مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

بخش ۵

خدمت عیسی در شرق رود اردن

‏«بسیاری .‏ .‏ .‏ به عیسی ایمان آوردند.‏»—‏یوحنا ۱۰:‏۴۲

خدمت عیسی در شرق رود اردن

در این بخش:‏

فصل ۸۲

خدمت موعظه در پیریه

عیسی به شنوندگانش توضیح داد که چه چیز برای نجات اهمیت دارد.‏ پند او در آن زمان حیاتی بود.‏ برای ما چطور؟‏

فصل ۸۳

دعوت شدن به ضیافتی

وقتی عیسی در خانهٔ یک فَریسی دعوت بود،‏ مَثَلی در مورد ضیافتی بزرگ آورد.‏ او به همهٔ خادمان خدا درسی مهم داد.‏ چه درسی؟‏

فصل ۸۴

پیروی از عیسی،‏ تصمیمی جدّی

پیروی از عیسی تصمیمی جدّیست.‏ عیسی کاملاً مشخص کرد که پیروی از او چه سختی‌هایی به همراه دارد.‏ سخنان او برای برخی از کسانی که می‌خواستند از او پیروی کنند،‏ تکان‌دهنده بود.‏

فصل ۸۵

شادی برای گناهکاری که توبه می‌کند

فَریسیان و علمای دین از عیسی به خاطر همنشینی با مردم عادی انتقاد می‌کردند.‏ عیسی نشان داد که خدا چه دیدی نسبت به گناهکاران دارد.‏

فصل ۸۶

بازگشت پسر گمشده

از حکایت پسر گمشده که عیسی آن را نقل کرد،‏ چه درسی می‌آموزیم؟‏

فصل ۸۷

با دوراندیشی برنامه‌ریزی کنید

عیسی با بیان مَثَل مباشری فاسد و زیرک حقیقتی را آموزش داد که تعجب‌آور است.‏

فصل ۸۸

تغییر در وضعیت مرد ثروتمند و ایلعازَر

کلید درک مَثَل عیسی در تشخیص دو شخصیت اصلی آن است.‏

فصل ۸۹

تعلیم در پیریه هنگام سفر به یهودیه

عیسی بر خصوصیتی تأکید کرد که با آن می‌توان حتی کسانی را که بارها به ما گناه کرده‌اند،‏ ببخشیم.‏

فصل ۹۰

‏«رستاخیز و حیات»‏

منظور عیسی چه بود که گفت،‏ کسی که به او ایمان می‌ورزد،‏ «تا ابد نخواهد مرد»؟‏

فصل ۹۱

رستاخیز ایلعازَر

به دو دلیل حتی مخالفان عیسی نمی‌توانستند این واقعه را انکار کنند.‏

فصل ۹۲

قدردانی یک جذامی

مردی که شفا یافت،‏ به غیر از عیسی به شخصی دیگر نیز قدردانی خود را نشان داد.‏

فصل ۹۳

پسر انسان ظاهر خواهد شد

چرا حضور مسیح به صاعقه تشبیه شده است؟‏

فصل ۹۴

نیاز مبرم به دعا و تواضع

عیسی در مثل قاضی شریر و بیوه‌زن،‏ بر ارزش خصوصیتی خاص تأکید کرد.‏

فصل ۹۵

تعلیم در مورد طلاق و محبت به کودکان

دیدگاه عیسی نسبت به کودکان با دیدگاه شاگردانش کاملاً متفاوت بود.‏ چرا؟‏

فصل ۹۶

پاسخ به مردی جوان و ثروتمند

چه چیز عیسی را بر آن داشت که بگوید گذشتن شتر از سوراخ سوزن،‏ آسان‌تر است از راه یافتن شخص ثروتمند به پادشاهی خدا؟‏

فصل ۹۷

مَثَل کارگران تاکستان

چگونه «اولین‌ها» آخر شدند و «آخرین‌ها» اول؟‏

فصل ۹۸

رسولان هنوز در پی رتبه و مقام بودند

یعقوب و یوحنا از عیسی درخواست جایگاهی مخصوص در پادشاهی خدا کردند.‏ البته آنان تنها رسولانی نبودند که چنین روحیه‌ای داشتند.‏

فصل ۹۹

شفای دو مرد نابینا و کمک به زَکّا

چطور می‌توان دو گزارش ظاهراً متفاوت در مورد شفای مردی نابینا در نزدیکی اَریحا را هماهنگ ساخت؟‏

فصل ۱۰۰

مَثَل ده مِنا

عیسی گفت:‏ «به شما می‌گویم،‏ به هر که دارد،‏ بیشتر داده می‌شود،‏ اما آن که ندارد،‏ حتی آنچه دارد هم از او گرفته خواهد شد.‏» منظور عیسی چه بود؟‏