مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

فصل ۷

طالع‌بینانی به دیدار عیسی رفتند

طالع‌بینانی به دیدار عیسی رفتند

مَتّی ۲:‏۱-‏۱۲

  • چند طالع‌بین ستاره‌ای را تا اورشلیم و سپس تا محل سکونت عیسی دنبال کردند

مردانی از مشرق‌زمین عازم سفر شدند.‏ آنان طالع‌بین بودند.‏ طالع‌بینان با بررسی موقعیت ستارگان ادعا می‌کردند که می‌توانند مفهوم وقایعی را که در زندگی انسان‌ها رخ می‌دهد،‏ بیان کنند.‏ (‏اِشَعْیا ۴۷:‏۱۳‏)‏ هنگامی که آنان در مشرق‌زمین بودند،‏ ستاره‌ای در آسمان مشاهده کردند و آن را صدها کیلومتر دنبال نمودند.‏ اما برخلاف انتظارشان،‏ آن ستاره آنان را نه به محل سکونت عیسی در بیت‌لِحِم،‏ بلکه به اورشلیم برد.‏

وقتی طالع‌بینان به آنجا رسیدند،‏ پرسیدند:‏ «آن پادشاه یهودیان که متولّد شده است،‏ کجاست؟‏ زیرا ما ستارهٔ او را زمانی که در مشرق بودیم،‏ دیدیم و آمده‌ایم تا در برابر او سر تعظیم فرود آوریم.‏»—‏مَتّی ۲:‏۱،‏ ۲‏.‏

در اورشلیم،‏ هیرودیسِ پادشاه به محض شنیدن این خبر بسیار خشمگین شد.‏ پس سران کاهنان و دیگر علمای دین را فراخواند و از آنان پرسید که مسیح باید در کجا متولّد شود.‏ آنان مطابق آنچه در نوشته‌های مقدّس آمده بود،‏ گفتند:‏ «در بیت‌لِحِم.‏» (‏مَتّی ۲:‏۵؛‏ میکاه ۵:‏۲‏)‏ آنگاه هیرودیس درخواست کرد که طالع‌بینان را مخفیانه نزد او بیاورند.‏ پادشاه به آنان گفت:‏ «بروید و تلاش کنید آن کودک را بیابید و هنگامی که او را یافتید،‏ به من خبر دهید تا من نیز پیش او بروم و در مقابل او سر تعظیم فرود آورم.‏» (‏مَتّی ۲:‏۸‏)‏ هیرودیس در واقع برای به قتل رساندن آن کودک به دنبال او بود!‏

پس از آن که طالع‌بینان آنجا را ترک کردند،‏ اتفاق عجیبی افتاد.‏ ستاره‌ای که در مشرق‌زمین دیده بودند،‏ باز پیشاپیش آنان به حرکت درآمد.‏ واضح است که این ستاره،‏ ستاره‌ای عادی نبود،‏ بلکه برای هدایت آنان فرستاده شده بود.‏ طالع‌بینان آن ستاره را دنبال کردند تا جایی که ستاره بر فراز محل سکونت یوسف و مریم و عیسی متوقف شد.‏

هنگامی که طالع‌بینان به خانه داخل شدند،‏ کودک را همراه مادرش دیدند.‏ آنگاه طالع‌بینان در مقابل عیسی سر تعظیم فرود آوردند و به او طلا،‏ کُندُر و مُرّ اهدا کردند.‏ اما وقتی می‌خواستند نزد هیرودیس باز گردند،‏ یَهُوَه در رؤیا به آنان فرمان داد که چنین نکنند.‏ آنان نیز از راهی دیگر به سرزمین خود بازگشتند.‏

چه کسی آن ستاره را برای هدایت طالع‌بینان در آسمان قرار داد؟‏ به خاطر آورید که آن ستاره آنان را در ابتدا نه به بیت‌لِحِم،‏ بلکه به اورشلیم برد.‏ در اورشلیم چه اتفاقی افتاد؟‏ آنان با هیرودیس که قصد کشتن عیسی را داشت،‏ دیدار کردند.‏ بنابراین،‏ مشخص است که شیطان،‏ دشمن خدا بدین وسیله می‌خواست عیسی را به قتل برساند.‏