‏ ۷  پس تعجب نکن که به تو گفتم،‏ شما باید از نو متولّد شوید!‏ ۸  باد* هر جا که بخواهد می‌وزد؛‏ صدای آن را می‌شنوی،‏ ولی نمی‌دانی از کجا می‌آید و به کجا می‌رود.‏ وضعیت همهٔ کسانی که از روح‌القدس متولّد می‌شوند هم به همین شکل است.‏»‏* ۹  نیقودیموس از عیسی پرسید:‏ «چنین چیزی چطور می‌تواند درست باشد؟‏» ۱۰  عیسی جواب داد:‏ «مگر تو یکی از معلّم‌های قوم اسرائیل نیستی؟‏ پس چرا این چیزها را نمی‌دانی؟‏ ۱۱  این حقیقت را بدان:‏ ما از چیزهایی که می‌دانیم صحبت می‌کنیم و دربارهٔ چیزهایی که دیده‌ایم شهادت می‌دهیم،‏ ولی شما شهادت ما را قبول نمی‌کنید.‏ ۱۲  من با این که دربارهٔ امور زمینی با شما صحبت کرده‌ام،‏ آن را باور نمی‌کنید.‏ پس اگر در مورد امور آسمانی با شما صحبت کنم،‏ چطور باور خواهید کرد؟‏ ۱۳  به علاوه،‏ هیچ انسانی به آسمان بالا نرفته،‏ جز پسر انسان،‏ یعنی همان کسی که از آسمان پایین آمد.‏ ۱۴  همان طور که موسی در بیابان مجسمهٔ مار را روی یک تیر آویزان کرد،‏* پسر انسان هم باید آویخته شود* ۱۵  تا هر کسی که به او ایمان بیاورد،‏ به زندگی ابدی دست پیدا کند.‏ ۱۶  ‏«خدا آنقدر مردم این دنیا را دوست داشت که پسر یگانه‌اش را داد تا هر کسی که به او ایمان بیاورد* نابود نشود،‏ بلکه به زندگی ابدی دست پیدا کند.‏ ۱۷  خدا پسرش را به این دنیا نفرستاد تا او مردم را داوری کند،‏ بلکه پسرش را فرستاد تا مردم این دنیا از طریق او نجات پیدا کنند.‏ ۱۸  کسانی که در عمل نشان دهند به او ایمان دارند محکوم* نخواهند شد،‏ ولی کسانی که ایمانشان را در عمل نشان ندهند،‏ از همین الآن هم محکوم* شده‌اند،‏ چون ایمانی را که به پسر یگانهٔ خدا* دارند در عمل نشان نداده‌اند.‏ ۱۹  داوری مردم بر این اساس است:‏ نور به این دنیا آمد،‏ ولی مردم تاریکی را بیشتر از نور دوست داشتند،‏ چون کارها و رفتارشان شریرانه بود.‏ ۲۰  کسانی که مرتباً کارهای زشت و زننده انجام می‌دهند از نور نفرت دارند و به طرف نور نمی‌آیند،‏ مبادا به خاطر کارهای بدشان سرزنش شوند.‏* ۲۱  ولی کسانی که طبق حقیقت رفتار می‌کنند به طرف نور می‌آیند تا معلوم شود که کارها و رفتارشان هماهنگ با خواست خداست.‏»‏ ۲۲  بعد از آن،‏ عیسی با شاگردانش به منطقهٔ روستایی یهودیه رفت.‏ او مدتی در آنجا با آن‌ها ماند و مردم را تعمید می‌داد.‏* ۲۳  در این بین،‏ یحیی هم در عِینون که نزدیک سالِم بود مردم را تعمید می‌داد،‏ چون آب در آن منطقه زیاد بود و مردم برای تعمید پیش او می‌آمدند.‏ ۲۴  در آن زمان،‏ یحیی هنوز به زندان نیفتاده بود.‏ ۲۵  روزی شاگردان یحیی سر موضوع آداب و رسوم پاکسازی،‏ با یک یهودی وارد بحث شدند.‏ ۲۶  شاگردان یحیی پیش او رفتند و گفتند:‏ «استاد،‏* کسی که در آن طرف رود اردن با تو بود و تو درباره‌اش شهادت دادی،‏ مردم را تعمید می‌دهد و همه پیش او می‌روند.‏» ۲۷  یحیی گفت:‏ «هیچ کس نمی‌تواند چیزی به دست آورد،‏ مگر این که از طرف خدا* به او داده شود.‏ ۲۸  شما خودتان شاهدید که گفتم،‏ ‹من مسیح نیستم،‏ بلکه پیشاپیش او فرستاده شده‌ام.‏› ۲۹  عروس به داماد تعلّق دارد،‏ اما دوست داماد که در کناری ایستاده و به حرف‌های داماد گوش می‌دهد،‏ از شنیدن صدای او خیلی خوشحال می‌شود.‏ به همین ترتیب،‏ شادی من هم کامل شده است.‏ ۳۰  شاگردان او باید روزبه‌روز بیشتر شوند و شاگردان من کمتر.‏»‏* ۳۱  کسی که از بالا می‌آید،‏ از همه بالاتر است.‏ اما کسی که از زمین است،‏ دربارهٔ امور زمینی صحبت می‌کند،‏ چون او از زمین است.‏ او که از آسمان می‌آید،‏ از همه بالاتر است.‏ ۳۲  او دربارهٔ چیزهایی که دیده و شنیده شهادت می‌دهد،‏ ولی هیچ کس حرف‌هایش را قبول نمی‌کند.‏ ۳۳  کسی که حرف‌های او را قبول کند،‏ تأیید کرده* که خدا همیشه حقیقت را می‌گوید.‏ ۳۴  فرستادهٔ خدا کلام خدا را می‌گوید،‏ چون خدا روح‌القدس را با سخاوت می‌دهد.‏* ۳۵  پدر،‏ پسر را دوست دارد و همه چیز را به دست او سپرده است.‏ ۳۶  کسی که در عمل نشان دهد به پسر ایمان دارد،‏ زندگی ابدی را به دست می‌آورد،‏* ولی کسی که از پسر اطاعت نکند،‏ طعم آن زندگی را نخواهد چشید و خشم خدا هیچ وقت از او دور نخواهد شد.‏

پاورقی‌ها

تحت‌اللفظی:‏ «رَبّی.‏» رجوع به واژه‌نامه:‏ «رَبّی.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «نشانه‌هایی.‏»‏
یا احتمالاً:‏ «از آسمان.‏»‏
یا:‏ «تا کسی در آب تعمید نگیرد و روح‌القدس را دریافت نکند.‏»‏
منظور روح‌القدس است.‏ رجوع به واژه‌نامه:‏ «روح.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «روح.‏»‏
ترجمهٔ این کلمهٔ یونانی همان «روح‌القدس» در آخر این آیه است.‏
یا:‏ «هم نمی‌دانند که این چطور اتفاق افتاده است.‏»‏
یا:‏ «بالا برد.‏»‏
یا:‏ «بالا برده شود.‏»‏
یا:‏ «در عمل نشان دهد به او ایمان دارد.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «داوری.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «داوری.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «نام پسر یگانهٔ خدا.‏»‏
یا:‏ «مبادا کارهای بدشان آشکار شود.‏»‏
ظاهراً این تعمید زیر نظر عیسی انجام می‌شد؛‏ با یوحنا ۴:‏۲ مقایسه شود.‏
تحت‌اللفظی:‏ «رَبّی.‏» رجوع به واژه‌نامه:‏ «رَبّی.‏»‏
یا:‏ «از آسمان.‏»‏
یا:‏ «او باید مدام ترقی کند،‏ ولی من عقب بمانم.‏»‏
یا:‏ «مُهر تأیید بر این زده.‏»‏
یا:‏ «خدا در دادن روح‌القدس،‏ خسیس نیست؛‏ خدا روح‌القدس را به میزان معین نمی‌دهد.‏»‏
یا:‏ «زندگی ابدی دارد.‏»‏