Cha Pili cha Samweli 19:1-43

  • Daudi anamuombolezea Absalomu (1-4)

  • Yoabu anamukaripia Daudi (5-8a)

  • Daudi anarudia Yerusalemu (8b-15)

  • Shimei anaomba musamaha (16-23)

  • Mefibosheti anaonekana kuwa hana hatia (24-30)

  • Barzilai anaonyeshwa heshima (31-40)

  • Ubishi kati ya makabila (41-43)

19  Yoabu akaletewa habari hii: “Mufalme iko* analia na kumuombolezea Absalomu.”+  Basi siku hiyo ushindi* ukageuka kuwa maombolezo kwa watu wote, kwa sababu walisikia kwamba mufalme alikuwa anamuombolezea mwana wake.  Siku hiyo watu wakarudia kwenye muji kimya-kimya+ kama vile watu wenye wamesikia haya kwa sababu ya kukimbia katika vita.  Mufalme alifunika uso wake na kuendelea kulia kwa sauti kubwa: “Mwana wangu Absalomu! Absalomu mwana wangu, mwana wangu!”+  Kisha Yoabu akaingia kwa mufalme katika nyumba na kumuambia: “Leo umeletea haya watumishi wako wote wenye siku ya leo waliokoa uzima wako,* uzima wa* watoto wako wanaume,+ watoto wako wanamuke,+ bibi zako, na masuria* wako.+  Unapenda wale wenye kukuchukia na unakuchukia wale wenye kukupenda, kwa maana leo umeonyesha wazi kwamba wakubwa wako na watumishi wako hawana maana kwako, kwa sababu niko hakika kwamba kama tu Absalomu angekuwa muzima leo na sisi wote tukuwe tumekufa, ingekuwa sawa kwako.  Sasa simama, uende inje na utie moyo* watumishi wako, kwa sababu ninaapa kwa jina la Yehova kwamba ikiwa hauende inje, hakuna mutu mwenye atabakia pamoja na wewe usiku wa leo. Hili litakuwa jambo la mubaya zaidi kwako kuliko mambo mabaya yote yenye yamekupata tangu ujana wako mupaka sasa.”  Kwa hiyo mufalme akasimama na kukaa katika mulango mukubwa wa muji, na watu wote wakaambiwa: “Sasa mufalme amekaa katika mulango mukubwa.” Kisha watu wote wakakuja mbele ya mufalme. Lakini Israeli walikuwa wamekimbia, kila mumoja kwenye nyumba yake.+  Watu wote katika makabila yote ya Israeli walikuwa wanabishana, wakisema: “Mufalme alituokoa katika mukono wa maadui wetu,+ na alituokoa katika mukono wa Wafilisti; lakini sasa amekimbia inchi kwa sababu ya Absalomu.+ 10  Na Absalomu, mwenye tulitia mafuta ili akuwe juu yetu,+ amekufa katika vita.+ Basi sasa, sababu gani hamufanye jambo lolote ili kumurudisha mufalme?” 11  Mufalme Daudi akatuma ujumbe huu kwa Sadoki+ na Abiatari+ makuhani: “Sema na wazee wa Yuda,+ na kuwaambia, ‘Sababu gani mukuwe wa mwisho kumurudisha mufalme katika nyumba yake, wakati ujumbe wa Israeli wote umemufikia mufalme katika nyumba yake? 12  Ninyi ni ndugu zangu; ninyi ni mufupa wangu na nyama yangu.* Sababu gani mukuwe wa mwisho kumurudisha mufalme?’ 13  Na mutamuambia Amasa,+ ‘Je, hauko mufupa wangu na nyama yangu? Basi Mungu anifanyie vile na aongeze juu ya hilo ikiwa kuanzia sasa hautakuwa mukubwa wa jeshi langu pa nafasi ya Yoabu.’”+ 14  Kwa hiyo aliweza kusadikisha* mioyo ya watu wote wa Yuda wakakuwa kama mutu mumoja, na wakamutumia mufalme ujumbe huu: “Rudia, wewe na watumishi wako wote.” 15  Mufalme akaanza safari ya kurudia na akafika Yordani, na watu wa Yuda wakakuja Gilgali+ ili kukutana na mufalme na kumusindikiza kuvuka Yordani. 16  Kisha Shimei+ mwana wa Gera, Mubenyamini wa Bahurimu, akashuka haraka pamoja na watu wa Yuda ili kukutana na Mufalme Daudi, 17  na alikuwa pamoja na watu elfu moja (1 000) wa Benyamini. Pia Siba,+ mutumishi wa nyumba ya Sauli, pamoja na wana wake kumi na tano (15) na watumishi wake makumi mbili (20) wakashuka haraka kwenye Muto Yordani mbele ya mufalme kufika. 18  Naye akavuka* nafasi ya kuvukia ili kuvukisha nyumba ya mufalme na akafanya jambo lolote lenye alitaka. Lakini Shimei mwana wa Gera akaanguka mbele ya mufalme wakati mufalme alikuwa karibu kuvuka Yordani. 19  Akamuambia mufalme: “Bwana wangu asinihesabie kuwa na hatia, na usikumbuke kosa lenye mutumishi wako alifanya+ siku yenye bwana wangu mufalme alitoka Yerusalemu. Mufalme asiweke jambo hilo katika moyo, 20  kwa sababu mutumishi wako anajua muzuri kwamba nimetenda zambi; kwa hiyo leo nimekuwa wa kwanza katika nyumba yote ya Yosefu kushuka ili kukutana na bwana wangu mufalme.” 21  Mara moja Abishai+ mwana wa Seruya+ akasema: “Je, Shimei hapaswe kuuawa kwa sababu hii, kwa kuwa alimulaani mutiwa-mafuta wa Yehova?”+ 22  Lakini Daudi akasema: “Je, jambo hili linawaangalia, ninyi wana wa Seruya,+ ili mutende kinyume na mapenzi yangu? Je, mutu yeyote anapaswa kuuawa leo katika Israeli? Kwa maana je, sijue kwamba leo mimi ndiye mufalme juu ya Israeli?” 23  Kisha mufalme akamuambia Shimei: “Hautakufa.” Na mufalme akamuapia.+ 24  Mefibosheti,+ mujukuu wa Sauli, akashuka pia ili kukutana na mufalme. Hakukuwa ametunza miguu yake wala kupunguza masharubu* yake wala kufua nguo zake tangu siku yenye mufalme aliondoka mupaka siku yenye alirudia kwa amani. 25  Wakati alifika* Yerusalemu ili kukutana na mufalme, mufalme akamuambia: “Mefibosheti, Sababu gani haukuenda pamoja na mimi?” 26  Basi akamuambia: “Bwana wangu mufalme, mutumishi wangu+ alinidanganya. Kwa maana mutumishi wako alikuwa amesema, ‘Acha nitandike punda wangu ili nipande juu yake na kuenda pamoja na mufalme,’ kwa maana mutumishi wako ni kilema wa miguu.+ 27  Lakini alichongea mutumishi wako kwa bwana wangu mufalme.+ Hata hivyo, bwana wangu mufalme iko* kama malaika wa Mungu wa kweli, basi ufanye jambo lolote lenye linaonekana kuwa la muzuri kwako. 28  Nyumba yote ya baba yangu ilipaswa kuhukumiwa kifo na bwana wangu mufalme, lakini ulitia mutumishi wako kati ya wale wenye kula kwenye meza yako.+ Basi niko na haki gani ya kuendelea kumulilia mufalme?” 29  Lakini, mufalme akamuambia: “Sababu gani unaendelea kusema hivi? Nimeamua kwamba wewe na Siba mugawane mashamba hayo.”+ 30  Basi Mefibosheti akamuambia mufalme: “Acha akamate mashamba yote, kwa sababu sasa bwana wangu mufalme amerudia kwa amani katika nyumba yake.” 31  Kisha Barzilai+ Mugileadi akashuka kutoka Rogelimu mupaka Yordani ili amusindikize mufalme mupaka Yordani. 32  Barzilai alikuwa muzee sana, wa miaka makumi munane (80), na alimupatia mufalme chakula wakati alikuwa anakaa Mahanaimu,+ kwa maana alikuwa tajiri sana. 33  Kwa hiyo mufalme akamuambia Barzilai: “Vuka pamoja na mimi, na mimi nitakupatia chakula kule Yerusalemu.”+ 34  Lakini Barzilai akamuambia mufalme: “Siku* za maisha yangu zenye zinabakia ni ngapi ili nipande pamoja na mufalme mupaka Yerusalemu? 35  Leo niko na miaka makumi munane (80).+ Je, ninaweza kufanya tofauti kati ya mema na mabaya? Je, mimi mutumishi wako ninaweza kutambua utamu wa kile chenye ninakula na kile chenye ninakunywa? Je, ningali ninaweza kusikiliza sauti za waimbaji wanaume na waimbaji wanamuke?+ Basi sababu gani mutumishi wako akuwe muzigo mwingine kwa bwana wangu mufalme? 36  Inatosha kwamba mutumishi wako aliweza kumuleta mufalme mupaka Yordani. Sababu gani mufalme anilipe zawabu hii? 37  Tafazali, acha mutumishi wako arudie, na acha nikufe katika muji wangu karibu na kaburi la baba yangu na mama yangu.+ Lakini mutumishi wako Kimhamu ndiye huyu.+ Acha avuke pamoja na bwana wangu mufalme, na umutendee jambo lenye linaonekana kuwa la muzuri kwako.” 38  Kwa hiyo mufalme akasema: “Kimhamu atavuka pamoja na mimi, na nitamutendea jambo lenye unaona kuwa la muzuri; nitakutendea wewe jambo lolote lenye utaniomba.” 39  Sasa watu wote wakaanza kuvuka Yordani, na wakati mufalme alivuka, mufalme alimubusu Barzilai+ na kumubariki; kisha Barzilai akarudia kwenye nyumba yake. 40  Wakati mufalme alivuka kuenda Gilgali,+ Kimhamu alivuka pamoja naye. Watu wote wa Yuda na nusu ya watu wa Israeli wakamuvukisha mufalme.+ 41  Kisha watu wote wa Israeli wakamukaribia mufalme na kumuambia: “Sababu gani ndugu zetu watu wa Yuda walikuiba na kuvukisha mufalme na nyumba yake Muto Yordani, pamoja na watu wote wa Daudi?”+ 42  Watu wote wa Yuda wakajibu watu wa Israeli: “Kwa sababu mufalme ni mutu wa jamaa yetu.+ Sababu gani munakasirika juu ya jambo hili? Je, tumekula kitu chochote kwa garama ya mufalme, ao je, tumepewa zawadi?” 43  Lakini, watu wa Israeli wakajibu watu wa Yuda: “Tuko na sehemu kumi (10) katika mufalme, kwa hiyo tuko na haki zaidi kuhusu Mufalme Daudi kuliko ninyi. Sababu gani, basi, mumetutendea kwa zarau? Je, hatukupaswa kuwa wa kwanza kumurudisha mufalme wetu?” Lakini maneno ya watu wa Yuda yalikuwa yenye nguvu zaidi* kuliko maneno ya watu wa Israeli.

Maelezo ya Chini

Ao “eko.”
Ao “wokovu.”
Ao “nafsi yako.”
Ao “nafsi ya.”
Angalia Maana ya Maneno.
Tnn., “useme na moyo wa.”
Tnn., “muko na uhusiano wa damu pamoja na mimi.”
Tnn., “alikunja.”
Ao pengine, “Nao wakavuka.”
Masharubu ni nywele zenye kuota kwenye mudomo wa juu.
Ao pengine, “alitoka.”
Ao “eko.”
Tnn., “Siku za miaka.”
Ao “yalikuwa makali zaidi.”