Cha Pili cha Samweli 22:1-51

  • Daudi anamusifu Mungu kwa sababu ya matendo yake ya wokovu (1-51)

    • “Yehova ni mwamba wangu” (2)

    • Yehova ni mushikamanifu kwa wenye kuwa washikamanifu (26)

22  Na Daudi akamuambia Yehova maneno ya wimbo huu+ siku yenye Yehova alimuokoa katika mukono wa maadui wake wote+ na katika mukono wa Sauli.+  Akasema: “Yehova ni mwamba wangu na ngome yangu+ na Ule mwenye ananiokoa.+   Mungu wangu ni mwamba wangu,+ mwenye ninakimbilia,Ngao yangu+ na pembe* yangu ya wokovu,* kimbilio langu salama*+Na mahali pangu pa kukimbilia,+ mwokozi wangu;+ wewe mwenye unaniokoa katika jeuri.   Ninamuitia Yehova, mwenye anastahili kusifiwa,Na nitaokolewa kutoka kwa maadui wangu.   Mawimbi ya kifo yalinizunguka pande zote;+Mafuriko ya kushitukia ya watu wenye hawana mafaa yoyote yaliniogopesha sana.+   Kamba za Kaburi* zilinizunguka;+Mitego ya kifo ilikuwa mbele yangu.+   Katika taabu yangu nilimuitia Yehova,+Niliendelea kumuita Mungu wangu. Kisha akiwa katika hekalu lake akasikia sauti yangu, Na kilio changu cha kuomba musaada kikafika katika masikio yake.+   Dunia ikaanza kutetemeka na kutikisika huku na huku;+Misingi ya mbingu ikatetemekaNa kutikisika huku na huku kwa sababu alikuwa amekasirishwa.+   Moshi ulipanda kutoka katika matundu ya pua yake,Na moto wenye kuteketeza ukatoka katika kinywa chake;+Makaa yenye kuwaka yakatoka kwake. 10  Alifanya mbingu zikunjame wakati alikuwa anashuka,+Na giza nzito lilikuwa chini ya miguu yake.+ 11  Alipanda juu ya kerubi+ na akakuja akiruka. Alionekana juu ya mabawa ya roho.*+ 12  Kisha akatia giza kumuzunguka kama kibanda,Katika maji yenye giza na mawingu mazito. 13  Kutoka katika mwangaza wenye kuwa mbele yake makaa yenye moto yaliwaka. 14  Kisha Yehova akaanza kunguruma akiwa mbinguni;+Mwenye Kuwa Juu Zaidi akafanya sauti yake isikike.+ 15  Akapiga mishale yake+ na kuwasambaza;Umeme wa radi, na kuwatia katika muvurugo.+ 16  Sehemu ya chini ya bahari ikaonekana;+Misingi ya inchi ikafunuliwa kwa kemeo la Yehova,Kwa mulipuko wa pumuzi kutoka katika matundu ya pua yake.+ 17  Alifika chini akiwa juu;Akanishika na kunikokota kutoka katika maji yenye kuenda chini sana.+ 18  Aliniokoa kutoka kwa adui yangu mwenye nguvu,+Kutoka kwa wale wenye kunichukia, wenye walikuwa na nguvu nyingi kuliko mimi. 19  Walinishambulia katika siku ya musiba wangu,+Lakini Yehova alikuwa tegemeo langu. 20  Alinipeleka inje na kunitia mahali kwenye usalama;*+Aliniokoa kwa sababu alipendezwa na mimi.+ 21  Yehova ananipatia zawabu kulingana na haki yangu;+Ananilipa kulingana na kutokuwa na hatia kwa* mikono yangu.+ 22  Kwa maana nimeshika njia za Yehova,Na sijamuacha kwa uovu Mungu wangu. 23  Hukumu zake zote+ ziko mbele yangu;Sitageuka pembeni kuacha sheria zake.+ 24  Nitabakia bila lawama+ mbele yake,Na nitajiepusha na kosa.+ 25  Yehova anilipe kulingana na haki yangu,+Kulingana na kutokuwa kwangu na hatia mbele yake.+ 26  Kwa mutu mushikamanifu unatenda kwa ushikamanifu;+Kwa mutu mwenye hana lawama, mwenye nguvu, unatenda bila lawama;+ 27  Kwa mwenye kuwa safi unajionyesha kuwa safi,+Lakini kwa mwenye kupotoka unajionyesha kuwa mwenye busara.*+ 28  Kwa maana unaokoa wanyenyekevu,Lakini macho yako yanachukia wenye majivuno, na unawashusha.+ 29  Kwa maana wewe ni taa yangu, Ee Yehova;+Yehova ndiye anafanya giza langu liangaze.+ 30  Kwa musaada wako ninaweza kushambulia kikundi cha wanyanganyi;Kwa nguvu za Mungu ninaweza kupanda ukuta.+ 31  Njia ya Mungu wa kweli ni kamilifu;+Neno la Yehova ni lenye kusafishwa.+ Yeye ni ngao kwa wote wenye kumukimbilia.+ 32  Kwa maana ni nani iko* Mungu isipokuwa Yehova?+ Na ni nani iko* mwamba isipokuwa Mungu wetu?+ 33  Mungu wa kweli ndiye ngome yangu yenye nguvu,+Na atafanya njia yangu ikuwe kamilifu.+ 34  Anafanya miguu yangu ikuwe kama ya paa;Ananifanya nisimame mahali pa juu.+ 35  Anazoeza mikono yangu kwa ajili ya vita;Mikono yangu inaweza kukunja upinde wa shaba. 36  Unanipatia ngao yako ya wokovu,Na unyenyekevu wako unanifanya nikuwe mukubwa.+ 37  Unapanua njia kwa ajili ya hatua zangu;Miguu yangu haitatereza.*+ 38  Nitafuatilia maadui wangu na kuwaharibu;Sitarudia mupaka wakati watakuwa wamefutwa. 39  Na nitawafuta na kuwaponda-ponda, na hivyo hawatasimama;+Wataanguka chini ya miguu yangu. 40  Utanipatia nguvu kwa ajili ya vita;+Utafanya maadui wangu waanguke chini yangu.+ 41  Utafanya maadui wangu ­wanikimbie;*+Nitamaliza* wale wenye ­kunichukia.+ 42  Wanalilia musaada, lakini hakuna mutu wa kuwaokoa;Hata wanamulilia Yehova, ­lakini yeye hawajibu.+ 43  Nitawatwanga ili wakuwe laini kama mavumbi ya dunia;Nitawaponda-ponda na kuwakanyanga-kanyanga kama matope katika barabara. 44  Utaniokoa kutokana na ­tabia ya watu wangu ya kutafuta-tafuta makosa.+ Utanilinda ili nikuwe kichwa cha mataifa;+Watu wenye sikujua watanitumikia.+ 45  Wageni watakuja wakijikunja kwa woga mbele yangu;+Mambo yenye watasikia kunihusu yatawafanya wanitii.* 46  Wageni watakosa uhodari;*Watakuja wakitetemeka kutoka katika ngome zao. 47  Yehova ni mwenye kuishi! Mwamba wangu asifiwe!+ Mungu wa mwamba wa wokovu wangu atukuzwe.+ 48  Mungu wa kweli ananilipizia kisasi;+Anatiisha vikundi vya watu chini yangu;+ 49  Ananiokoa kutoka kwa maadui wangu. Unaniinua+ juu ya wale wenye kunishambulia;Unaniokoa kutokana na mutu mwenye jeuri.+ 50  Ndiyo sababu nitakushukuru, Ee Yehova, kati ya mataifa,+Na nitaimbia jina lako sifa:*+ 51  Anatenda matendo makubwa ya wokovu* kwa ajili ya mufalme wake;+Anamuonyesha mutiwa-mafuta wake upendo ­mushikamanifu,Kwa Daudi na uzao wake* milele.”+

Maelezo ya Chini

Ao “mwokozi wangu mwenye nguvu.”
Ao “mahali pangu salama pa juu.”
Ao “Sheoli,” ni kusema, kaburi la wanadamu wote. Angalia Maana ya Maneno.
Ao “ya upepo.”
Ao “mahali penye nafasi kubwa.”
Tnn., “usafi wa.”
Ao pengine, “unatenda kama mupumbavu.”
Ao “eko.”
Ao “eko.”
Ao “Vifundo vya miguu yangu havitatereza.”
Ao “Utanipatia migongo ya maadui wangu.”
Tnn., “Nitanyamazisha.”
Tnn., “Wakati tu sikio lao linasikia, watanitii.”
Ao “watafifia.”
Ao “nitapigia jina lako muziki.”
Ao “Analeta ushindi mukubwa.”
Tnn., “mbegu yake.”