Deuteronomio 31:1-30

  • Moises hapit nang mamatay (1-8)

  • Katawhan basahan sa Balaod (9-13)

  • Josue gitudlo nga lider (14, 15)

  • Pagrebelde sa Israel gitagna (16-30)

    • Awit nga itudlo sa Israel (19, 22, 30)

31  Unya si Moises migawas ug miingon sa tibuok Israel:  “Ako karon 120 anyos na.+ Dili na ko makapanguna ninyo* kay giingnan ko ni Jehova, ‘Dili ka motabok sa Jordan.’+  Si Jehova nga inyong Diyos ang mag-una kaninyo sa pagtabok, ug siya mismo ang molaglag niining mga nasod sa inyong atubangan, ug abogon ninyo sila.+ Si Josue ang manguna ninyo sa pagtabok,+ sumala sa gisulti ni Jehova.  Himoon ni Jehova kanila ang iyang gibuhat sa mga hari sa mga Amorihanon, si Sihon+ ug si Og,+ ug sa ilang yuta dihang gilaglag niya sila.+  Pildihon sila ni Jehova para kaninyo, ug buhaton ninyo kanila ang tanan nakong gisugo kaninyo.+  Magmaisogon mo ug magmalig-on.+ Ayaw mog kahadlok o kalisang nila,+ kay si Jehova nga inyong Diyos magauban kaninyo. Dili mo niya pasagdan o biyaan.”+  Dayon gitawag ni Moises si Josue ug giingnan siya atubangan sa tibuok Israel: “Magmaisogon ka ug magmalig-on,+ kay ikaw ang magdala sa katawhan ngadto sa yuta nga gipanumpa ni Jehova sa ilang katigulangan nga ihatag kanila, ug imo kining ihatag kanila ingong panulondon.+  Si Jehova ang mag-una kanimo, ug padayon siyang mouban nimo.+ Dili ka niya pasagdan o biyaan. Ayawg kahadlok o kalisang.”+  Unya gisulat ni Moises kini nga Balaod+ ug gihatag kini ngadto sa mga saserdote nga Levihanon, nga maoy nagdala sa kaban sa pakigsaad ni Jehova, ug ngadto sa tanang ansiyano sa Israel. 10  Gisugo sila ni Moises: “Kada ikapitong tuig, sa gitakdang panahon sa tuig sa pagpahigawas,+ panahon sa Pista sa mga Balongbalong,*+ 11  dihang ang tibuok Israel moatubang kang Jehova+ nga inyong Diyos sa dapit nga iyang pilion, basahon ninyo kini nga Balaod aron madungog kini sa tibuok Israel.+ 12  Tigoma ang katawhan,+ ang mga lalaki, babaye, bata,* ug mga langyaw nga nagpuyo sa inyong mga siyudad,* aron sila maminaw, makakat-on, ug mahadlok kang Jehova nga inyong Diyos ug motuman sa tanang pulong niini nga Balaod. 13  Unya ang ilang mga anak nga wala mahibalo niini nga Balaod maminaw+ ug makakat-on sa pagkahadlok kang Jehova nga inyong Diyos sa tanang adlaw nga kamo nagpuyo sa yuta nga inyong panag-iyahon sa tabok sa Jordan.”+ 14  Unya giingnan ni Jehova si Moises: “Duol na ang panahon nga mamatay ka.+ Tawga si Josue, ug adto mo sa tolda nga tagboanan, aron itudlo nako siya ingong lider.”+ Busa miadto si Moises ug Josue sa tolda nga tagboanan. 15  Dayon si Jehova nagpakita diha sa tolda pinaagi sa haligi nga panganod, ug ang haligi nga panganod mipaibabaw sa entrada sa tolda.+ 16  Karon si Jehova miingon kang Moises: “Hapit na kang mamatay,* ug kini nga katawhan mohimog espirituwal nga prostitusyon sa ubang mga diyos nga naa sa palibot sa yuta nga ilang adtoan.+ Isalikway ko nila+ ug ilang lapason ang akong pakigsaad kanila.+ 17  Nianang panahona mosilaob ang akong kasuko kanila,+ ug isalikway nako sila+ ug talikdan*+ hangtod nga sila malaglag. Ug human sa daghang katalagman ug kasakitan nga modangat kanila+ sila moingon, ‘Dili kaha kay wala na mag-uban ang Diyos kanato mao nga nahitabo nato kini nga mga katalagman?’+ 18  Apan talikdan gihapon nako sila nianang panahona tungod sa tanang pagkadaotan nga ilang gihimo, kay misimba sila sa ubang diyos.+ 19  “Karon isulat ninyo kini nga awit+ ug itudlo kini ngadto sa mga Israelinhon.+ Ipamemorya kini kanila* aron kini nga awit magsilbing akong saksi batok sa katawhang Israel.+ 20  Dihang dad-on na nako sila sa yuta nga akong gisaad sa ilang katigulangan+—yuta nga abunda sa gatas ug dugos+⁠—​ug sila mangaon, mabusog, ug mouswag,*+ sila mosunod ug mosimba sa ubang mga diyos. Dili ko nila tahoron ug ilang lapason ang akong pakigsaad.+ 21  Dihang modangat kanila ang daghang katalagman ug kasakitan,+ kini nga awit magsilbing saksi kanila (kay dili kini angayng kalimtan sa ilang mga kaliwat), kay nahibalo na ko sa ilang tendensiya+ bisan sa wala pa nako sila madala sa yuta nga akong gisaad kanila.” 22  Busa nianang adlawa gisulat ni Moises kini nga awit ug gitudlo ngadto sa mga Israelinhon. 23  Unya iyang* gitudlo si Josue+ nga anak ni Nun ingong lider ug giingnan: “Magmaisogon ka ug magmalig-on,+ kay ikaw ang magdala sa mga Israelinhon ngadto sa yuta nga akong gisaad kanila,+ ug padayon kong mouban kanimo.” 24  Dihang nahuman nag sulat ni Moises sa basahon ang tanang pulong niini nga Balaod,+ 25  gisugo ni Moises ang mga Levihanon nga nagdala sa kaban sa pakigsaad ni Jehova: 26  “Kuhaa kining basahon sa Balaod+ ug ibutang sa kilid sa kaban+ sa pakigsaad ni Jehova nga inyong Diyos, ug magsilbi kining saksi batok kaninyo didto. 27  Kay nahibalo ko pag-ayo nga rebelyoso mo+ ug gahig ulo.*+ Rebelyoso na man gani mo kang Jehova bisag kauban pa ko ninyo, unsa pa kaha kon patay na ko! 28  Tigoma sa akong atubangan ang tanang ansiyano sa inyong mga tribo ug ang inyong mga opisyal, kay akong isulti kanila kining mga pulonga ug himoong saksi batok kanila ang langit ug yuta.+ 29  Kay nahibalo gyod ko nga kon mamatay na ko, mohimo mog daotan+ ug motipas sa dalan nga akong gisugo kaninyo. Ug seguradong moabot kaninyo+ ang katalagman kay himoon ninyo kon unsay daotan sa panan-aw ni Jehova ug inyong pasuk-on siya tungod sa inyong binuhatan.” 30  Dayon gisulti ni Moises ang tanang pulong niini nga awit samtang naminaw ang tibuok katawhan* sa Israel:+

Mga Footnote

Literal, “makagawas ug makasulod.”
O “Temporaryong mga Puy-anan.”
Literal, “gagmay.”
Literal, “ganghaan.”
O “mopahulay uban sa imong mga katigulangan.”
Literal, “ug itago nako ang akong nawong gikan kanila.”
Literal, “Ibutang kini sa ilang baba.”
Literal, “manambok.”
Ang Diyos.
Literal, “tikig ug liog.”
Literal, “kongregasyon.”