مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

فصل ۳۴

انتخاب دوازده رسول

انتخاب دوازده رسول

حدود یک سال و نیم از زمانی که یحیای تعمیددهنده عیسی را به عنوان برّهٔ خدا معرفی کرد،‏ گذشته بود.‏ با آغاز خدمت موعظهٔ عیسی،‏ مردانی صادق‌دل شاگرد او شدند؛‏ منجمله اَندریاس،‏ شَمعون پِطرُس،‏ یوحنا،‏ شاید یعقوب (‏برادر یوحنا)‏،‏ فیلیپُس و بَرتولُما (‏نَتَنائیل نیز خوانده می‌شد)‏.‏ بعدها شمار دیگری نیز پیرو مسیح شدند.‏—‏یوحنا ۱:‏۴۵-‏۴۷‏.‏

زمان آن فرارسیده بود که عیسی رسولانی برگزیند.‏ او می‌خواست که آنان از همراهان نزدیک او باشند و از او آموزش‌های لازم را بگیرند.‏ اما عیسی پیش از انتخاب آنان به کوهی رفت که شاید در نزدیکی دریای جلیل و کَفَرناحوم بود.‏ او تمام شب را به دعا پرداخت و یقیناً از خدا حکمت و برکت طلبید.‏ روز بعد شاگردانش را نزد خود فراخواند و از میان آنان ۱۲ نفر را به عنوان رسول خود برگزید.‏

شش تن از آن رسولان،‏ شاگردانی بودند که در ابتدا بدان‌ها اشاره شد.‏ او مَتّی را نیز برگزید؛‏ یعنی همان شاگردی که عیسی او را در محل وصول مالیات فراخواند.‏ پنج نفر دیگری که انتخاب شدند عبارت بودند از یهودا (‏که تَدّای و «پسر یعقوب» نیز خوانده می‌شد)‏،‏ شَمعونِ کَنَنائوس،‏ توما،‏ یعقوب پسر حَلفای و یهودای اِسخَریوطی.‏—‏مَتّی ۱۰:‏۲-‏۴؛‏ لوقا ۶:‏۱۶‏.‏

آن ۱۲ نفر تا آن زمان در چند سفر،‏ عیسی را همراهی کرده بودند و عیسی به‌خوبی آنان را می‌شناخت.‏ شماری از آنان از بستگان او بودند.‏ یعقوب و برادرش یوحنا ظاهراً پسرخاله‌های عیسی بودند.‏ همچنین برخی بر این عقیده‌اند که حَلفای،‏ برادر یوسف (‏پدرخواندهٔ عیسی)‏ بود.‏ در این صورت،‏ پسر حَلفای،‏ یعنی یعقوب رسول،‏ پسرعموی عیسی می‌شد.‏

مسلّماً عیسی به‌راحتی نام رسولانش را به یاد می‌آورد.‏ ما نیز می‌توانیم نام آنان را به خاطر بسپاریم.‏ یک راه این است که به یاد داشته باشیم دو نفر از آنان شَمعون،‏ دو نفر دیگر یعقوب و دو نفر نیز یهودا نام داشتند.‏ شَمعون (‏پِطرُس)‏ برادری به نام اَندریاس داشت و یعقوب (‏پسر زِبِدی)‏ برادری به نام یوحنا داشت.‏ تا اینجا نام هشت نفر از آنان را به خاطر سپردیم.‏ چهار رسول دیگر یکی خراجگیر بود (‏مَتّی)‏،‏ دیگری آن که شک به دل راه داد (‏توما)‏،‏ یکی دیگر زیر درخت بود که فراخوانده شد (‏نَتَنائیل)‏ و دوست نَتَنائیل (‏فیلیپُس)‏.‏

یازده تن از رسولان از ناحیهٔ جلیل بودند؛‏ یعنی همان جایی که عیسی در آن بزرگ شده بود.‏ برای مثال،‏ نَتَنائیل از قانا بود.‏ فیلیپُس،‏ پِطرُس و آندریاس اهل بیت‌صِیدا بودند.‏ اما پِطرُس و اَندریاس بعدها به کَفَرناحوم نقل مکان کردند؛‏ شهری که ظاهراً مَتّی در آن زندگی می‌کرد.‏ یعقوب و یوحنا نیز در کَفَرناحوم یا در نزدیکی آن سکونت داشتند و در همان نواحی به حرفهٔ ماهیگیری مشغول بودند.‏ یهودای اِسخَریوطی که بعدها به عیسی خیانت کرد،‏ ظاهراً تنها رسولی بود که اهل یهودیه بود.‏