مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

فصل ۱۲۰

شاخه‌هایی که ثمر می‌آورند و دوستی با عیسی

شاخه‌هایی که ثمر می‌آورند و دوستی با عیسی

یوحنا ۱۵:‏۱-‏۲۷

  • تاک حقیقی و شاخه‌ها

  • چگونه می‌توان در محبت عیسی ماند؟‏

عیسی با سخنانی دلگرم‌کننده نگرانی‌های رسولان وفادارش را بر طرف کرده و به آنان قوّت قلب داده بود.‏ دیر وقت بود و شاید از نیمه‌شب گذشته بود.‏ در آن ساعات عیسی مَثَلی آورد تا آنان را به عمل وادارد.‏

او سخنانش را با این جمله آغاز کرد:‏ «من تاک حقیقی هستم و پدرم باغبان است.‏» (‏یوحنا ۱۵:‏۱‏)‏ عیسی از تشبیهی استفاده کرد که قرن‌ها پیش از آن در مورد قوم اسرائیل گفته شده بود.‏ در آن تشبیه اسرائیل تاک یَهُوَه خوانده می‌شد.‏ (‏اِرْمیا ۲:‏۲۱؛‏ هوشَع ۱۰:‏۱،‏ ۲‏)‏ اما قوم اسرائیل دیگر مورد قبول یَهُوَه نبود و او به‌زودی آن قوم را رها می‌کرد.‏ (‏مَتّی ۲۳:‏۳۷،‏ ۳۸‏)‏ پس منظور عیسی تاکی دیگر بود.‏ در واقع،‏ عیسی خود آن تاک بود که پدرش از سال ۲۹ میلادی،‏ پرورش داده بود؛‏ یعنی زمانی که او را با روح‌القدس مسح کرد.‏ اما عیسی نشان داد که این تشبیه تنها به او و پدرش محدود نمی‌شود و گفت:‏

‏«[پدرم] هر شاخه‌ای را که در من است،‏ میوه نیاوَرَد،‏ می‌بُرَد و هر شاخه‌ای را که میوه آوَرَد،‏ پاک می‌کند تا میوهٔ بیشتر آوَرَد.‏ .‏ .‏ .‏ شاخه‌ای که در تاک نماند،‏ به تنهایی نمی‌تواند میوه آوَرَد؛‏ به همین گونه اگر شما نیز در اتحاد با من نمانید،‏ نمی‌توانید میوه آورید.‏ من آن تاک هستم و شما شاخه‌های آن.‏»—‏یوحنا ۱۵:‏۲-‏۵‏.‏

عیسی به شاگردانش وعده داده بود که پس از رفتنش به آسمان،‏ یاوری برای آنان خواهد فرستاد؛‏ یعنی روح‌القدس.‏ پنجاه و یک روز پس از آن،‏ وقتی رسولان و عده‌ای دیگر روح‌القدس را یافتند،‏ شاخه‌های این تاک شدند.‏ تمام «شاخه‌ها» باید با عیسی در اتحاد و همبستگی می‌ماندند.‏ اما برای رسیدن به چه هدفی؟‏

عیسی چنین توضیح داد:‏ «کسی میوهٔ بسیار می‌آوَرَد که در اتحاد با من بماند و من در اتحاد با او؛‏ زیرا شما جدا از من به هیچ وجه نمی‌توانید کاری انجام دهید.‏» «شاخه‌ها» یعنی پیروان وفادار عیسی،‏ ثمر بسیار به بار می‌آوردند؛‏ به عبارت دیگر خصوصیات عیسی را سرمشق قرار می‌دادند،‏ با پشتکار با دیگران در مورد پادشاهی خدا صحبت می‌کردند و شاگردان بیشتری از مردم دنیا می‌ساختند.‏ حال اگر شاخه‌ای در اتحاد با عیسی نمی‌ماند و ثمر به بار نمی‌آورد،‏ چطور؟‏ عیسی گفت:‏ «اگر کسی در اتحاد با من نماند،‏ .‏ .‏ .‏ دور انداخته می‌شود.‏» اما همچنین گفت:‏ «اگر شما در اتحاد با من بمانید و گفته‌های من در شما بماند،‏ هر آنچه می‌خواهید درخواست کنید و آن برای شما انجام خواهد شد.‏»—‏یوحنا ۱۵:‏۵-‏۷‏.‏

عیسی سپس به موضوعی پرداخت که پیش از این نیز دو بار آن را گفته بود،‏ این که پیروانش باید از احکام او اطاعت کنند.‏ (‏یوحنا ۱۴:‏۱۵،‏ ۲۱‏)‏ عیسی برای شاگردانش توضیح داد که چگونه می‌توانند این امر را ثابت کنند.‏ او به قدمی مهم در این راه اشاره کرد و گفت:‏ «اگر احکام مرا به جا آوردید،‏ در محبت من خواهید ماند،‏ همان گونه که من احکام پدر را به جا آورده‌ام و در محبت او می‌مانم.‏» اما این حکم تنها شامل محبت به یَهُوَه خدا و پسرش نمی‌شد.‏ عیسی گفت:‏ «حکم من این است که به یکدیگر محبت کنید،‏ همان گونه که من به شما محبت کرده‌ام.‏ محبتی بزرگ‌تر از این نیست که کسی جان خود را برای دوستانش بدهد.‏ شما دوستان من هستید اگر آنچه به شما حکم می‌کنم،‏ به جا آورید.‏»—‏یوحنا ۱۵:‏۱۰-‏۱۴‏.‏

عیسی ساعاتی دیگر محبت خود را با فدا کردن جانش نشان می‌داد.‏ او جانش را برای چه کسانی می‌داد؟‏ برای تمام کسانی که به او ایمان بورزند.‏ پیروان او نیز باید از او سرمشق می‌گرفتند و چنین محبت ایثارگرانه‌ای به یکدیگر نشان می‌دادند.‏ محبت باید مشخصهٔ پیروان عیسی می‌بود همان طور که او پیش از آن نیز گفته بود:‏ «به این طریق است که همه خواهند دانست،‏ شاگردان من هستید–‏اگر به یکدیگر محبت کنید.‏»—‏یوحنا ۱۳:‏۳۵‏.‏

برای رسولان افتخار بزرگی بود که عیسی آنان را «دوست» خود نامید.‏ او در این مورد گفت:‏ «من شما را دوست خوانده‌ام؛‏ زیرا شما را از هر آنچه از پدرم شنیده‌ام،‏ آگاه ساخته‌ام.‏» به‌راستی چه رابطهٔ پرارزشی!‏ این که آنان می‌توانستند از دوستان نزدیک عیسی باشند و از آنچه پدر به او گفته بود باخبر شوند!‏ اما آنان برای حفظ این رابطه باید «پیوسته میوه» به بار می‌آوردند.‏ اگر چنین می‌کردند،‏ از برکت یَهُوَه برخوردار می‌شدند.‏ آری،‏ عیسی به آنان گفت:‏ «هر آنچه از پدر به نام من بخواهید،‏ آن را به شما خواهد داد.‏»—‏یوحنا ۱۵:‏۱۵،‏ ۱۶‏.‏

محبت بین شاگردان عیسی به آنان کمک می‌کرد که سختی‌هایی را که در انتظارشان بود،‏ متحمّل شوند.‏ عیسی به آنان هشدار داد که دنیا از آنان نفرت خواهد داشت.‏ در عین حال به آنان چنین دلگرمی داد:‏ «اگر دنیا از شما نفرت داشته باشد،‏ بدانید که پیش از شما،‏ از من نفرت داشته است.‏ اگر شما به دنیا تعلّق داشتید،‏ دنیا شما را دوست می‌داشت،‏ چون به آن تعلّق داشتید.‏ حال که به دنیا تعلّق ندارید،‏ .‏ .‏ .‏ دنیا از شما نفرت دارد.‏»—‏یوحنا ۱۵:‏۱۸،‏ ۱۹‏.‏

عیسی در مورد این که چرا دنیا از آنان نفرت خواهد داشت توضیحات بیشتری داد و گفت:‏ «به خاطر نام من است که بر ضدّ شما چنین خواهند کرد؛‏ زیرا کسی را که مرا فرستاد،‏ نمی‌شناسند.‏» عیسی همچنین اشاره کرد که کارهای شگفت‌انگیزش در واقع کسانی را که از او نفرت دارند محکوم می‌کند و گفت:‏ «من در میان ایشان کارهایی کردم که کسی دیگر نکرده است.‏ اگر آن کارها را نکرده بودم،‏ گناهی نمی‌داشتند.‏ اما اکنون این کارها را دیده‌اند و با این حال،‏ هم از من نفرت دارند،‏ هم از پدرم.‏» در واقع نفرت آنان تحقق پیشگویی‌هایی در نوشته‌های مقدّس بود.‏—‏یوحنا ۱۵:‏۲۱،‏ ۲۴،‏ ۲۵؛‏ مزمور ۳۵:‏۱۹؛‏ ۶۹:‏۴‏.‏

عیسی بار دیگر وعده داد که یاور یعنی روح‌القدس را نزد شاگردانش می‌فرستد.‏ این نیروی پرقدرت در اختیار تمام پیروان او قرار می‌گرفت و آنان را قادر می‌ساخت که «شهادت» دهند و بدین سان ثمر آورند.‏—‏یوحنا ۱۵:‏۲۷‏.‏