Cha Pili cha Samweli 9:1-13

  • Daudi anamuonyesha Mefibosheti upendo mushikamanifu (1-13)

9  Kisha Daudi akasema: “Je, kungali mutu fulani wa nyumba ya Sauli mwenye ninaweza kuonyesha upendo mushikamanifu kwa ajili ya Yonatani?”+  Sasa kulikuwa mutumishi wa nyumba ya Sauli mwenye aliitwa Siba.+ Kwa hiyo wakamuita akuje kwa Daudi, na mufalme akamuuliza: “Wewe ni Siba?” Akajibu: “Mimi ni mutumishi wako.”  Mufalme akaendelea kusema: “Je, kungali mutu fulani wa nyumba ya Sauli mwenye ninaweza kuonyesha upendo mushikamanifu wa Mungu?” Siba akamujibu mufalme: “Kungali mwana mumoja wa Yonatani; ni kilema wa miguu yote mbili.”+  Mufalme akamuuliza: “Iko* wapi?” Siba akamujibu mufalme: “Iko* katika nyumba ya Makiri+ mwana wa Amieli kule Lo-debari.”  Mara moja Mufalme Daudi akamuitisha na akamutosha katika nyumba ya Makiri mwana wa Amieli kule Lo-debari.  Wakati Mefibosheti mwana wa Yonatani mwana wa Sauli alifika mbele ya Daudi, mara moja akaanguka uso chini na kuinama uso chini. Kisha Daudi akasema: “Mefibosheti!” naye akajibu: “Mimi huyu mutumishi wako.”  Daudi akamuambia: “Usiogope, kwa maana hakika nitakuonyesha upendo mushikamanifu+ kwa ajili ya Yonatani baba yako, na nitakurudishia udongo wote wa Sauli babu yako, na utakula chakula* kwenye meza yangu sikuzote.”+  Basi akainama uso chini na kusema: “Mutumishi wako ni nani, hivi kwamba umegeuza uangalifu* wako kuelekea imbwa mwenye kufa+ kama mimi?”  Sasa mufalme akamuitisha Siba, mutumishi wa Sauli, na akamuambia: “Kila kitu chenye kilikuwa cha Sauli na cha nyumba yake yote ninamupatia mujukuu wa bwana wako.+ 10  Utalima udongo kwa ajili yake—wewe na wana wako na watumishi wako⁠—​na mutakusanya mavuno ya udongo huo ili watu wa mujukuu wa bwana wako wapate chakula. Lakini Mefibosheti, mujukuu wa bwana wako, atakula chakula kwenye meza yangu sikuzote.”+ Sasa Siba alikuwa na wana kumi na tano (15) na watumishi makumi mbili (20).+ 11  Basi Siba akamuambia mufalme: “Mutumishi wako atafanya mambo yote yenye bwana wangu mufalme anaamuru mutumishi wake afanye.” Kwa hiyo Mefibosheti akakuwa anakula kwenye meza ya Daudi* kama mumoja wa wana wa mufalme.” 12  Sasa Mefibosheti pia alikuwa na kijana mwanaume mwenye aliitwa Mika;+ na watu wote wenye waliishi katika nyumba ya Siba wakakuwa watumishi wa Mefibosheti. 13  Na Mefibosheti aliishi Yerusalemu, kwa maana sikuzote alikula kwenye meza ya mufalme;+ na alikuwa kilema wa miguu yote mbili.+

Maelezo ya Chini

Ao “Eko.”
Ao “Eko.”
Tnn., “mukate.”
Tnn., “uso.”
Ao pengine, “meza yangu.”