مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

فصل ۴۷

زنده شدن دختر یایروس

زنده شدن دختر یایروس

یایروس دیده بود که عیسی زنی را که مبتلا به خون‌ریزی شدید بود،‏ شفا داد.‏ حال امید داشت عیسی دختر او را نیز شفا دهد،‏ اما پیش خود چنین فکر می‌کرد:‏ «دخترم تا به حال باید مرده باشد.‏» (‏مَتّی ۹:‏۱۸‏)‏ پس آیا عیسی هنوز می‌توانست آن دختر را نجات دهد؟‏

در حالی که عیسی هنوز مشغول گفتگو با آن زن بود،‏ چند مرد از خانهٔ یایروس آمدند و به یایروس گفتند:‏ «دخترت مرد!‏» سپس افزودند:‏ «دیگر لزومی ندارد به استاد زحمت دهی.‏»—‏مَرقُس ۵:‏۳۵‏.‏

چه خبر دردناکی!‏ یایروس که در میان مردم مردی محترم بود،‏ حال کاملاً درمانده و ناامید شده بود؛‏ تنها دخترش مرده بود.‏ عیسی که این خبر را شنید،‏ رو به یایروس کرده،‏ با دلگرمی به او گفت:‏ «ترسان مباش!‏ فقط ایمان داشته باش.‏»—‏مَرقُس ۵:‏۳۶‏.‏

عیسی سپس یایروس را تا خانه‌اش همراهی کرد.‏ وقتی به آنجا رسیدند،‏ صدای غوغای جمعیت به گوش می‌رسید.‏ آنان با صدای بلند،‏ شیون و زاری می‌کردند و بر سینه می‌زدند.‏ عیسی به خانه داخل شد و با سخنی تعجب‌آور خطاب به آنان چنین گفت:‏ «دختر نمرده،‏ بلکه خوابیده است.‏» (‏مَرقُس ۵:‏۳۹‏)‏ حاضران با شنیدن این سخن به او خندیدند.‏ آنان می‌دانستند که دختر نخوابیده،‏ بلکه مرده است.‏ اما عیسی می‌خواست نشان دهد که مرگ همچون خوابی عمیق است و او می‌تواند با نیروی الٰهی،‏ مردگان را به اصطلاح بیدار کند،‏ یعنی به زندگی بازگرداند.‏

حال،‏ عیسی همه را بجز پِطرُس،‏ یعقوب،‏ یوحنا و پدر و مادر آن دختر بیرون کرد.‏ او این پنج نفر را به جایی که دختر خوابیده بود،‏ برد و دست آن دختر را گرفته،‏ به او گفت:‏ ‏«‹تَلیتا قومی›‏ که به این معنی است:‏ ‹دخترک،‏ به تو می‌گویم،‏ برخیز!‏›» (‏مَرقُس ۵:‏۴۱‏)‏ همان دم او برخاست و شروع به راه رفتن کرد.‏ یقیناً یایروس و همسرش با دیدن این واقعه،‏ غرق شادی و شعف شدند!‏ عیسی برای این که ثابت کند که آن دختر واقعاً زنده است،‏ دستور داد که چیزی برای خوردن به دختر بدهند.‏

عیسی در موقعیت‌هایی مشابه فرمان داده بود که مردم خبر شفا یافتن خود را در میان عموم اعلام نکنند.‏ حال این نکته را به پدر و مادر آن دختر نیز یادآور شد.‏ اما آنان از فرط شادی این خبر را «در تمام آن ناحیه» پخش کردند.‏ (‏مَتّی ۹:‏۲۶‏)‏ اگر یکی از عزیزان ازدست‌رفتهٔ شما نیز به زندگی باز می‌گشت،‏ آیا در مورد آن با هیجان و شادی با دیگران صحبت نمی‌کردید؟‏ بنا بر روایت انجیل‌ها،‏ دختر یایروس دومین شخصی بود که عیسی رستاخیز داد.‏