Cha Pili cha Samweli 14:1-33

  • Yoabu na mwanamuke Mutekoa (1-17)

  • Daudi anavumbua mupango mubaya wa Yoabu (18-20)

  • Absalomu anaruhusiwa kurudia (21-33)

14  Sasa Yoabu mwana wa Seruya+ akatambua kwamba moyo wa mufalme ulitamani sana kumuona Absalomu.+  Kwa hiyo Yoabu akatuma kule Tekoa+ na kumuitisha mwanamuke mwerevu kutoka kule na akamuambia: “Tafazali, ujifanye kama mutu mwenye kuomboleza, na uvae nguo za kuomboleza, na usijipakae mafuta.+ Ujifanye kama vile mwanamuke mwenye amekuwa akiomboleza kwa sababu ya mutu fulani mwenye alikufaka zamani.  Kisha uingie na kumuambia mufalme hivi.” Basi Yoabu akatia maneno katika kinywa ­chake.*  Mwanamuke huyo Mutekoa akaingia kwa mufalme na akainamisha uso wake mupaka chini na kushusha uso chini na kusema: “Unisaidie, Ee mufalme!”  Mufalme akamujibu: “Kuko shida gani?” Mwanamuke huyo akasema: “Ole wangu, niko mujane; bwana yangu amekufa.  Na mimi, mutumishi wako, nilikuwa na wana wawili, na wote wawili walipigana katika eneo la mashamba. Hapakukuwa mutu wa kuwatenganisha, na mumoja akamupiga mwingine na kumuua.  Sasa familia yote imeinuka juu yangu, mutumishi wako, na wanasema, ‘Leta ule mwenye alimupiga ndugu yake, ili tumuue kwa sababu ya uzima wa* ndugu yake mwenye aliua,+ hata kama tutamuharibu muriti huyo!’ Watakuwa wamezima kaa la mwisho lenye kuwaka lenye nimebakia nalo* na bwana yangu hatakuwa na jina wala muokokaji* juu ya uso wa ­dunia.”  Basi mufalme akamuambia mwanamuke huyo: “Uende kwenye nyumba yako, na mimi nitatoa agizo kukuhusu.”  Halafu mwanamuke huyo Mutekoa akamuambia mufalme: “Ee bwana wangu mufalme, acha hatia ikuwe juu yangu na juu ya nyumba ya baba yangu, lakini mufalme na kiti chake cha ufalme hawana kosa.” 10  Kisha mufalme akamuambia: “Kama mutu fulani anasema tena na wewe, umulete kwangu, na hatakusumbua tena hata kidogo.” 11  Lakini mwanamuke huyo akasema: “Tafazali, acha mufalme amukumbuke Yehova Mungu wako, ili mulipiza-kisasi cha damu+ asilete uharibifu na kumuua mwana wangu.” Basi mufalme akasema: “Kama vile hakika Yehova anaishi,+ hakuna hata unywele mumoja wa mwana wako wenye utaanguka chini.” 12  Halafu mwanamuke huyo akasema: “Tafazali, ruhusu mutumishi wako amuambie neno moja bwana wangu mufalme.” Basi mufalme akasema: “Sema!” 13  Mwanamuke huyo akasema: “Sababu gani, basi, umefikiria kutendea watu wa Mungu jambo kama hilo?+ Wakati mufalme anasema vile, anajitia katika hatia, kwa sababu mufalme hamurudishe mwana wake mwenye alifukuzwa.+ 14  Hakika tutakufa na kuwa kama maji yenye kumwangwa chini, yenye hayawezi kuzolewa. Lakini Mungu hataondoa uzima,* yeye anafikiria sababu zenye kufanya ule mwenye alifukuzwa asikuwe mwenye kufukuzwa sikuzote kutoka kwake. 15  Nimeingia ili kumuambia bwana wangu mufalme jambo hili kwa sababu watu waliniogopesha. Kwa hiyo mutumishi wako alisema, ‘Tafazali, acha nizungumuze na mufalme. Pengine mufalme atatimiza ombi la mutumwa wake. 16  Mufalme anaweza kusikiliza na kumuokoa mutumwa wake katika mukono wa mutu mwenye anataka kuniharibu mimi na mwana wangu wa pekee kutoka katika uriti wenye Mungu alitupatia.’+ 17  Kisha mutumishi wako alisema, ‘Tafazali, acha neno la bwana wangu mufalme linitulize,’ kwa maana bwana wangu mufalme iko* kama vile malaika wa Mungu wa kweli katika kufanya tofauti kati ya mambo ya muzuri na mambo ya mubaya. Yehova Mungu wako akuwe pamoja na wewe.” 18  Basi mufalme akamujibu mwanamuke huyo: “Tafazali usinifiche jambo lolote lenye nitakuuliza.” Mwanamuke huyo akajibu: “Tafazali, acha bwana wangu mufalme aseme.” 19  Halafu mufalme akauliza: “Je, Yoabu alikuchochea katika mambo yote hayo?”+ Mwanamuke huyo akajibu: “Kama vile hakika unaishi,* Ee bwana wangu mufalme, ni kama vile* bwana wangu mufalme anasema, kwa kuwa Yoabu mutumishi wako ndiye aliniagiza mimi na kutia maneno hayo yote katika kinywa cha mutumishi wako. 20  Mutumishi wako Yoabu amefanya vile ili mambo yaonekane tofauti, lakini bwana wangu iko* na hekima kama ya malaika wa Mungu wa kweli na anajua mambo yote yenye kutendeka katika inchi.” 21  Basi mufalme akamuambia Yoabu: “Sawa, nitafanya jambo hilo.+ Uende na umulete kijana Absalomu.”+ 22  Basi Yoabu akaanguka uso chini na kuinama uso chini na kumusifu mufalme. Yoabu akasema: “Leo mutumishi wako anajua kwamba amekubaliwa mbele ya macho yako, Ee bwana wangu mufalme, kwa sababu mufalme ametimiza ombi la mutumishi wake.” 23  Kisha Yoabu akasimama na kuenda Geshuri+ na kumuleta Absalomu Yerusalemu. 24  Lakini, mufalme akasema: “Acha arudie kwenye nyumba yake, lakini asione uso wangu.” Kwa hiyo Absalomu akarudia kwenye nyumba yake, na hakuona uso wa mufalme. 25  Sasa katika Israeli yote, hakuna mwanaume mwenye alisifiwa sana kwa sababu ya sura yake ya muzuri kama vile Absalomu. Hakukuwa na kasoro yoyote, kuanzia kwenye kikanyangio cha muguu wake mupaka kwenye sehemu ya juu ya katikati ya kichwa chake. 26  Wakati alinyoa kichwa chake⁠—​alikuwa anakinyoa kwenye mwisho wa kila mwaka kwa sababu nywele zilikuwa nzito sana kwake⁠—​nywele za kichwa chake zilikuwa na uzito wa shekeli mia mbili (200)* kulingana na jiwe la kupimia la kifalme.* 27  Absalomu alizaa watoto wanaume watatu (3)+ na mutoto mwanamuke mumoja, mwenye jina lake lilikuwa Tamari. Alikuwa mwanamuke mwenye sura na umbo ya muzuri sana. 28  Na Absalomu akaendelea kuishi Yerusalemu kwa miaka mbili ya kuenea, lakini hakuona uso wa mufalme.+ 29  Kwa hiyo Absalomu akamuita Yoabu ili amutume kwa mufalme, lakini Yoabu akakataa kuja kwake. Kisha akamuitisha tena, mara ya pili, na akakataa tena kuja. 30  Mwishowe akaambia watumishi wake: “Shamba la Yoabu liko karibu na shamba langu, na iko* na shayiri kidogo kule. Muende na mulichome kwa moto.” Kwa hiyo watumishi wa Absalomu wakachoma kwa moto shamba hilo. 31  Yoabu akapanda na akafika kwenye nyumba ya Absalomu na kumuambia: “Sababu gani watumishi wako walichoma kwa moto shamba langu?” 32  Absalomu akamujibu Yoabu: “Angalia! Nilikutumia ujumbe huu, ‘Kuja nikutume kwa mufalme ili uulize: “Sababu gani nimetoka Geshuri?+ Ingekuwa muzuri kama ningebakia kule. Sasa acha nione uso wa mufalme, na kama niko na hatia, basi aniue.”’” 33  Kwa hiyo Yoabu akaingia kwa mufalme na kumuambia. Kisha akamuita Absalomu, naye akaingia kwa mufalme na kuinama uso chini mbele yake, akainamisha uso wake mupaka chini mbele ya mufalme. Kisha mufalme akamubusu Absalomu.+

Maelezo ya Chini

Ao “akamuambia mambo ya kusema.”
Ao “nafsi ya.”
Ni kusema, tumaini la mwisho la kupata wazao.
Tnn., “baki.”
Ao “nafsi.”
Ao “eko.”
Ao “nafsi yako inaishi.”
Ao “hakuna mwenye anaweza kuenda upande wa kuume wala wa kushoto kutoka kwa mambo yenye.”
Ao “eko.”
Karibu kilograme 2.3 (ratili 5). Angalia Nyongeza B14.
Pengine kilikuwa kipimo fulani chenye kilitumiwa katika nyumba ya mufalme ao shekeli ya “kifalme” yenye ilikuwa tofauti na shekeli ya kawaida.
Ao “eko.”