Deuteronomio 17:1-20

  • Ang ihalad walay depekto (1)

  • Himoon ngadto sa apostata (2-7)

  • Kon ang kaso lisod hukman (8-13)

  • Sugo para sa hari (14-20)

    • Hari magsulat ug kopya sa Balaod (18)

17  “Ayaw paghalad kang Jehova nga inyong Diyos ug torong baka o karnero nga may bisan unsang depekto, kay dulumtanan kini kang Jehova nga inyong Diyos.+  “Kon naay lalaki o babaye nga makit-an sa inyong taliwala, sa bisan asang siyudad nga ihatag kaninyo ni Jehova nga inyong Diyos, nga mohimog daotan sa panan-aw ni Jehova nga inyong Diyos ug molapas sa iyang pakigsaad,+  ug siya motipas ug mosimba sa laing mga diyos ug moyukbo kanila o sa adlaw o sa bulan o sa tanang panon sa kalangitan,+ butang nga wala nako isugo,+  unya ireport kini kaninyo o madungog ninyo kini, kinahanglang imbestigahan ninyo kinig maayo. Kon mapamatud-an nga tinuod+ nga nahitabo sa Israel kining dulumtanang butang,  dad-a sa ganghaan sa siyudad ang lalaki o babaye nga nagbuhat niining daotang butang, ug batoon ninyo siya hangtod mamatay.+  Apan ang maong tawo patyon lang kon duha o tulo ka saksi+ ang magpamatuod. Dili siya patyon kon usa ra ka saksi ang magpamatuod.+  Ang mga saksi maoy unang mobato niya, dayon batoon siya sa tibuok katawhan hangtod siya mamatay. Kinahanglang kuhaon ninyo ang daotan gikan sa inyong taliwala.+  “Kon may kaso sa usa sa inyong mga siyudad nga lisod hukman, bahin man kini sa pagpatay*+ o usa ka sumbong sa korte o pintas nga buhat o uban pang panagbangi, adto sa dapit nga pilion ni Jehova nga inyong Diyos.+  Adto sa mga saserdote nga Levihanon ug sa maghuhukom+ nga nag-alagad nianang panahona ug pangutan-a sila, ug ilang ihatag kaninyo ang desisyon.+ 10  Unya sunda ang desisyon nga ilang ihatag kaninyo gikan sa dapit nga pilion ni Jehova. Tumana gayod ang tanan nilang isulti kaninyo. 11  Tumana ang balaod ug ang desisyon nga ilang isulti.+ Ayaw mog tipas sa desisyon nga ilang ihatag.+ 12  Ang tawo nga mangahas sa pagsupak sa saserdote nga nag-alagad kang Jehova nga inyong Diyos o sa maghuhukom angayng mamatay.+ Kinahanglang kuhaon ninyo ang daotan gikan sa Israel.+ 13  Unya ang tibuok katawhan makadungog niini ug mahadlok, ug sila dili na mahimong mapangahason.+ 14  “Dihang mosulod na mo sa yuta nga ihatag kaninyo ni Jehova nga inyong Diyos ug gipanag-iya na ninyo kini ug nagpuyo na mo didto, unya moingon mo, ‘Magpili tag atong hari sama sa ginahimo sa tanang nasod sa atong palibot,’+ 15  nan ang inyong himoong hari kadto lang pilion ni Jehova nga inyong Diyos.+ Kinahanglang Israelinhon sab ang itudlo ninyong hari. Dili ninyo puwedeng himoong hari ang usa ka langyaw. 16  Apan dili siya angayng magbaton ug daghang kabayo para sa iyang kaugalingon,+ ug dili niya pabalikon sa Ehipto ang katawhan aron mokuhag dugang kabayo,+ kay giingnan mo ni Jehova, ‘Ayaw gyod mog balik didto.’ 17  Dili siya mangasawag daghan aron ang iyang kasingkasing dili motipas;+ dili siya magbaton ug daghan kaayong plata ug bulawan para sa iyang kaugalingon.+ 18  Dihang magsugod na siyag hari, isulat niya sa usa ka basahon* para sa iyang kaugalingon ang kopya niini nga Balaod, nga gitipigan sa mga saserdote nga Levihanon.+ 19  “Magpabilin kini kaniya, ug kinahanglang basahon niya kini sa tibuok niyang kinabuhi,+ aron makakat-on siya sa pagkahadlok kang Jehova nga iyang Diyos ug matuman niya ang tanang sugo niini nga Balaod ug kini nga mga regulasyon.+ 20  Sa ingon, ang iyang kasingkasing dili magmapahitas-on taliwala sa iyang mga igsoon, ug dili siya motipas sa sugo, aron magdugay siya sa iyang gingharian, siya ug ang iyang mga anak taliwala sa Israel.

Mga Footnote

Literal, “pag-ulag dugo.”
O “linukot nga basahon.”