Cha Pili cha Samweli 10:1-19

  • Ushindi mbalimbali juu ya Waamoni na Wasiria (1-19)

10  Kisha wakati fulani mufalme wa Waamoni+ akakufa, na Hanuni mwana wake akakuwa mufalme pa nafasi yake.+  Halafu Daudi akasema: “Nitamuonyesha Hanuni mwana wa Nahashi upendo mushikamanifu kama vile baba yake alinionyesha upendo mushikamanifu.” Basi Daudi akatuma watumishi wake ili wamufariji juu ya kifo cha baba yake. Lakini wakati watumishi wa Daudi waliingia katika inchi ya Waamoni,  wakubwa wa Waamoni wakamuambia Hanuni bwana wao: “Je, unawaza kwamba Daudi anamuheshimia baba yako kwa kukutumia wafariji? Je, haiko kwa sababu ya kuchunguza muji na kuupeleleza na kuupindua ndiyo maana Daudi ametuma watumishi wake kwako?”  Basi Hanuni akachukua wale watumishi wa Daudi na kunyoa nusu ya ndevu zao+ na akakata nguo zao katikati, kwenye matako yao, na akawafukuza.  Wakati Daudi aliambiwa, mara moja akatuma watu waende kukutana nao, kwa sababu watu hao walikuwa wamepatishwa haya sana; na mufalme akawaambia: “Mubakie katika Yeriko+ mupaka wakati ndevu zenu zitaota tena, na kisha murudie.”  Kisha wakati fulani Waamoni wakaona kwamba wamenuka mubaya mbele ya Daudi, basi Waamoni wakatuma wajumbe na kukodi Wasiria wa Bet-rehobu+ na Wasiria wa Soba,+ maaskari elfu makumi mbili (20 000) wenye kutembea kwa miguu; na mufalme wa Maaka,+ pamoja na watu elfu moja (1 000); na kutoka Ishtobu,* watu elfu kumi na mbili (12 000).+  Wakati Daudi alisikia habari hizo, akatuma Yoabu na jeshi lote, kutia ndani wapiganaji-vita wake wenye nguvu zaidi.+  Na Waamoni wakatoka na kujipanga kwa ajili ya vita kwenye muingilio wa mulango mukubwa wa muji, wakati huo Wasiria wa Soba na wa Rehobu, pamoja na Ishtobu* na Maaka, walikuwa peke yao katika eneo lenye kuwa wazi la mashamba.  Wakati Yoabu aliona kwamba alikuwa anashambuliwa kutoka upande wa mbele na wa nyuma, akachagua wamoja kati ya maaskari wazuri zaidi katika Israeli na akawapanga kwa ajili ya vita ili wakutane na Wasiria.+ 10  Wanaume wenye walibakia akawaweka chini ya usimamizi* wa Abishai ndugu yake,+ kusudi awapange kwa ajili ya vita ili kukutana na Waamoni.+ 11  Kisha akasema: “Kama Wasiria wanakuwa na nguvu kunipita, basi unapaswa kuja kuniokoa; lakini kama Waamoni wanakuwa na nguvu kukupita, nitakuja kukuokoa. 12  Tunapaswa kuwa wenye nguvu na hodari+ kwa ajili ya watu wetu na kwa ajili ya miji ya Mungu wetu, na Yehova atafanya mambo ya muzuri mbele ya macho yake.”+ 13  Kisha Yoabu na watu wake wakasonga mbele ili kukutana na Wasiria katika pigano, na wakakimbia kutoka mbele yake.+ 14  Wakati Waamoni waliona kwamba Wasiria walikuwa wamekimbia, wakamukimbia Abishai na kuingia katika muji. Kisha, Yoabu akarudia kutoka kwa Waamoni na akakuja Yerusalemu. 15  Wakati Wasiria waliona kwamba walikuwa wameshindwa mbele ya Israeli, wakajikusanya tena.+ 16  Kwa hiyo Hadadezeri+ akaitisha Wasiria kutoka katika eneo la ule Muto,*+ na kisha wakakuja Helamu, wakiongozwa na Shobaki mukubwa wa jeshi la Hadadezeri. 17  Wakati Daudi aliambiwa habari hiyo, mara moja akakusanya Israeli wote na wakavuka Yordani na kufika Helamu. Kisha Wasiria wakajipanga kwa ajili ya vita ili kukutana na Daudi na wakapigana naye.+ 18  Lakini Wasiria wakakimbia kutoka mbele ya Israeli; na Daudi akaua watu mia saba (700) waendesha-magari na wapanda-farasi elfu makumi ine (40 000) wa Wasiria, na akamupiga na kumuua Shobaki mukubwa wa jeshi, naye akakufa pale.+ 19  Wakati wafalme wote, watumishi wa Hadadezeri, waliona kwamba walikuwa wameshindwa mbele ya Israeli, mara moja wakafanya amani na Israeli na wakakuwa raia wao;+ na Wasiria wakaogopa kusaidia tena Waamoni.

Maelezo ya Chini

Ao “watu wa Tobu.”
Ao “watu wa Tobu.”
Tnn., “katika mukono.”
Ni kusema, Efrati.