مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

فصل ۶۹

دشمنان عیسی—‏فرزندان ابراهیم یا ابلیس؟‏

دشمنان عیسی—‏فرزندان ابراهیم یا ابلیس؟‏

یوحنا ۸:‏۳۷-‏۵۹

  • یهودیان ادعا کردند که ابراهیم پدرشان است

  • عیسی پیش از ابراهیم بود

عید خیمه‌ها هنوز به پایان نرسیده بود و عیسی همچنان در اورشلیم به سر می‌برد.‏ او حقایق زندگی‌بخش کلام خدا را به مردم تعلیم می‌داد.‏ اندکی پیش،‏ یهودیانی که در آنجا حضور داشتند،‏ به او گفته بودند:‏ «ما فرزندان ابراهیم هستیم و هرگز بردهٔ کسی نبوده‌ایم.‏» پاسخ عیسی به آنان چنین بود:‏ «من می‌دانم که شما فرزندان ابراهیم هستید؛‏ اما قصد کشتن مرا دارید؛‏ زیرا کلام من در دل شما جای نمی‌گیرد.‏ من از آنچه نزد پدر دیده‌ام،‏ سخن می‌گویم،‏ اما شما آنچه را که از پدر خود شنیده‌اید،‏ انجام می‌دهید.‏»—‏یوحنا ۸:‏۳۳،‏ ۳۷،‏ ۳۸‏.‏

منظور عیسی آن بود که پدر او با پدر آنان متفاوت است.‏ یهودیان که متوجه منظور عیسی نشده بودند،‏ بار دیگر گفتند:‏ «پدر ما ابراهیم است.‏» (‏یوحنا ۸:‏۳۹؛‏ اِشَعْیا ۴۱:‏۸‏)‏ البته آنان حقیقتاً از نسل ابراهیم بودند و به همین خاطر تصوّر می‌کردند که ایمانشان نیز مانند ایمان ابراهیم است؛‏ کسی که دوست خدا بود.‏

اما عیسی پاسخی تکان‌دهنده به آنان داد و گفت:‏ «اگر فرزندان ابراهیم بودید،‏ اعمال ابراهیم را انجام می‌دادید.‏» آری،‏ شخص تنها زمانی می‌تواند کسی را واقعاً پدر بخواند که او را سرمشق قرار دهد.‏ عیسی سپس چنین ادامه داد:‏ «اما حال شما می‌خواهید مرا بکشید؛‏ در حالی که من کسی هستم که حقیقت را از خدا شنیدم و به شما گفتم.‏ ابراهیم چنین رفتار نکرد.‏» آنگاه عیسی به نکته‌ای اشاره کرد که یقیناً آنان را متعجب ساخت.‏ او گفت:‏ «شما اعمال پدر خود را انجام می‌دهید.‏»—‏یوحنا ۸:‏۳۹-‏۴۱‏.‏

یهودیان که هنوز متوجه نبودند عیسی چه کسی را پدر آنان می‌خواند،‏ ادعا کردند که فرزندانی نامشروع نیستند و گفتند:‏ «ما حرامزاده نیستیم!‏ ما یک پدر داریم که خداست.‏» اما آیا خدا واقعاً پدرشان بود؟‏ عیسی گفت:‏ «اگر خدا پدر شما بود،‏ مرا دوست می‌داشتید؛‏ زیرا از جانب خدا آمده‌ام و اینجا هستم.‏ من خودسرانه نیامده‌ام،‏ بلکه اوست که مرا فرستاد.‏» آنگاه عیسی پرسشی مطرح کرد و خود به آن پاسخ داد:‏ «چرا آنچه را می‌گویم،‏ نمی‌فهمید؟‏ دلیل آن این است که نمی‌توانید به سخنان من گوش دهید.‏»—‏یوحنا ۸:‏۴۱-‏۴۳‏.‏

عیسی سعی کرده بود نشان دهد که رد کردن او چه عاقبتی دارد.‏ اما این بار صریحاً به آن یهودیان چنین گفت:‏ «شما از پدر خود ابلیس هستید و می‌خواهید خواسته‌های پدر خود را به جا آورید.‏» پدر آنان چه خصوصیاتی داشت؟‏ عیسی هویت او را چنین آشکار کرد:‏ «او از آغاز قاتل بود و در حقیقت استوار نماند.‏» عیسی سپس افزود:‏ «آن که از خداست به سخنان خدا گوش می‌دهد،‏ اما شما چون از خدا نیستید،‏ گوش نمی‌دهید.‏»—‏یوحنا ۸:‏۴۴،‏ ۴۷‏.‏

یهودیان از این سخنان عیسی به خشم آمدند و گفتند:‏ «آیا درست نگفتیم که تو سامری هستی و دیو داری؟‏» آنان با به کار بردن اصطلاح «سامری» می‌خواستند او را تحقیر کنند.‏ اما عیسی این عبارت تحقیرآمیز را نادیده گرفت و گفت:‏ «من دیو ندارم،‏ بلکه پدرم را حرمت می‌گذارم و شما مرا بی‌حرمت می‌کنید.‏» اهمیت این امر در سخنان بعدی عیسی آشکار بود که گفت:‏ «هر که کلام مرا حفظ کند،‏ هرگز مرگ را نخواهد دید.‏» در واقع،‏ آن یهودیان با بی‌حرمتی به عیسی،‏ خود را از این وعدهٔ شگفت‌انگیز محروم می‌ساختند.‏ البته منظور عیسی آن نبود که رسولان و دیگر پیروانش واقعاً نخواهند مرد.‏ بلکه آنان هرگز «مرگ دوم،‏» یعنی نابودی ابدی را نخواهند دید؛‏ مرگی که رستاخیزی از آن وجود ندارد.‏—‏یوحنا ۸:‏۴۸-‏۵۱؛‏ مکاشفه ۲۱:‏۸‏.‏

اما یهودیان که به مفهوم واقعی سخنان عیسی پی نبرده بودند،‏ گفتند:‏ «حال فهمیدیم که دیو داری.‏ ابراهیم و پیامبران مردند،‏ اما تو می‌گویی:‏ ‹هر که کلام مرا حفظ کند،‏ هرگز طعم مرگ را نخواهد چشید!‏› آیا تو از ابراهیم،‏ پدر ما که مُرد بزرگ‌تر هستی؟‏ .‏ .‏ .‏ ادعا می‌کنی که چه کسی هستی؟‏»—‏یوحنا ۸:‏۵۲،‏ ۵۳‏.‏

از سخنان عیسی کاملاً مشخص بود که او همان مسیح موعود است.‏ اما او در پاسخ به آن یهودیان مستقیماً به هویت خود اشاره نکرد،‏ بلکه گفت:‏ «اگر من خود را جلال دهم،‏ جلال من هیچ است.‏ پدر من است که مرا جلال می‌دهد؛‏ همان که شما می‌گویید،‏ خدایتان است.‏ با این حال شما او را نشناخته‌اید،‏ اما من او را می‌شناسم و اگر بگویم که او را نمی‌شناسم،‏ همچون شما دروغگو خواهم بود.‏»—‏یوحنا ۸:‏۵۴،‏ ۵۵‏.‏

عیسی بار دیگر به ابراهیم،‏ جد وفادار آنان اشاره کرده،‏ گفت:‏ «پدر شما ابراهیم،‏ چون در انتظار دیدن روز من بود،‏ بسیار شادی می‌کرد و آن را دید و شادمان شد.‏» آری،‏ ابراهیم که به وعدهٔ خدا اطمینان کامل داشت،‏ چشم‌انتظار آمدن مسیح بود.‏ یهودیان با ناباوری پرسیدند:‏ «تو هنوز ۵۰ سال هم نداری و ابراهیم را دیده‌ای؟‏» عیسی به آنان گفت:‏ «حقیقتاً به شما می‌گویم،‏ پیش از آن که ابراهیم به وجود آید،‏ من بوده‌ام.‏» در واقع،‏ عیسی به زندگی خود پیش از آمدن به زمین اشاره می‌کرد؛‏ زمانی که فرشته‌ای پرقدرت در آسمان بود.‏—‏یوحنا ۸:‏۵۶-‏۵۸‏.‏

وقتی یهودیان شنیدند که عیسی ادعا می‌کند پیش از ابراهیم زندگی کرده است،‏ خشمگین شدند.‏ پس سنگ برداشتند تا او را سنگسار کنند،‏ اما عیسی آنجا را ترک کرد.‏