مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

فصل ۱۱

یحیای تعمیددهنده راه را آماده ساخت

یحیای تعمیددهنده راه را آماده ساخت

مَتّی ۳:‏۱-‏۱۲ مَرقُس ۱:‏۱-‏۸ لوقا ۳:‏۱-‏۱۸ یوحنا ۱:‏۶-‏۸،‏ ۱۵-‏۲۸

  • یحیی برای موعظه کردن و تعمید دادن آمد

  • بسیاری تعمید یافتند،‏ اما نه همه

بهار سال ۲۹ میلادی بود و از زمانی که عیسی ۱۲ سال داشت و از معلّمان یهودی در معبد سؤال می‌کرد،‏ حدود ۱۷ سال گذشته بود.‏ بسیاری از مردم در مورد یحیی که یکی از خویشاوندان عیسی بود صحبت می‌کردند؛‏ زیرا یحیی در کلّیهٔ نواحی غربی رود اردن موعظه می‌کرد.‏

یحیی چه در ظاهر،‏ چه در گفتار حقیقتاً مردی باابهت بود.‏ او تن‌پوشی از پشم شتر بر تن و کمربندی چرمی بر کمر داشت و ملخ و عسل وحشی می‌خورد.‏ پیام او چه بود؟‏ «توبه کنید؛‏ زیرا پادشاهی آسمان‌ها نزدیک شده است.‏»—‏مَتّی ۳:‏۲‏.‏

کسانی که برای شنیدن سخنان یحیی نزد او رفتند،‏ از پیام او به هیجان آمدند.‏ بسیاری متوجه شدند که به توبه نیاز دارند؛‏ یعنی باید طرز فکر و راه و روش خود را تغییر دهند.‏ در واقع،‏ آنان باید به نادرست بودن شیوهٔ زندگی گذشتهٔ خود پی می‌بردند و آن را ترک می‌کردند.‏ کسانی که نزد یحیی آمدند،‏ از «اورشلیم،‏ همچنین تمامی اهالی یهودیه و نواحی اطراف رود اردن» بودند.‏ (‏مَتّی ۳:‏۵‏)‏ بسیاری از آنان توبه کردند.‏ یحیی نیز آنان را با غوطه‌ور ساختن در آب رود اردن تعمید داد.‏

یحیی آنان را به نشان توبهٔ خالصانه از گناهانی که بر ضد شریعت مرتکب شده بودند و در تأیید این توبهٔ قلبی‌شان تعمید می‌داد.‏ (‏اعمال ۱۹:‏۴‏)‏ البته همه صلاحیت این تعمید را نداشتند.‏ برای مثال،‏ وقتی شماری از رهبران مذهبی فَریسی و صَدّوقی نزد یحیی آمدند،‏ او آنان را چنین خواند:‏ «ای افعی‌زادگان!‏» همچنین گفت:‏ «ثمراتی بیاورید که نشانهٔ توبه باشد.‏ چنین گمان مکنید و پیش خود مگویید که ‹ابراهیم پدر ماست؛‏› زیرا به شما می‌گویم که خدا قادر است از این سنگ‌ها برای ابراهیم فرزند به وجود آورد.‏ اکنون نیز تیشه برای قطع ریشهٔ درختان آماده است.‏ هر درختی که ثمرهٔ نیکو نیاورد،‏ قطع و به آتش افکنده خواهد شد.‏»—‏مَتّی ۳:‏۷-‏۱۰‏.‏

یهودیان وقتی دیدند که یحیی توجه بسیاری از مردم را به خود جلب می‌کند،‏ پیامی پرقدرت دارد و بسیاری را تعمید می‌دهد،‏ کاهنان و لاویان را نزد او فرستادند و از او پرسیدند:‏ «تو کیستی؟‏»‏

یحیی اذعان کرد:‏ «من مسیح نیستم.‏»‏

آنان از او پرسیدند:‏ «پس تو کیستی؟‏ آیا ایلیّا هستی؟‏»‏

یحیی پاسخ داد:‏ «نیستم.‏»‏

باز پرسیدند:‏ «آیا آن پیامبر هستی؟‏» منظور آنان پیامبری بود که موسی آمدن او را پیشگویی کرده بود.‏—‏تثنیه ۱۸:‏۱۵،‏ ۱۸‏.‏

یحیی پاسخ داد:‏ «نه!‏»‏

آنان پافشاری کرده،‏ پرسیدند:‏ «پس به ما بگو تو کیستی تا بتوانیم برای آنان که ما را فرستاده‌اند،‏ جوابی ببریم؛‏ در مورد خود چه می‌گویی؟‏» یحیی گفت:‏ «همان طور که اِشَعْیای نبی گفته است،‏ من صدای کسی هستم که در بیابان چنین فریاد می‌زند:‏ ‹طریق یَهُوَه را هموار سازید.‏›»—‏یوحنا ۱:‏۱۹-‏۲۳‏.‏

آنگاه پرسیدند:‏ «اگر تو مسیح،‏ ایلیّا یا آن پیامبر نیستی،‏ پس چرا تعمید می‌دهی؟‏» در پاسخی که یحیی داد،‏ مفهومی عمیق نهفته بود.‏ او گفت:‏ «من با آب تعمید می‌دهم،‏ اما در میان شما کسی است که شما او را نمی‌شناسید؛‏ همان که پس از من می‌آید.‏»—‏یوحنا ۱:‏۲۵-‏۲۷‏.‏

آری،‏ یحیی اذعان کرد که وظیفه‌اش تنها آماده ساختن راه است.‏ او مردم را برای پذیرفتن مسیح موعود یا همان پادشاه آتی حکومت خدا آماده می‌ساخت.‏ یحیی در مورد مسیح گفت که او «بعد از من می‌آید،‏ از من تواناتر است و من حتی لایق نیستم که کفشش را در آورم.‏» (‏مَتّی ۳:‏۱۱‏)‏ او حتی چنین تأکید کرد:‏ «آن که پس از من می‌آید،‏ از من پیشی گرفته است؛‏ زیرا پیش از من وجود داشته است.‏»—‏یوحنا ۱:‏۱۵‏.‏

پس می‌توان گفت که پیام یحیی مبنی بر این که «توبه کنید؛‏ زیرا پادشاهی آسمان‌ها نزدیک شده است،‏» پیامی حقیقتاً بجا بود.‏ (‏مَتّی ۳:‏۲‏)‏ او با این پیام به آگاهی همگان رساند که موعظهٔ عیسی مسیح،‏ پادشاه منتخب یَهُوَه به‌زودی آغاز خواهد شد.‏