Cha Pili cha Samweli 1:1-27

  • Daudi anapata habari ya kifo cha Sauli (1-16)

  • Wimbo wa huzuni wa Daudi kuhusu Sauli na Yonatani (17-27)

1  Kisha kifo cha Sauli, wakati Daudi alikuwa amerudia kisha kushinda* Waamaleki, alibakia Siklagi+ kwa siku mbili.  Siku ya tatu (3), mutu fulani alikuja kutoka katika kambi ya Sauli akiwa amevaa nguo zenye kupasuka na akiwa na mavumbi kwenye kichwa chake. Wakati alimukaribia Daudi, alijiangusha chini na kuinama uso chini.  Daudi akamuuliza: “Unatoka wapi?” Akajibu: “Nimekimbia kutoka katika kambi ya Israeli.”  Daudi akamuuliza: “Mambo yaliendeka namna gani? Tafazali uniambie.” Basi akamuambia: “Watu wamekimbia kutoka katika vita na wengi wameanguka na kufa. Hata Sauli na mwana wake Yonatani wamekufa.”+  Kisha Daudi akauliza kijana huyo mwanaume mwenye alimuletea habari: “Namna gani unajua kwamba Sauli na mwana wake Yonatani wamekufa?”  Kijana huyo mwanaume akajibu: “Nilifika kwenye Mulima Gilboa+ bila kutazamia, na Sauli alikuwa ameegemea mukuki wake, na magari na wapanda-farasi walikuwa wamemufikia.+  Wakati aligeuka na kuniona, aliniita, na mimi nikasema, ‘Mimi huyu!’  Akaniuliza, ‘Wewe ni nani?’ nikajibu, ‘Mimi ni Mwamaleki.’+  Kisha akasema, ‘Tafazali, nikaribie na uniue, kwa maana niko na maumivu makali sana, lakini ningali muzima.’* 10  Kwa hiyo nikamukaribia na kumuua,+ kwa maana nilijua kwamba hangeendelea kuishi kisha kuanguka chini akiwa ameumizwa. Kisha nikakamata taji lenye lilikuwa kwenye kichwa chake na kikomo chenye kilikuwa kwenye mukono wake, na nimevileta hapa kwa bwana wangu.” 11  Basi Daudi akashika nguo zake na kuzipasua, na watu wote wenye walikuwa pamoja naye wakafanya vilevile. 12  Nao wakaomboleza na kulia na kufunga+ mupaka mangaribi kwa ajili ya Sauli, kwa ajili ya mwana wake Yonatani, kwa ajili ya watu wa Yehova, kwa ajili ya nyumba ya Israeli,+ kwa sababu walikuwa wameanguka kwa upanga. 13  Daudi akauliza kijana huyo mwanaume mwenye alimuletea habari: “Unatoka wapi?” Akajibu: “Mimi ni mwana wa mukaaji mugeni, Mwamaleki.” 14  Kisha Daudi akamuambia: “Sababu gani haukuogopa kuinua mukono wako ili kumuua mutiwa-mafuta wa Yehova?”+ 15  Basi Daudi akamuita kijana mumoja na kumuambia: “Karibia na umupige.” Kwa hiyo akamupiga, na akakufa.+ 16  Daudi akamuambia: “Damu yako iko juu ya kichwa chako mwenyewe, kwa sababu kinywa chako mwenyewe kilishuhudia juu yako kwa kusema, ‘Mimi mwenyewe nilimuua mutiwa-mafuta wa Yehova.’”+ 17  Kisha Daudi akaimba wimbo huu wa huzuni* juu ya Sauli na mwana wake Yonatani+ 18  na akasema kwamba watu wa Yuda wanapaswa kufundishwa wimbo huo wa huzuni wenye kuitwa “Upinde,” wenye kuandikwa katika kitabu cha Yashari:+ 19  “Ee Israeli, uzuri umelala ukiwa umeuawa kwenye mahali pako pa juu.+ Namna wenye nguvu wameanguka! 20  Musiseme jambo hilo kule Gati;+Musilitangaze katika barabara za Ashkeloni,Ili mabinti wa Wafilisti wasishangilie,Ili mabinti wa watu wenye hawatahiriwe wasifurahi. 21  Ninyi milima ya Gilboa,+Umande wowote wala mvua yoyote isikuwe juu yenu,Wala mashamba yenye kuzaa michango mitakatifu,+Kwa sababu ngao ya wenye nguvu ilichafuliwa kule,Ngao ya Sauli haiko tena yenye kutiwa mafuta. 22  Katika damu ya wenye waliuawa, katika mafuta ya wenye nguvu,Upinde wa Yonatani haukurudia nyuma,+Na upanga wa Sauli haukukuwa unarudia bila mafanikio.+ 23  Sauli na Yonatani,+ watu wenye walipendwa na kusaminiwa* wakati wa maisha yao,Na katika kifo hawakutenganishwa.+ Walikuwa wepesi kuliko tai,Wenye nguvu kuliko simba.+ 24  Enyi mabinti wa Israeli, mumulie Sauli,Mwenye aliwavalisha nguo ya rangi nyekundu yenye kungaa na mapambo,Mwenye alitia mapambo ya zahabu kwenye nguo zenu. 25  Namna wenye nguvu wameanguka katika vita! Yonatani amelala akiwa ameuawa juu ya mahali pako pa juu!+ 26  Ninahuzunika kwa ajili yako, ndugu yangu Yonatani;Ulikuwa mupendwa sana kwangu.+ Upendo wako kwangu ulikuwa muzuri sana kuliko upendo wa wanamuke.+ 27  Namna wenye nguvu wameangukaNa silaha za vita zimeangamia!”

Maelezo ya Chini

Ao “kuwapiga na kuwaua.”
Ao “nafsi yangu yote ingali ndani yangu.”
Ao “wimbo wa maombolezo.”
Ao “kupendeza.”