Cha Pili cha Samweli 16:1-23

  • Siba anamuchongea Mefibosheti (1-4)

  • Shimei anamulaani Daudi (5-14)

  • Absalomu anamupokea Hushai (15-19)

  • Shauri la Ahitofeli (20-23)

16  Wakati Daudi alikuwa amepita kidogo kile kichwa cha mulima,+ Siba+ mutumishi wa Mefibosheti,+ alikuwa pale ili kumupokea; alikuwa na punda wawili wenye matandiko, na juu yao kulikuwa mikate mia mbili (200), keki mia moja (100) za zabibu, keki mia moja za matunda ya kipindi cha joto,* na mutungi mukubwa wa divai.+  Kisha mufalme akamuambia Siba: “Sababu gani umeleta vitu hivi?” Siba akajibu: “Punda ni kwa ajili ya nyumba ya mufalme ili wapande juu yao, mikate na matunda ya kipindi cha joto ni kwa ajili ya vijana ili wakule, na divai ni kwa ajili ya wale wenye watachoka katika jangwa ili wakunywe.”+  Sasa mufalme akamuambia: “Na mwana* wa bwana wako iko* wapi?”+ Siba akamuambia mufalme: “Amebakia Yerusalemu, kwa maana alisema, ‘Leo nyumba ya Israeli itanirudishia utawala wa kifalme wa baba yangu.’”+  Kisha mufalme akamuambia Siba: “Angalia! Kila kitu cha Mefibosheti ni chako.”+ Siba akajibu: “Ninainama mbele yako. Acha nikubaliwe mbele ya macho yako, bwana wangu mufalme.”+  Wakati Mufalme Daudi alifika Bahurimu, mutu fulani wa familia ya Sauli mwenye kuitwa Shimei,+ mwana wa Gera, akakuja akimulaani Daudi kwa sauti kubwa wakati alikuwa anakaribia.+  Alikuwa anamutupia Daudi majiwe na watumishi wote wa Mufalme Daudi, pamoja na watu wote na wanaume wake wenye nguvu wenye walikuwa upande wake wa kuume na upande wake wa kushoto.  Shimei alimulaani akisema: “Toka hapa, toka hapa, wewe mutu mwenye hatia ya damu! Wewe mutu mwenye hana mafaa yoyote!  Yehova amerudisha juu yako hatia yote ya damu kwa ajili ya nyumba ya Sauli, mwenye umetawala ukiwa mufalme pa nafasi yake, lakini Yehova anatia ufalme katika mukono wa Absalomu mwana wako. Sasa musiba umekupata kwa sababu wewe ni mutu mwenye hatia ya damu!”+  Kisha Abishai mwana wa Seruya+ akamuambia mufalme: “Sababu gani huyu imbwa mwenye kufa+ amulaani bwana wangu mufalme?+ Tafazali uniruhusu nivuke, na kumukata kichwa.”+ 10  Lakini mufalme akasema: “Niko na shida gani na ninyi, ninyi wana wa Seruya?+ Mumuache anilaani,+ kwa sababu Yehova amemuambia,+ ‘Laani Daudi!’ Basi ni nani anapaswa kusema, ‘Sababu gani unafanya hivi?’” 11  Kisha Daudi akamuambia Abishai na watumishi wake wote: “Ikiwa mwana wangu mwenyewe, mwenye alitoka katika mwili wangu, iko* anatafuta uzima wangu,*+ basi Mubenyamini atafanya zaidi!+ Mumuache anilaani, kwa maana Yehova alimuambia afanye vile! 12  Pengine Yehova ataona mateso yangu,+ na Yehova atanirudishia wema pa nafasi ya laana zenye nililaaniwa kwa sauti kubwa leo.”+ 13  Kwa hiyo Daudi na watu wake wakaendelea kuteremuka katika barabara wakati Shimei alikuwa anatembea pembeni ya mulima kumuelekea Daudi, alikuwa anamulaani kwa sauti kubwa,+ na kutupa majiwe na mavumbi mengi. 14  Mwishowe mufalme na watu wote wenye walikuwa pamoja naye wakafika mahali walikuwa wanaenda wakiwa wamechoka, nao wakajiburudisha. 15  Wakati huo, Absalomu na watu wote wa Israeli wakafika Yerusalemu, na Ahitofeli+ alikuwa pamoja naye. 16  Wakati Hushai+ Mwarki,+ rafiki ya* Daudi, aliingia kwa Absalomu, Hushai alimuambia Absalomu: “Mufalme aishi siku nyingi!+ Mufalme aishi siku nyingi!” 17  Basi Absalomu akamuambia Hushai: “Je, huu ndio upendo wako mushikamanifu kuelekea rafiki yako? Sababu gani haukuenda pamoja na rafiki yako?” 18  Kwa hiyo Hushai akamuambia Absalomu: “Hapana, niko upande wa ule mwenye amechaguliwa na Yehova, watu hawa, na watu wote wa Israeli. Nitabakia pamoja naye. 19  Na tena ninasema, Nimutumikie nani? Je, haipaswe kuwa mwana wake? Kama vile nilimutumikia baba yako, ni vile nitakutu­mikia.”+ 20  Kisha Absalomu akamuambia Ahitofeli: “Unipatie shauri.+ Tufanye nini?” 21  Basi Ahitofeli akamuambia Absalomu: “Lala na masuria* wa baba yako,+ wenye aliacha nyuma ili watunze nyumba.*+ Kisha Israeli wote watasikia kwamba umejifanya unuke mubaya mbele ya baba yako, na wale wenye kukuunga mukono watapata nguvu.” 22  Kwa hiyo wakamusimamishia Absalomu hema kwenye sehemu ya juu ya nyumba,+ na Absalomu akalala na masuria* wa baba yake+ mbele ya macho ya Israeli wote.+ 23  Katika siku hizo shauri lenye Ahitofeli+ alitoa lilikuwa linaonwa kuwa* neno la Mungu wa kweli. Ni hivyo mashauri yote ya Ahitofeli yalikuwa yanaheshimiwa na Daudi na pia Absalomu.

Maelezo ya Chini

Zaidi sana tini na pengine pia tende.
Ao “mujukuu.”
Ao “eko.”
Ao “eko.”
Ao “nafsi yangu.”
Ao “muchunga-siri wa.”
Angalia Maana ya Maneno.
Ao “nyumba ya mufalme.”
Angalia Maana ya Maneno.
Ao “lilikuwa kama vile wakati mutu anauliza.”