مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

فصل ۲۲

عیسی چهار شاگردش را «صیاد انسان» ساخت

عیسی چهار شاگردش را «صیاد انسان» ساخت

مَتّی ۴:‏۱۳-‏۲۲ مَرقُس ۱:‏۱۶-‏۲۰ لوقا ۵:‏۱-‏۱۱

  • عیسی از شاگردانش خواست تمام وقت او را همراهی کنند

  • ماهیگیرانی که «صیاد انسان» شدند

پس از رهایی عیسی از دست اهالی ناصره که قصد کشتن او را داشتند،‏ او به شهر کَفَرناحوم نزدیک «دریاچهٔ جِنیسارِت» معروف به دریای جلیل رفت.‏ (‏لوقا ۵:‏۱‏)‏ این تحقق یکی از پیشگویی‌های کتاب اِشَعْیا بود.‏ در آنجا گفته شده بود که اهالی جلیل که نزدیک دریا ساکنند،‏ نوری عظیم خواهند دید.‏—‏اِشَعْیا ۹:‏۱،‏ ۲‏.‏

آری،‏ در جلیل عیسی همچنان اعلام می‌کرد که «پادشاهی آسمان‌ها نزدیک شده است.‏» (‏مَتّی ۴:‏۱۷‏)‏ عیسی در آنجا چهار تن از شاگردان خود را یافت.‏ آنان پیش از آن با او سفر کرده بودند،‏ اما وقتی با عیسی از یهودیه بازگشتند،‏ دوباره به حرفهٔ ماهیگیری مشغول شدند.‏ (‏یوحنا ۱:‏۳۵-‏۴۲‏)‏ حال زمان آن رسیده بود که شاگردانش پیوسته با او بمانند و از او آموزش بگیرند تا پس از مرگش به فعالیت بشارت ادامه دهند.‏

هنگامی که عیسی در کنار دریا راه می‌رفت،‏ شَمعونِ پِطرُس و برادر او آندریاس را دید که با شماری از همکارانشان تورها را مرتب می‌کردند.‏ عیسی نزد آنان رفت،‏ بر قایق پِطرُس سوار شد و از او خواست که کمی از ساحل دور شود.‏ وقتی کمی از ساحل فاصله گرفتند،‏ عیسی نشست و به جمعیتی که در ساحل جمع شده بودند،‏ در مورد پادشاهی خدا تعلیم داد.‏

پس از آن،‏ عیسی به پِطرُس گفت:‏ «قایق را به جایی عمیق ببر.‏ در آنجا تورهایتان را برای صید به آب بیندازید.‏» پِطرُس در جواب گفت:‏ «استاد،‏ ما تمام شب را زحمت کشیدیم،‏ با این حال هیچ صیدی نکردیم.‏ اما چون تو می‌فرمایی،‏ تورها را به آب می‌اندازم.‏»—‏لوقا ۵:‏۴،‏ ۵‏.‏

آنان تورها را به آب انداختند و ماهی بسیار گرفتند تا حدّی که نزدیک بود تورهایشان پاره شود!‏ پس بی‌درنگ به همکاران خود در قایقی دیگر اشاره کردند تا به کمکشان بیایند.‏ آنان آمدند و هر دو قایق را آنقدر از ماهی پر کردند که نزدیک بود قایق‌هایشان غرق شود.‏ وقتی پِطرُس این را دید به پاهای عیسی افتاد و گفت:‏ «سَرور،‏ از من دور شو؛‏ چون مردی گناهکارم.‏» عیسی به او گفت:‏ «مترس.‏ از این پس انسان‌ها را صید خواهی کرد.‏»—‏لوقا ۵:‏۸،‏ ۱۰‏.‏

عیسی به پِطرُس و آندریاس گفت:‏ «دنبال من بیایید و من از شما صیاد انسان می‌سازم.‏» (‏مَتّی ۴:‏۱۹‏)‏ عیسی از دو ماهیگیر دیگر به نام‌های یعقوب و یوحنا،‏ پسران زِبِدی نیز همین درخواست را کرد.‏ آن دو نیز بی‌درنگ درخواست او را پذیرفتند.‏ این چهار نفر حرفهٔ ماهیگیری را ترک کرده،‏ نخستین شاگردانی شدند که با عیسی تمام وقت خدمت می‌کردند.‏