مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

فصل ۲۴

گسترش فعالیت موعظه در جلیل

گسترش فعالیت موعظه در جلیل

مَتّی ۴:‏۲۳-‏۲۵ مَرقُس ۱:‏۳۵-‏۳۹ لوقا ۴:‏۴۲،‏ ۴۳

  • عیسی به همراه چهار شاگردش در سراسر جلیل به فعالیت پرداخت

  • خبر موعظه و معجزات عیسی به گوش همگان رسید

عیسی روزی پرمشغله را همراه با چهار شاگردش در کَفَرناحوم گذرانده بود.‏ هنگام شب نیز مردم آن شهر تمام بیماران خود را برای شفا یافتن،‏ نزد او آورده بودند.‏ پس عیسی مجالی برای آرامش و فراغت نیافت.‏

بامداد روز بعد،‏ عیسی هنگامی که هوا هنوز تاریک بود،‏ برخاست و تنها از خانه بیرون رفت.‏ او مکانی یافت تا بتواند در خلوت با پدر خود راز و نیاز کند.‏ اما تنهایی او دیری نپایید.‏ وقتی «شَمعون و همراهانش» متوجه غیبت عیسی شدند به جستجوی او پرداختند.‏ ظاهراً از آنجا که عیسی مهمان پِطرُس بود،‏ پِطرُس پیشاپیش دیگران در صدد یافتن او برآمد.‏—‏مَرقُس ۱:‏۳۶؛‏ لوقا ۴:‏۳۸‏.‏

سرانجام عیسی را یافتند و پِطرُس به او گفت:‏ «همه به دنبال تو می‌گردند.‏» (‏مَرقُس ۱:‏۳۷‏)‏ آری،‏ مردم کَفَرناحوم حقیقتاً از کارهایی که عیسی برایشان انجام داده بود،‏ سپاسگزار بودند و سعی می‌کردند «او را نزد خود نگاه دارند و نگذارند که ترکشان کند.‏» (‏لوقا ۴:‏۴۲‏)‏ اما آیا هدف اصلی عیسی از آمدن به زمین،‏ این بود که بیماران را با معجزه شفا دهد؟‏ آیا باید فعالیتش را تنها به آن منطقه محدود می‌کرد؟‏ عیسی خود در این مورد چه گفت؟‏

عیسی به شاگردانش گفت:‏ «بیایید به مناطق دیگر،‏ به شهرهای اطراف برویم تا در آنجا نیز موعظه کنم؛‏ زیرا برای همین آمده‌ام.‏» همچنین عیسی به کسانی که از او خواستند نزدشان بماند،‏ گفت:‏ «من در شهرهای دیگر نیز باید بشارت پادشاهی خدا را اعلام کنم؛‏ زیرا برای همین فرستاده شده‌ام.‏»—‏مَرقُس ۱:‏۳۸؛‏ لوقا ۴:‏۴۳‏.‏

آری،‏ یکی از دلایل مهمی که عیسی به زمین آمده بود،‏ موعظه در مورد پادشاهی خدا بود.‏ او می‌دانست که از طریق پادشاهی خدا نام پدرش تقدیس خواهد شد و تمام بیماری‌ها برای همیشه از میان خواهد رفت.‏ در واقع،‏ عیسی مردم را با معجزه شفا می‌داد تا نشان دهد که از طرف خدا فرستاده شده است.‏ قرن‌ها پیش از آن نیز موسی معجزاتی به ظهور رساند تا اعتبار خود را به عنوان فرستادهٔ خدا به اثبات برساند.‏—‏خروج ۴:‏۱-‏۹،‏ ۳۰،‏ ۳۱‏.‏

پس عیسی به همراه چهار شاگردش کَفَرناحوم را ترک کرد تا در شهرهای دیگر موعظه کند؛‏ آن چهار شاگرد عبارت بودند از پِطرُس و برادرش اَندریاس و یوحنا و برادرش یعقوب.‏ یک هفته پیش از آن،‏ عیسی از آنان خواسته بود که در سفرهایش او را همراهی کنند.‏

فعالیت موعظهٔ عیسی به همراه چهار شاگردش در جلیل بسیار موفقیت‌آمیز بود!‏ آوازهٔ عیسی به دوردست‌ها نیز رسید.‏ آری،‏ «خبر کارهای او در کل نواحی سوریه،‏» در ناحیهٔ دِکاپولیس (‏ده شهر)‏ و در آن سوی رود اردن پیچید!‏ (‏مَتّی ۴:‏۲۴،‏ ۲۵‏)‏ جمعیتی انبوه از آن نواحی و از یهودیه به دنبال عیسی و شاگردانش به راه افتادند.‏ بسیاری از آنان افرادی را نزد عیسی آوردند که نیاز به شفا داشتند.‏ عیسی از کمک به آنان دریغ نکرد،‏ بلکه بیماران را شفا داد و ارواح پلید را از دیوزدگان بیرون راند.‏