Cha Pili cha Samweli 15:1-37

  • Mupango mubaya na uasi wa Absalomu (1-12)

  • Daudi anakimbia kutoka Yerusalemu (13-30)

  • Ahitofeli anajiunga na Absalomu (31)

  • Hushai anatumwa ili amuzuie Ahitofeli (32-37)

15  Kisha mambo yote hayo, Absalomu akajipatia gari na farasi na watu makumi tano (50) wa kukimbia mbele yake.+  Absalomu alikuwa anaamuka asubui sana na kusimama pembeni ya barabara yenye inaenda kwenye mulango mukubwa wa muji.+ Kila mara wakati mutu fulani alikuwa na kesi ya hukumu yenye ilipaswa kupelekwa kwa mufalme ili iamuliwe,+ Absalomu alikuwa anamuita na kusema: “Unatoka katika muji gani?” naye alikuwa anasema: “Mutumishi wako anatoka katika kabila moja kati ya makabila ya Israeli.”  Absalomu alikuwa anamuambia: “Angalia, malalamiko yako ni ya kweli na ya haki, lakini hakuna mutu kutoka kwa mufalme wa kusikia kesi yako ya hukumu.”  Absalomu alikuwa anasema: “Ingekuwa muzuri kama ningewekwa kuwa muamuzi katika inchi! Basi kila mutu mwenye kuwa na kesi ya hukumu ao hukumu angekuja kwangu, na ningehakikisha kwamba anatendewa haki.”  Na wakati mutu alimukaribia ili amuinamie, Absalomu alikuwa ananyoosha mukono wake na kumushika na kumubusu.+  Absalomu alikuwa anafanyia vile Waisraeli wote wenye walikuwa wanaingia kwa mufalme ili wahukumiwe; basi Absalomu akaendelea kuiba mioyo ya watu wa Israeli.+  Wakati miaka ine (4)* ilimalizika, Absalomu akamuambia mufalme: “Tafazali, acha niende Hebroni+ ili nitimize naziri yangu yenye nilimufanyia Yehova.  Kwa maana mutumishi wako alifanya naziri hii nzito+ wakati nilikuwa ninaishi Geshuri+ kule Siria, ‘Kama Yehova atanirudisha Yerusalemu, nitamutolea Yehova toleo.’”*  Kwa hiyo mufalme akamuambia: “Uende kwa amani.” Basi akasimama na kuenda Hebroni. 10  Sasa Absalomu akatuma wapelelezi katika makabila yote ya Israeli, na kusema: “Wakati tu mutasikia sauti ya baragumu, mutangaze, ‘Absalomu amekuwa mufalme katika Hebroni!’”+ 11  Basi watu mia mbili (200) wa Yerusalemu walikuwa wameenda kule pamoja na Absalomu; walikuwa wamealikwa na walienda bila kuwa na habari yoyote, bila kujua mambo yenye yalikuwa yanafanyika. 12  Zaidi ya hilo, wakati Absalomu alitoa zabihu, alimuitisha Ahitofeli+ Mugiloni, mushauri wa Daudi,+ kutoka muji wa Gilo.+ Mupango mubaya ukaendelea kuwa nguvu, na hesabu ya watu wenye walimuunga mukono Absalomu iliendelea kuongezeka.+ 13  Kisha wakati fulani mupelelezi mumoja akakuja kwa Daudi, na kusema: “Moyo wa watu wa Israeli umegeuka ili kumufuata Absalomu.” 14  Mara moja Daudi akaambia watumishi wake wote wenye walikuwa pamoja naye kule Yerusalemu: “Musimame, na tukimbie,+ kwa maana hakuna mutu kati yetu mwenye atamuponyoka Absalomu! Mufanye haraka, ili asitufikie haraka na kutuletea musiba na kupiga muji kwa upanga!”+ 15  Watumishi wa mufalme wakamujibu mufalme: “Jambo lolote lenye bwana wangu mufalme anaamua, watumishi wako ni tayari kulifanya.”+ 16  Kwa hiyo mufalme akatoka na watu wote wa nyumba yake walikuwa wanamufuata, lakini mufalme akaacha masuria* kumi (10)+ ili watunze nyumba.* 17  Na mufalme akaendelea na safari yake na watu wote walikuwa wanamufuata, nao wakasimama Bet-merhaki. 18  Watumishi wake wote waliondoka pamoja naye* na Wakereti wote, Wapeleti wote,+ na Wagati wote,+ watu mia sita (600) wenye walikuwa wamemufuata kutoka Gati,+ wakapita wakati mufalme alikuwa anawachunguza.* 19  Kisha mufalme akamuambia Itai+ Mugati: “Sababu gani wewe pia uende pamoja na sisi? Rudia na uishi pamoja na mufalme mupya, kwa sababu wewe ni mugeni na pia ulihamishwa kutoka katika mahali pako. 20  Ulikuja jana tu, basi je, nikufanye leo utange-tange pamoja na sisi, ili uende wakati ninapaswa kuenda na mahali kwenye ninapaswa kuenda? Rudia na uende pamoja na ndugu zako, na Yehova akuonyeshe upendo mushikamanifu na uaminifu!”+ 21  Lakini Itai akamujibu mufalme: “Kama vile hakika Yehova anaishi na kama vile hakika bwana wangu mufalme anaishi, kila mahali kwenye bwana wangu mufalme atakuwa, ikuwe kwa ajili ya kifo ao kwa ajili ya uzima, ni pale mutumishi wako atakuwa!”+ 22  Basi Daudi akamuambia Itai:+ “Uende na uvuke.” Kwa hiyo Itai Mugati akavuka, pamoja na watu wake wote na watoto. 23  Kila mutu katika inchi alikuwa analia kwa sauti kubwa wakati watu hao wote walikuwa wanavuka, na mufalme alikuwa amesimama pembeni ya Bonde la Kidroni;+ watu wote walikuwa wanavuka na kufuata barabara yenye inaenda katika jangwa. 24  Sadoki+ pia alikuwa pale na Walawi wote+ wenye walibeba sanduku+ la agano la Mungu wa kweli+ walikuwa pamoja naye; nao wakaweka chini Sanduku la Mungu wa kweli; na Abiatari+ alipanda, wakati watu wote walimaliza kuvuka kutoka katika muji. 25  Lakini mufalme akamuambia Sadoki: “Rudisha Sanduku la Mungu wa kweli katika muji.+ Kama ninakubaliwa mbele ya macho ya Yehova, atanirudisha pia na kuniruhusu nilione na kuona mahali kwenye linakaa.+ 26  Lakini kama anasema, ‘Sipendezwe na wewe,’ basi acha anitendee jambo lolote lenye kuonekana kuwa la muzuri mbele ya macho yake.” 27  Mufalme akamuambia Sadoki kuhani: “Je, wewe hauko muonaji?+ Rudia katika muji kwa amani, na uende pamoja na wana wenu wawili, Ahimaazi mwana wako na Yonatani+ mwana wa Abiatari. 28  Angalia, nitangojea pembeni ya nafasi za kuvukia za jangwa mupaka wakati neno litatoka kwenu ili kuniletea habari.”+ 29  Kwa hiyo Sadoki na Abiatari wakarudisha Sanduku la Mungu wa kweli Yerusalemu, na wakabakia kule. 30  Wakati Daudi alipanda Mulima* wa Mizeituni,+ alikuwa analia wakati alikuwa anapanda; kichwa chake kilikuwa kimefunikwa, na alikuwa anatembea miguu wazi. Pia watu wote wenye walikuwa pamoja naye walifunika vichwa vyao na walikuwa wanalia wakati walikuwa wanapanda. 31  Kisha Daudi akaambiwa: “Ahitofeli iko* kati ya watu wenye kufanya mupango mubaya+ pamoja na Absalomu.”+ Daudi akasema: “Ee Yehova,+ tafazali, badilisha shauri la Ahitofeli kuwa upumbavu!”+ 32  Wakati Daudi alifika kwenye kichwa cha mulima, mahali kwenye watu walizoea kumuinamia Mungu, Hushai+ Mwarki+ alikuwa pale ili kukutana naye, akiwa amevaa kanzu yenye kupasuka na akiwa na mavumbi kwenye kichwa chake. 33  Lakini, Daudi akamuambia: “Kama unavuka kuenda pamoja na mimi, utakuwa muzigo kwangu. 34  Lakini kama unarudia katika muji na kumuambia Absalomu, ‘Niko mutumishi wako, Ee mufalme. Nilikuwa mutumishi wa baba yako zamani, lakini sasa niko mutumishi wako,’+ unaweza kuvuruga shauri la Ahitofeli kwa ajili yangu.+ 35  Je, Sadoki na Abiatari makuhani hawako kule pamoja na wewe? Unapaswa kuambia Sadoki na Abiatari makuhani mambo yote yenye utasikia katika nyumba ya mufalme.+ 36  Angalia! Wana wao wawili, Ahimaazi+ mwana wa Sadoki na Yonatani+ mwana wa Abiatari wako kule pamoja nao, na kupitia wao unitumie mambo yote yenye utasikia.” 37  Kwa hiyo Hushai, rafiki ya* Daudi+ akaingia katika muji wakati Absalomu alikuwa anaingia Yerusalemu.

Maelezo ya Chini

Ao pengine, “miaka 40.”
Ao “nitamuabudu.” Tnn., “nitamutolea Yehova utumishi.”
Angalia Maana ya Maneno.
Ao “nyumba ya mufalme.”
Ao “walivuka upande wake.”
Ao “wakavuka mbele ya uso wa mufalme.”
Ao “mupando.”
Ao “eko.”
Ao “muchunga-siri wa.”