Cha Pili cha Samweli 17:1-29

  • Hushai anavuruga shauri la Ahitofeli (1-14)

  • Daudi anaonywa; anamuponyoka Absalomu (15-29)

    • Barzilai na wengine wanaleta vyakula (27-29)

17  Kisha Ahitofeli akamuambia Absalomu: “Tafazali, acha nichague watu elfu kumi na mbili (12 000) na nisimame na kumufuatilia Daudi usiku wa leo.  Nitamukuta akiwa amechoka na bila nguvu,*+ na nitamutia woga; na watu wote wenye kuwa pamoja naye watakimbia, na nitamupiga na kumuua mufalme peke yake.+  Kisha nitarudisha watu wote kwako. Kurudia kwa watu wote kunategemea jambo lenye litamupata mutu mwenye uko unatafuta. Kisha watu wote watakuwa na amani.”  Pendekezo hilo lilikuwa sawa kabisa mbele ya macho ya Absalomu na wazee wote wa Israeli.  Lakini, Absalomu akasema: “Tafazali muite pia Hushai+ Mwarki, na tusikie jambo lenye atasema.”  Kwa hiyo Hushai akakuja kwa Absalomu. Kisha Absalomu akamuambia: “Hili ndilo shauri lenye Ahitofeli alitoa. Je, tufuate shauri lake? Ikiwa hapana, wewe utuambie.”  Basi Hushai akamuambia Absalomu: “Shauri lenye Ahitofeli alitoa haliko la muzuri wakati huu!”+  Hushai akaendelea kusema: “Unajua muzuri kwamba baba yako na wanaume wake wako na nguvu,+ na wamekata tamaa* kama vile dubu mwenye amepoteza watoto wake katika pori.+ Tena, baba yako ni mupiganaji-vita,+ na hatakaa usiku wote pamoja na watu.  Sasa hivi amejificha ndani ya moja la mapango* ao mahali pengine;+ na kama atakuwa wa kwanza kushambulia, wale wenye watasikia habari hiyo watasema, ‘Watu wenye kumufuata Absalomu wameshindwa!’ 10  Hata mwanaume hodari mwenye moyo wake uko kama wa simba+ hakika utayeyuka kwa sababu ya woga, kwa maana Israeli wote wanajua kwamba baba yako ni mwanaume mwenye nguvu+ na kwamba wanaume wenye kuwa pamoja naye wako hodari. 11  Ninatoa shauri hili: Acha Israeli wote wakusanyike kwako, kuanzia Dani mupaka Beer-sheba,+ wengi kama chembe za muchanga pembeni ya bahari,+ na uwaongoze katika vita. 12  Tutamushambulia mahali popote penye atapatikana, na tutakuja juu yake kama vile umande unaanguka kwenye udongo; na hakuna hata mumoja wao mwenye ataokoka, wala yeye wala mumoja wa watu wenye kuwa pamoja naye. 13  Kama anakimbilia katika muji fulani, Israeli wote watapeleka kamba katika muji huo, na tutaukokota mupaka katika bonde, na hakuna hata jiwe la kidogo lenye litabakia.” 14  Basi Absalomu na watu wote wa Israeli wakasema: “Shauri la Hushai Mwarki liko la muzuri zaidi+ kuliko shauri la Ahitofeli!” Kwa maana Yehova alikuwa ameazimia* kuvuruga shauri la muzuri la Ahitofeli,+ ili Yehova alete musiba juu ya Absalomu.+ 15  Kisha wakati fulani Hushai akamuambia Sadoki na Abiatari+ makuhani: “Ni hivi Ahitofeli alimushauri Absalomu na wazee wa Israeli, na ni hivi nilishauri. 16  Sasa mutume ujumbe haraka kwa Daudi na kumuonya: ‘Usibakie kwenye nafasi za kuvukia za jangwa usiku wa leo, lakini vuka kabisa, kama hafanye vile, mufalme na watu wote wenye kuwa pamoja naye wataharibiwa.’”*+ 17  Yonatani+ na Ahimaazi+ walikuwa wanakaa En-rogeli;+ basi mutumishi mumoja mwanamuke akaenda na kuwaambia, nao wakaenda kumuambia Mufalme Daudi, kwa maana hawakupima kuonekana wakiingia katika muji. 18  Lakini, kijana mumoja mwanaume akawaona na kumuambia Absalomu. Basi wote wawili wakaenda haraka na kufika kwenye nyumba ya mutu fulani kule Bahurimu+ mwenye alikuwa na kisima katika kiwanja chake. Wakashukia ndani ya kisima, 19  na bibi ya mwanaume huyo akatandika kifuniko juu ya kisima hicho na kukifunika kwa nafaka yenye kupondwa-pondwa; hakuna mwenye alijua kuhusu jambo hilo. 20  Watumishi wa Absalomu wakakuja kwa mwanamuke huyo kwenye nyumba yake na kuuliza: “Ahimaazi na Yonatani wako wapi?” Mwanamuke huyo akajibu: “Walipita hapa wakaenda kwenye maji.”+ Kisha watu hao wakawatafuta lakini hawakuwapata, basi wakarudia Yerusalemu. 21  Kisha watu hao kuenda, walitoka katika kisima na kuenda na kumujulisha Mufalme Daudi. Wakamuambia: “Musimame na muvuke haraka maji haya, kwa maana hili ndilo shauri lenye Ahitofeli alitoa juu yenu.”+ 22  Mara moja Daudi na watu wote wenye walikuwa pamoja naye wakasimama na kuvuka Yordani. Kufikia asubui sana, hakuna hata mutu mumoja mwenye hakukuwa amevuka Yordani. 23  Wakati Ahitofeli aliona kwamba shauri lake halikufuatwa, akatandika punda na kuenda kwenye nyumba yake katika muji wake.+ Kisha kupatia watu wa nyumba yake maagizo,+ akajitundika.*+ Basi akakufa na kuzikwa mahali kwenye mababu zake walizikwa. 24  Wakati huo, Daudi akaenda Mahanaimu,+ na Absalomu akavuka Yordani pamoja na watu wote wa Israeli. 25  Absalomu akamuweka Amasa+ kuwa musimamizi wa jeshi pa nafasi ya Yoabu;+ Amasa alikuwa mwana wa mwanaume mwenye kuitwa Itra Mwisraeli, mwenye alilala na Abigaili,+ binti ya Nahashi, dada ya Seruya, mama ya Yoabu. 26  Israeli na Absalomu wakapiga kambi katika inchi ya Gileadi.+ 27  Wakati tu Daudi alifika Mahanaimu, Shobi mwana wa Nahashi kutoka muji wa Raba+ wa Waamoni, Makiri+ mwana wa Amieli kutoka Lo-debari, na Barzilai+ Mugileadi kutoka Rogelimu 28  wakaleta vitanda, beseni, vyungu vya udongo, ngano, shayiri, unga, nafaka yenye kukaangwa, maharagi ya munene-munene, dengu, nafaka yenye kukauka, 29  asali, siagi, kondoo, na jibini.* Walileta vitu hivyo vyote kwa ajili ya Daudi na watu wenye walikuwa pamoja naye ili wakule,+ kwa maana walisema: “Watu wamesikia njaa na wamechoka na wako na kiu katika jangwa.”+

Maelezo ya Chini

Ao “akiwa zaifu katika mikono yote mbili.”
Ao “wako na uchungu wa nafsi.”
Ao “mashimo; mabonde.”
Ao “ameamuru.”
Tnn., “watamezwa.”
Ao “akajinyonga.”
Ao “fromage.” Tnn., “maziwa ya ngombe yenye kuganda.”