مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

فصل ۱۵

نخستین معجزهٔ عیسی

نخستین معجزهٔ عیسی

یوحنا ۲:‏۱-‏۱۲

  • جشن عروسی در قانا

  • معجزهٔ تبدیل آب به شراب

سه روز از زمانی که نَتَنائیل به جمع نخستین شاگردان عیسی پیوست،‏ گذشته بود.‏ عیسی و چند تن از این شاگردان به سوی شمال،‏ راهی ناحیهٔ جلیل که در آن ساکن بودند،‏ شدند.‏ مقصدشان شهر قانا،‏ محل سکونت نَتَنائیل بود.‏ قانا بر تپه‌های شمال ناصره،‏ شهری که عیسی در آن بزرگ شده بود،‏ قرار داشت.‏ آنان به جشن عروسی‌ای در قانا دعوت شده بودند.‏

مادر عیسی نیز به آن جشن دعوت شده بود.‏ مریم که از دوستان خانوادگی عروس و داماد بود،‏ ظاهراً در میان کسانی بود که از انبوه مهمانان پذیرایی می‌کرد.‏ از این رو،‏ فوراً متوجه مشکلی شد و عیسی را از آن مطلع ساخت و به او گفت:‏ «آنان شراب ندارند.‏»—‏یوحنا ۲:‏۳‏.‏

مریم در واقع با این سخن از عیسی خواست که این مشکل را به نحوی حل کند.‏ عیسی به نشانهٔ اعتراض اصطلاحی به کار برد که بدین مفهوم بود:‏ «ای زن،‏ این به من و تو چه ارتباطی دارد؟‏» (‏یوحنا ۲:‏۴‏)‏ عیسی پادشاه منصوب خدا بود و فعالیت‌های خود را تنها به خواست پدر آسمانی‌اش انجام می‌داد،‏ نه به درخواست بستگان یا دوستانش.‏ پس مریم با بصیرت،‏ موضوع کمبود شراب را به عهدهٔ پسرش گذاشت و به خدمتکاران گفت:‏ «هر چه به شما بگوید،‏ انجام دهید.‏»—‏یوحنا ۲:‏۵‏.‏

در آنجا شش خمرهٔ سنگی بزرگ بود که هر یک حدود ۴۰ لیتر گنجایش داشت.‏ عیسی به خدمتکاران گفت:‏ «این خمره‌ها را با آب پر کنید.‏» سپس به آنان گفت:‏ «حال کمی از آن را بردارید و نزد ناظر جشن ببرید.‏»—‏یوحنا ۲:‏۷،‏ ۸‏.‏

ناظر جشن از کیفیت عالی شراب متعجب شد،‏ اما نمی‌دانست که با معجزه‌ای تهیه شده است.‏ پس داماد را فراخواند و گفت:‏ «همه اول با شراب مرغوب پذیرایی می‌کنند و وقتی مهمانان مست شدند،‏ شرابی را که کیفیتی پایین‌تر دارد،‏ می‌آورند.‏ اما تو شراب مرغوب را تا به حال نگاه داشته‌ای.‏»—‏یوحنا ۲:‏۱۰‏.‏

این نخستین معجزهٔ عیسی بود.‏ هنگامی که آن شاگردان جدید معجزهٔ عیسی را دیدند،‏ ایمانشان به او بیشتر شد.‏ پس از آن،‏ عیسی،‏ مادرش و برادران ناتنی‌اش به شهر کَفَرناحوم واقع در ساحل شمال غربی دریای جلیل،‏ رفتند.‏