مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

راه و حقیقت و حیات

راه و حقیقت و حیات

حتماً شما نیز از شنیدن خبری خوب شاد می‌شوید.‏ آیا می‌دانستید که پروردگار عالم،‏ یَهُوَه خدا خبری بسیار خوب برای شما و عزیزانتان دارد؟‏

این خبر خوب را می‌توانید در کتاب مقدّس بیابید.‏ کتاب مقدّس قرن‌ها پیش به الهام یَهُوَه خدا به نگارش درآمد.‏ در نشریه‌ای که در دست دارید چهار کتابِ کتاب مقدّس را بررسی خواهیم کرد که حاوی خبری بسیار خوب برای همهٔ ماست.‏ هر یک از این کتاب‌ها با نام نگارندهٔ آن شناخته می‌شود؛‏ یعنی مَتّی،‏ مَرقُس،‏ لوقا و یوحنا.‏

این چهار کتاب هر یک حاوی خبری خوش در مورد عیسی است.‏ اول این که خدا از طریق او انسان‌ها را نجات خواهد داد.‏ دوم این که عیسی پادشاه حکومت آسمانی خدا،‏ برکاتی ابدی را نصیب تمام کسانی خواهد کرد که به او ایمان ورزند.‏ (‏مَرقُس ۱۰:‏۱۷،‏ ۳۰؛‏ ۱۳:‏۱۳‏)‏ از این رو،‏ هر یک از این چهار کتاب،‏ انجیل یعنی مژده یا خبری خوش،‏ خوانده می‌شود.‏

چرا چهار انجیل؟‏

شاید از خود بپرسید:‏ «چرا خدا می‌خواست که چهار گزارش در مورد زندگی و تعالیم عیسی به نگارش درآید؟‏»‏

مسلّماً از بررسی چند گزارش در مورد سخنان و اعمال عیسی می‌توان فواید بسیار برد.‏ برای پی بردن به این فواید،‏ مثالی می‌زنیم.‏ تصوّر کنید که چهار نفر در کنار استادی مشهور ایستاده‌اند.‏ مردی که در مقابل او ایستاده است مأمور اخذ مالیات؛‏ آن که در سمت راست او ایستاده است،‏ پزشک؛‏ شخصی که از سمت چپش به سخنان او گوش می‌دهد،‏ ماهیگیر و دوست نزدیک او؛‏ و کسی که در عقب استاد ایستاده و ناظر وقایع است،‏ مردی جوان است.‏ هر چهار نفر افرادی صادقند و هر یک علایق خاص خود را دارد و با دیدی خاص به مسائل می‌نگرد.‏ اگر آنان گزارشی از سخنان و فعالیت‌های استاد بنویسند،‏ یقیناً آن چهار گزارش حاوی جزئیات و وقایعی مختلف خواهد بود.‏ با بررسی آن گزارشات و در نظر داشتن دید و مقصود هر یک از نگارندگان،‏ می‌توانیم تصویری کامل از سخنان و اعمال استاد داشته باشیم.‏ این نشان می‌دهد که چرا داشتن چهار گزارش از زندگی استاد بزرگمان عیسی نیز مفید است!‏

در مثال بالا فرض کنید مأمور اخذ مالیات گزارش خود را به گونه‌ای می‌نویسد که برای یهودیان جذاب باشد.‏ او به‌خصوص با در نظر داشتن مخاطبان یهودی‌اش،‏ تعالیم و وقایع را دسته‌بندی می‌کند.‏ پزشک در نوشته‌های خود شفای بیماران و معلولان را برجسته می‌سازد.‏ پس به برخی جزئیات که مأمور اخذ مالیات نگاشته است،‏ نمی‌پردازد و مطالب را به گونه‌ای دیگر دسته‌بندی می‌کند.‏ دوست صمیمی استاد بیشتر بر احساسات و خصوصیات او تأکید می‌کند.‏ مرد جوان نیز گزارش خود را کوتاه و خلاصه می‌نویسد.‏ از آنجا که هر یک از این گزارشات متفاوت و در عین حال دقیق است،‏ مجموعاً اطلاعات بیشتری در مورد استاد در اختیار ما می‌گذارد.‏ این مثال به‌خوبی نشان می‌دهد که داشتن چهار گزارش از زندگی عیسی چگونه ما را در درکی عمیق‌تر از فعالیت‌ها،‏ تعالیم و شخصیت او یاری می‌رساند.‏

این انجیل‌ها اغلب با عناوینی همچون «انجیل به روایت مَتّی» یا «انجیلِ یوحنا» خوانده می‌شوند.‏ این عناوین اشتباه نیستند؛‏ زیرا هر یک واقعاً حاوی ‏«خبر خوش در مورد عیسی مسیح» است.‏ (‏مَرقُس ۱:‏۱‏)‏ اما در واقع تنها یک انجیل یا خبر خوش در مورد عیسی وجود دارد که به صورت چهار گزارش در اختیار ما قرار گرفته است.‏

در گذشته،‏ دانش‌پژوهانی بوده‌اند که وقایع و مطالبی را که در کتاب‌های مَتّی‏،‏ مَرقُس‏،‏ لوقا و یوحنا آمده است،‏ مقایسه کرده،‏ با یکدیگر تطبیق داده‌اند.‏ برای نمونه،‏ حدود سال ۱۷۰ میلادی،‏ نویسنده‌ای اهل سوریه به نام تاتیان چنین تلاشی به خرج داد.‏ او تشخیص داد که این چهار کتاب دقیق و الهام‌شده است.‏ پس گزارشات مربوط به زندگی و خدمت عیسی را ادغام کرده،‏ در کتابی به نام دیاتِسارون به نگارش درآورد.‏

کتاب حاضر نیز با چنین هدفی تهیه و تنظیم شده است،‏ اما از نمونه‌های پیشین خود دقیق‌تر و کامل‌تر است.‏ چرا می‌توان چنین گفت؟‏ امروزه ما درک بهتری از تحقق بسیاری از پیشگویی‌ها و مَثَل‌های عیسی داریم.‏ این امر نیز سبب شده است که مفهوم سخنان و اعمال عیسی،‏ همچنین ترتیب وقوع رویدادها را بهتر درک کنیم.‏ اکتشافات باستان‌شناسی نیز ما را یاری رسانده است تا بهتر به زاویهٔ نگاه نویسندگان و برخی از جزئیات پی ببریم.‏ البته هیچ کس نمی‌تواند به طور قطع بگوید تمام وقایع به چه ترتیبی روی داده است.‏ اما در کتاب عیسی—‏راه و حقیقت و حیات به نحوی معقول و منطقی این گزارشات ادغام شده است.‏

راه و حقیقت و حیات

در حالی که این کتاب را می‌خوانید،‏ بکوشید همواره پیام اصلی آن را در نظر داشته باشید.‏ پیام این کتاب برای شما و عزیزانتان چیست؟‏ سخنان عیسی مسیح را به یاد آورید که به تومای رسول گفت:‏ «من راه و حقیقت و حیات هستم.‏ هیچ کس جز از طریق من نزد پدر نمی‌آید.‏»—‏یوحنا ۱۴:‏۶‏.‏

با کمک این کتاب پی خواهید برد که عیسی یقیناً «راه» است.‏ تنها از طریق او می‌توانیم به یَهُوَه دعا کنیم.‏ همچنین عیسی برای ما تنها راه آشتی و مصالحه با خداست.‏ (‏یوحنا ۱۶:‏۲۳؛‏ رومیان ۵:‏۸‏)‏ از این رو،‏ فقط از طریق عیسی می‌توانیم مورد رضایت خدا باشیم و از رابطه‌ای نزدیک با او برخوردار شویم.‏

عیسی «حقیقت» است.‏ او هماهنگ با حقیقت سخن می‌گفت و عمل می‌کرد.‏ گویی حقایق الٰهی در وجود عیسی آشکار شد.‏ عیسی همچنین پیشگویی‌های بسیاری را به تحقق رساند که «از طریق او ‹بله› شده است.‏» (‏۲قُرِنتیان ۱:‏۲۰؛‏ یوحنا ۱:‏۱۴‏)‏ این پیشگویی‌ها به ما کمک می‌کند که به نقش اصلی عیسی در به انجام رساندن مقصود خدا پی ببریم.‏—‏مکاشفه ۱۹:‏۱۰‏.‏

عیسی مسیح همچنین «حیات» است.‏ او که مردی کامل بود،‏ با جان و خونش بهای رهایی ما را از گناه و مرگ پرداخت تا بتوانیم به «زندگی واقعی» یعنی «زندگی جاودان» دست یابیم.‏ (‏۱تیموتائوس ۶:‏۱۲،‏ ۱۹؛‏ اِفِسُسیان ۱:‏۷؛‏ ۱یوحنا ۱:‏۷‏)‏ عیسی همچنین حیات را برای میلیون‌ها نفر که در خواب مرگند،‏ ممکن خواهد ساخت.‏ او آنان را به زندگی باز خواهد گرداند تا بتوانند تا ابد در بهشت روی زمین زندگی کنند.‏—‏یوحنا ۵:‏۲۸،‏ ۲۹‏.‏

همهٔ ما باید به نقش عیسی در مقصود خدا پی ببریم و برای آن ارزش قائل باشیم.‏ باشد که از یادگیری در مورد عیسی که «راه و حقیقت و حیات» است،‏ فایده برید.‏