مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

بخش ۳

موعظهٔ گستردهٔ عیسی در جلیل

عیسی با این پیام موعظه را آغاز کرد:‏ «پادشاهی آسمان‌ها نزدیک شده است.‏»—‏مَتّی ۴:‏۱۷

موعظهٔ گستردهٔ عیسی در جلیل

در این بخش:‏

فصل ۲۰

معجزهٔ دوم عیسی در قانا

عیسی از فاصلهٔ حدوداً ۲۵ کیلومتری پسری را شفا داد.‏

فصل ۲۱

در کنیسهٔ ناصره

عیسی چه گفت که مردم دیارش می‌خواستند او را بکشند؟‏

فصل ۲۲

عیسی چهار شاگردش را «صیاد انسان» ساخت

عیسی از آنان درخواست کرد که صید ماهی را کنار گذارند و «صیاد انسان» شوند.‏

فصل ۲۳

معجزات عیسی در کَفَرناحوم

وقتی عیسی دیوها را از مردم بیرون می‌راند به دیوها اجازه نمی‌داد بگویند که پسر خداست.‏ چرا؟‏

فصل ۲۴

گسترش فعالیت موعظه در جلیل

مردم برای شفا یافتن نزد عیسی آمدند.‏ اما عیسی توضیح داد که هدفی بس والاتر در پس خدمتش است.‏

فصل ۲۵

شفای مردی جذامی از سر دلسوزی

عیسی با سخنانی ساده اما پرمفهوم و دلنشین نشان داد که واقعاً به فکر آنانی بود که نیاز به شفا داشتند.‏

فصل ۲۶

‏«گناهان تو بخشیده شد»‏

عیسی نشان داد که چه ارتباطی بین گناه و بیماری وجود دارد.‏

فصل ۲۷

مَتّی فراخوانده شد

چرا عیسی با کسانی که جزو گناهکاران شمرده می‌شدند،‏ همسفره می‌شد؟‏

فصل ۲۸

پرسشی در مورد روزه

عیسی با استفاده از تشبیه مشک شراب پاسخ این پرسش را داد.‏

فصل ۲۹

پرسشی در مورد نیکویی کردن در روز سَبَّت

چرا یهودیان می‌خواستند عیسی را به خاطر شفای مردی که ۳۸ سال بیمار بود،‏ مورد آزار و اذیت قرار دهند؟‏

فصل ۳۰

رابطهٔ عیسی و پدرش

یهودیان تصوّر می‌کردند که عیسی خود را با خدا برابر می‌داند،‏ اما عیسی به‌روشنی گفت که خدا برتر از اوست.‏

فصل ۳۱

خوشه‌چینی در روز سَبَّت

چرا عیسی خود را «صاحب‌اختیار روز سَبَّت» خواند؟‏

فصل ۳۲

اعمال جایز در روز سَبَّت

صَدّوقیان و فَریسیان که معمولاً مخالف یکدیگر بودند،‏ دلیلی برای متحد شدن یافتند.‏

فصل ۳۳

تحقق پیشگویی اِشَعْیا

چرا عیسی به شفایافتگان فرمان داد که هویت او و آنچه را که برای آنان کرده بود فاش نکنند؟‏

فصل ۳۴

انتخاب دوازده رسول

چه تفاوتی بین رسول و شاگرد است؟‏

فصل ۳۵

موعظهٔ معروف بالای کوه

شرح نکات کلیدی سخنرانی عیسی

فصل ۳۶

ایمان قوی یک افسر ارتش روم

کدام خصوصیت آن افسر عیسی را تحت تأثیر قرار داد؟‏

فصل ۳۷

رستاخیز پسر بیوه‌زنی

آنان که شاهد این معجزه بودند،‏ به اهمیت آن پی بردند.‏

فصل ۳۸

پرسش یحیی از عیسی

چرا یحیای تعمیددهنده این سؤال را مطرح کرد که آیا عیسی همان مسیح است؟‏ آیا او شکی در این مورد داشت؟‏

فصل ۳۹

وای بر نسل بی‌اعتنا

عیسی گفت که تحمّل روز داوری برای سرزمین سُدوم آسان‌تر خواهد بود تا برای شهر کَفَرناحوم؛‏ شهری که برای مدتی مرکز فعالیت‌هایش بود.‏

فصل ۴۰

درسی از گذشت و بخشش

عیسی به زنی بدکاره گفت که گناهانش بخشیده شد؛‏ پس آیا شکستن قانون خدا را مجاز می‌شمرد؟‏

فصل ۴۱

منشأ معجزات عیسی

برادران عیسی فکر می‌کردند که عیسی عقلش را از دست داده است.‏

فصل ۴۲

سرزنش فَریسیان

‏«نشانه یونُس نبی» چیست؟‏

فصل ۴۳

مَثَل‌هایی در مورد پادشاهی خدا

عیسی با هشت مَثَل جنبه‌های مختلف پادشاهی آسمان‌ها را توضیح داد.‏

فصل ۴۴

آرام کردن تندبادی در دریا

عیسی با آرام کردن باد و امواج دریا نشان داد که زندگی تحت لوای پادشاهی خدا چگونه خواهد بود؟‏

فصل ۴۵

برتری بر دیوهای بسیار

آیا چندین دیو می‌توانند در آن واحد بر یک نفر نفوذ و تسلّط داشته باشند؟‏

فصل ۴۶

شفا یافتن با لمس کردن ردای عیسی

عیسی با دلسوزی و مهربانی قدرت خود را برای شفای زنی بیمار به کار گرفت.‏

فصل ۴۷

زنده شدن دختر یایروس

وقتی عیسی گفت دختر نمرده است بلکه خوابیده است،‏ مردم خندیدند.‏ عیسی چه چیزی را می‌دانست که آنان نمی‌دانستند؟‏

فصل ۴۸

معجزات بیشتر و پذیرفته نشدن عیسی در دیارش

مردم ناصره با این که تعالیم عیسی را شنیدند و معجزاتش را دیدند،‏ او را نپذیرفتند.‏ چرا؟‏

فصل ۴۹

موعظه در جلیل و آموزش دادن به رسولان

منظور عیسی از «پادشاهی آسمان‌ها نزدیک شده است،‏» واقعاً چه بود؟‏

فصل ۵۰

آماده کردن رسولان برای موعظه در موقعیت‌های دشوار

عیسی گفت رسولانش نباید از مرگ بترسند.‏ پس چرا می‌بایست در عین حال هنگام رویارویی با آزار و اذیت می‌گریختند؟‏

فصل ۵۱

قتل در جشن تولّد

هیرودیس شیفتهٔ رقص سالومه شد و قول داد هر چه بخواهد به او می‌دهد.‏ درخواست تکان‌دهندهٔ سالومه چه بود؟‏

فصل ۵۲

خوراک دادن به هزاران نفر با چند تکه نان و چند ماهی

این معجزهٔ عیسی چنان اهمیت داشت که در هر چهار انجیل آمده است.‏

فصل ۵۳

پادشاهی که بر عوامل طبیعی تسلّط دارد

وقتی عیسی بر روی آب راه رفت و باد را آرام کرد،‏ رسولانش به چه چیز پی بردند؟‏

فصل ۵۴

عیسی «نان حیات»‏

علی‌رغم این که مردم تلاش کردند که نزد عیسی آیند،‏ چرا او آنان را سرزنش کرد؟‏

فصل ۵۵

سخنانی که برای بسیاری ناخوشایند بود

عیسی آموزش‌هایی داد که برای بسیاری از شاگردانش آنچنان ناخوشایند بود که او را ترک کردند.‏

فصل ۵۶

آنچه انسان را ناپاک می‌کند

آنچه انسان را ناپاک می‌کند چیست؟‏ آیا چیزی است که به دهان وارد می‌شود یا از دهان خارج می‌شود؟‏

فصل ۵۷

شفای دختری دیوزده و مردی ناشنوا

چرا زنی که عیسی قومش را به «سگ‌های کوچک» تشبیه کرد،‏ دلگیر نشد؟‏

فصل ۵۸

معجزهٔ تکثیر نان و هشدار در مورد خمیرمایه

شاگردان عیسی عاقبت درک کردند که او در مورد چه خمیرمایه‌ای صحبت می‌کند.‏

فصل ۵۹

هویت پسر انسان

کلیدهای پادشاهی خدا چه بود؟‏ چه کسی از آن‌ها استفاده می‌کرد و چگونه؟‏

فصل ۶۰

دگرگون شدن ظاهر عیسی،‏ پیش‌نمایی از جلال مسیح

ظاهر عیسی چگونه دگرگون شد و این واقعه به چه مفهوم بود؟‏

فصل ۶۱

شفای پسری دیوزده

عیسی گفت که به دلیل کم‌ایمانی بود که پسری دیوزده در ابتدا شفا نیافت.‏ اما کم‌ایمانی چه کسی؟‏ پسر،‏ پدر او یا شاگردان عیسی؟‏

فصل ۶۲

درس مهم فروتنی

مردانی بزرگسال از یک کودک درس مهمی گرفتند.‏

فصل ۶۳

پند در مورد لغزش دادن و گناه

عیسی به سه مرحله اشاره کرد که با کمک آن می‌توان اختلافات جدی را حل و فصل کرد.‏

فصل ۶۴

ضرورت رحمت و بخشش

عیسی با استفاده از مثل خادمی بی‌رحم نشان داد که خدا از ما می‌خواهد که با میل و رغبت دیگران را ببخشیم.‏

فصل ۶۵

تعلیم در راه اورشلیم

عیسی در سه گفتگوی کوتاه به دیدگاه‌هایی اشاره کرد که می‌تواند شخص را از پیروی از او باز دارد.‏