مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

فصل ۷۴

درس مهمان‌نوازی و دعا

درس مهمان‌نوازی و دعا

لوقا ۱۰:‏۳۸–‏۱۱:‏۱۳

  • دیدار عیسی از مارتا و مریم

  • ضرورت پشتکار در دعا

روستای بیت‌عَنیا در حدود سه کیلومتری شهر اورشلیم و در دامنهٔ شرقی کوه زیتون قرار داشت.‏ (‏یوحنا ۱۱:‏۱۸‏)‏ عیسی در آن روستا به دیدن دو خواهر به نام‌های مارتا و مریم رفت.‏ آن دو خواهر و برادرشان ایلعازَر از دوستان عیسی بودند و به‌گرمی از او پذیرایی کردند.‏

افتخار بزرگی نصیب آنان شده بود که مسیح مهمانشان بود.‏ مارتا که می‌خواست به‌خوبی از عیسی پذیرایی کند،‏ سخت مشغول تهیهٔ غذایی مفصل شد.‏ در این حین،‏ مریم کنار پاهای عیسی نشست و به سخنان او گوش می‌داد.‏ پس از مدتی مارتا به عیسی گفت:‏ «سَرور،‏ آیا برای تو مهم نیست که خواهرم مرا در کار پذیرایی تنها گذاشته است؟‏ پس به او بگو بیاید و به من کمک کند.‏»—‏لوقا ۱۰:‏۴۰‏.‏

اما عیسی نه به مریم،‏ بلکه به مارتا پند داد؛‏ زیرا مارتا بیش از حد نگران تدارک غذا بود.‏ عیسی به او گفت:‏ «مارتا،‏ مارتا،‏ تو برای چیزهای بسیار،‏ نگران و مضطرب هستی‏.‏ حال آن که چیزهای کمی لازم است،‏ شاید حتی یک چیز هم کافی باشد.‏ مریم نصیب بهتر را برگزید و از او گرفته نخواهد شد.‏» (‏لوقا ۱۰:‏۴۱،‏ ۴۲‏)‏ آری،‏ لزومی نداشت که مارتا وقت زیادی را صرف تدارک چند نوع غذا کند.‏ در واقع غذایی ساده کافی بود.‏

واضح است که نیّت مارتا خوب بود.‏ او می‌خواست به بهترین نحو از عیسی پذیرایی کند.‏ اما نگرانی بیش از حدّش برای تهیهٔ غذا سبب می‌شد که خود را از تعالیم پرارزش پسر یگانهٔ خدا محروم کند.‏ عیسی نشان داد که مریم آنچه پراهمیت بود و فایده‌ای همیشگی داشت،‏ به‌درستی تشخیص داده بود.‏ به‌راستی که این چه درس آموزنده‌ای برای ماست!‏

در موقعیتی دیگر عیسی به نکتهٔ مهم دیگری اشاره کرد.‏ یکی از شاگردانش از او پرسید:‏ «سَرور،‏ به ما بیاموز که چگونه دعا کنیم‏،‏ همان طور که یحیی نیز به شاگردانش آموخت.‏» (‏لوقا ۱۱:‏۱‏)‏ عیسی حدود یک سال و نیم پیش از آن،‏ شیوهٔ دعا کردن را در موعظهٔ بالای کوه آموزش داده بود.‏ (‏مَتّی ۶:‏۹-‏۱۳‏)‏ اما احتمالاً این شاگرد در آنجا حضور نداشت.‏ پس عیسی نکات مهم آن را بار دیگر عنوان کرد.‏ سپس با تشبیهی نشان داد که پشتکار داشتن در دعا تا چه حد اهمیت دارد.‏

عیسی گفت:‏ «فرض کنید که یکی از شما دوستی داشته باشد و نیمه‌شب نزد او برود و به او بگوید:‏ ‹ای دوست،‏ سه نان به من قرض بده؛‏ چون یکی از دوستانم از سفر نزد من آمده است و هیچ چیز ندارم که پیش او بگذارم.‏› اما او از داخل خانه چنین پاسخ دهد:‏ ‹مزاحم من مشو.‏ در قفل است و فرزندانم با من در بسترند.‏ نمی‌توانم بلند شوم و چیزی به تو بدهم.‏› به شما می‌گویم،‏ حتی اگر به دلیل دوستی بلند نشود تا به او چیزی بدهد،‏ مسلّماً به دلیل سماجت او بلند خواهد شد و هر آنچه نیاز دارد،‏ به او خواهد داد.‏»—‏لوقا ۱۱:‏۵-‏۸‏.‏

منظور عیسی از نقل این مَثَل آن نبود که یَهُوَه مایل نیست به درخواست‌های ما عمل کند.‏ عیسی نشان داد شخصی که راغب به کمک نیست،‏ به دلیل سماجت و پافشاری دوستش به او کمک خواهد کرد.‏ پس یقیناً یَهُوَه پدر آسمانی و مهربانمان،‏ به درخواست‌های قلبی ما با میل و رغبت ترتیب اثر خواهد داد.‏ عیسی سپس چنین ادامه داد:‏ «از این رو به شما می‌گویم،‏ پیوسته بطلبید که به شما داده خواهد شد؛‏ پیوسته بجویید که خواهید یافت؛‏ پیوسته بکوبید که در به رویتان باز خواهد شد.‏ زیرا هر که بطلبد،‏ دریافت می‌کند؛‏ هر که بجوید،‏ می‌یابد و هر که بکوبد،‏ در به رویش باز خواهد شد.‏»—‏لوقا ۱۱:‏۹،‏ ۱۰‏.‏

او برای روشن‌تر کردن نکتهٔ مورد نظر خود گفت:‏ «در میان شما کدام پدر است که اگر پسرش ماهی از او بخواهد،‏ به جای ماهی،‏ مار به او بدهد؟‏ یا اگر تخم‌مرغی از او بخواهد،‏ عقربی به او بدهد؟‏ پس اگر شما با این که گناهکار هستید،‏ می‌دانید که باید هدایای خوب به فرزندانتان بدهید،‏ چقدر بیشتر،‏ پدر آسمانی شما به هر کس که از او بخواهد،‏ روح‌القدس را خواهد داد!‏» (‏لوقا ۱۱:‏۱۱-‏۱۳‏)‏ این حقیقتاً به ما اطمینان خاطر می‌دهد که پدر آسمانی‌مان با میل و رغبت به دعاهای ما گوش می‌دهد و به نیازهای ما رسیدگی می‌کند!‏