مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

فصل ۱

دو پیام از سوی خدا

دو پیام از سوی خدا

لوقا ۱:‏۵-‏۳۳

  • پیشگویی جبرائیلِ فرشته در مورد تولّد یحیای تعمیددهنده

  • پیشگویی جبرائیل به مریم در مورد تولّد عیسی

تمام کتاب مقدّس در واقع پیامی از سوی خداست.‏ آفریدگار و پدر آسمانی‌مان این کتاب را برای آموزش ما در اختیارمان قرار داده است.‏ اما گاه در این کتاب به پیام‌هایی اشاره می‌شود که برای منظوری خاص اعلام شده است.‏ حال می‌خواهیم دو نمونه از چنین پیام‌هایی را از نظر بگذرانیم.‏ این پیام‌ها را فرشته‌ای به نام جبرائیل بیش از ۲۰۰۰ سال پیش به دو خادم خدا رساند.‏ جبرائیل از فرشتگانی بود که «در حضور خدا» می‌ایستاد.‏ (‏لوقا ۱:‏۱۹‏)‏ این فرشته در چه موقعیتی این پیام‌های مهم را اعلام کرد؟‏

حدود سال سوم قبل از میلاد بود.‏ جبرائیل می‌خواست اولین پیام خود را به یکی از کاهنان یَهُوَه،‏ به نام زَکَریا برساند.‏ زَکَریا در میان تپه‌های یهودیه،‏ شاید در نزدیکی اورشلیم،‏ زندگی می‌کرد.‏ او و همسرش اِلیزابِت هر دو پیر و سالخورده بودند و فرزندی نداشتند.‏ این بار نوبت زَکَریا بود که در معبد خدا در اورشلیم بر مذبح،‏ بخور بسوزاند.‏ در حالی که زَکَریا در معبد خدمت می‌کرد،‏ جبرائیل به‌ناگاه در نزدیکی مذبح بخور در مقابل او ظاهر شد.‏

با دیدن این واقعهٔ شگفت‌انگیز زَکَریا مضطرب گشت و ترس وجودش را فرا گرفت.‏ اما جبرائیل به او آرامش داد و گفت:‏ «زَکَریا،‏ مترس؛‏ زیرا دعاهای التماس‌آمیز تو مستجاب شده است.‏ همسرت اِلیزابِت برای تو پسری خواهد زایید و تو باید نام او را یحیی بگذاری.‏» فرشتهٔ خدا همچنین گفت که یحیی «در چشم یَهُوَه بزرگ خواهد بود» و «قومی آماده برای یَهُوَه» فراهم خواهد ساخت.‏—‏لوقا ۱:‏۱۳-‏۱۷‏.‏

از آنجا که زَکَریا و همسرش سالخورده بودند،‏ باور این امر برای او دشوار بود.‏ از این رو،‏ جبرائیل به زَکَریا گفت:‏ «تا روزی که این وقایع روی دهد،‏ تو قادر به تکلّم نخواهی بود و خاموش خواهی ماند؛‏ چون سخنان مرا .‏ .‏ .‏ باور نکردی.‏»—‏لوقا ۱:‏۲۰‏.‏

مردم که منتظر بودند زَکَریا از مکان مقدّس معبد بیرون بیاید،‏ از تأخیر او متعجب شدند.‏ زَکَریا عاقبت بیرون آمد،‏ اما قادر به سخن گفتن نبود و تنها می‌توانست ایما و اشاره کند.‏ واضح بود که زَکَریا در معبد چیزی خارق‌العاده مشاهده کرده بود.‏

پس از این که زَکَریا خدمت خود را در معبد به پایان رساند،‏ به خانهٔ خود بازگشت.‏ آری،‏ چندی بعد اِلیزابِت باردار شد!‏ او در طی دوران بارداری خود،‏ پنج ماه در خانه دور از مردم ماند.‏

مدتی بعد جبرائیل بر زنی جوان و مجرّد نیز ظاهر شد.‏ آن زن مریم نام داشت و در شهر ناصره در شمال منطقهٔ جلیل زندگی می‌کرد.‏ اما جبرائیل برای او چه پیامی داشت؟‏ او به مریم گفت:‏ «مورد لطف خدا قرار گرفته‌ای.‏» سپس اضافه کرد:‏ «تو باردار خواهی شد و پسری به دنیا خواهی آورد که باید نام او را عیسی بگذاری.‏» جبرائیل همچنین گفت:‏ «او بزرگ خواهد بود و پسر آن متعال خوانده خواهد شد .‏ .‏ .‏ و او تا ابد بر خاندان یعقوب پادشاهی خواهد کرد و پادشاهی او هرگز پایان نخواهد یافت.‏»—‏لوقا ۱:‏۳۰-‏۳۳‏.‏

ما می‌توانیم درک کنیم که رساندن این دو پیام پراهمیت چه افتخار بزرگی برای جبرائیل محسوب می‌شد.‏ با بررسی بیشتر سرگذشت زندگی یحیی و عیسی،‏ بهتر پی می‌بریم که چرا این پیام‌های آسمانی برای ما نیز پراهمیت است.‏