Cha Pili cha Samweli 18:1-33

  • Absalomu anashindwa; kifo chake (1-18)

  • Daudi anajulishwa kuhusu kifo cha Absalomu (19-33)

18  Kisha Daudi akahesabia watu wenye walikuwa pamoja naye na akaweka juu yao wakubwa wa maelfu na wakubwa wa mamia.+  Na Daudi akatuma sehemu moja ya tatu (1/3) ya watu chini ya amri ya* Yoabu,+ na sehemu moja ya tatu chini ya amri ya Abishai+ mwana wa Seruya,+ ndugu ya Yoabu, na sehemu moja ya tatu chini ya amri ya Itai+ Mugati. Kisha mufalme akaambia watu hao: “Mimi pia nitaenda pamoja na ninyi.”  Lakini wakasema: “Haupaswe kuenda inje,+ kwa maana kama tunakimbia, hawatahangaika juu yetu;* na kama nusu yetu inakufa, hawatahangaika juu yetu, kwa maana wewe uko sawa na watu elfu kumi (10 000) kati yetu.+ Kwa hiyo, itakuwa muzuri zaidi kama utatutumia musaada ukiwa katika muji.”  Mufalme akawaambia: “Jambo lolote lenye munaona kuwa la muzuri zaidi, ni hilo nitafanya.” Kwa hiyo mufalme akasimama karibu na mulango mukubwa wa muji, na watu wote wakatoka wakiwa mamia na maelfu.  Kisha mufalme akamupatia Yoabu na Abishai na Itai agizo hili: “Mumutendee kwa upole kijana Absalomu kwa ajili yangu.”+ Watu wote walisikia jambo hilo wakati mufalme alipatia wakubwa wote agizo hilo kuhusu Absalomu.  Watu hao wakaenda katika eneo la mashamba ili kukutana na Israeli, na vita ilipiganwa katika pori la Efraimu.+  Kule, watu wa Israeli+ wakashindwa na watumishi wa Daudi,+ na kukakuwa mauaji makubwa siku hiyo⁠—​watu elfu makumi mbili (20 000).  Vita ikaenea katika eneo lote. Zaidi ya hilo, pori likameza watu wengi zaidi kuliko wale wenye upanga ulimeza siku hiyo.  Mwishowe Absalomu akajikuta mbele ya watumishi wa Daudi. Absalomu alikuwa amepanda juu ya nyumbu, na nyumbu huyo akaingia chini ya matawi yenye kusongamana ya muti mukubwa, na kichwa chake kikakwama kwenye muti huo, na hivyo akabakia ameninginia katika hewa* nyumbu wake akiendelea kukimbia. 10  Kisha mutu fulani akaona jambo hilo na akamuambia Yoabu:+ “Angalia! Nimemuona Absalomu akininginia kwenye muti mukubwa.” 11  Yoabu akamujibu mutu huyo mwenye alimuambia: “Kama uliona jambo hilo, sababu gani haukumupiga na kumuua palepale na kumuacha aanguke chini? Basi ningefurahi kukupatia vipande kumi (10) vya feza na mukaba.”* 12  Lakini mutu huyo akamuambia Yoabu: “Hata kama ningepewa vipande elfu moja (1 000) vya feza,* singenyoosha mukono wangu juu ya mwana wa mufalme, kwa maana tulimusikia mufalme akikupatia agizo wewe na Abishai na Itai, ‘Hata mukuwe nani, mumulinde kijana Absalomu.’+ 13  Kama singetii na kuondoa uzima wake,* jambo hilo halingeendelea kufichwa mbele ya mufalme hata kidogo, na wewe haungenilinda.” 14  Basi Yoabu akasema: “Sitaendelea kupoteza tena wakati pamoja na wewe!” Kwa hiyo akakamata misumari tatu (3) mikubwa* katika mukono wake na akaiingiza katika moyo wa Absalomu wakati alikuwa angali muzima katikati ya muti mukubwa. 15  Kisha watumishi kumi (10) wenye walibeba silaha za Yoabu wakakuja na kumupiga Absalomu mupaka akakufa.+ 16  Sasa Yoabu akapiga baragumu, na watu wakarudia na kuacha kufuatilia Israeli; Yoabu akawaambia waache. 17  Wakamukamata Absalomu na kumutupa ndani ya shimo kubwa katika pori na wakarundika rundo kubwa sana la majiwe juu yake.+ Na Israeli wote wakakimbilia kwenye nyumba zao. 18  Sasa Absalomu, wakati alikuwa muzima, alikuwa amekamata na kujisimamishia nguzo katika Bonde* la Mufalme,+ kwa maana alisema: “Sina mwana mwenye ataendeleza kumbukumbu la jina langu.”+ Kwa hiyo akaita nguzo hiyo kwa jina lake, na inaitwa Munara wa Absalomu mupaka leo. 19  Ahimaazi+ mwana wa Sadoki akasema: “Tafazali, acha nikimbie na kumupelekea mufalme habari hii, kwa maana Yehova amemutendea kwa haki kwa kumuweka huru kutokana na maadui wake.”+ 20  Lakini Yoabu akamuambia: “Hautakuwa mupeleka-habari leo. Unaweza kuipeleka siku ingine, lakini leo hautapeleka habari hii, kwa sababu mwana wa mufalme ndiye amekufa.”+ 21  Kisha Yoabu akamuambia Mukushi fulani:+ “Uende, umuambie mufalme mambo yenye umeona.” Basi Mukushi huyo akamuinamia Yoabu na kukimbia. 22  Ahimaazi mwana wa Sadoki akamuambia tena Yoabu: “Chenye kitakuwa kikuwe, tafazali acha nikimbie pia nyuma ya ule Mukushi.” Lakini, Yoabu akasema: “Mwana wangu, sababu gani ukimbie wakati hakuna habari yoyote yenye wewe utapeleka?” 23  Hata hivyo akasema: “Chenye kitakuwa kikuwe, acha nikimbie.” Kwa hiyo Yoabu akamuambia: “Kimbia!” Na Ahimaazi akakimbia kupitia njia ya wilaya ya Yordani,* na mwishowe akamupita huyo Mukushi. 24  Sasa Daudi alikuwa amekaa katikati ya milango mbili mikubwa ya muji,+ na mulinzi+ akapanda kwenye sehemu ya juu ya mulango mukubwa karibu na ukuta. Akaangalia na kumuona mutu fulani akikimbia peke yake. 25  Kwa hiyo mulinzi huyo akaita kwa sauti kubwa na kumujulisha mufalme. Mufalme akasema: “Kama iko* peke yake, iko* na habari ya kusema.” Wakati aliendelea kukaribia, 26  mulinzi akamuona mutu mwingine akikimbia. Basi mulinzi huyo akamuambia mulinzi wa mulango mukubwa: “Angalia! Mutu mwingine anakimbia peke yake!” Mufalme akasema: “Huyo pia analeta habari.” 27  Mulinzi akasema: “Ninaona mutu wa kwanza anakimbia kama Ahimaazi+ mwana wa Sadoki,” basi mufalme akasema: “Yeye ni mutu muzuri, na analeta habari ya muzuri.” 28  Kisha Ahimaazi akamuambia mufalme kwa sauti kubwa: “Mambo yote ni sawa!” Basi akainamisha uso wake mupaka chini mbele ya mufalme. Kisha akasema: “Yehova Mungu wako abarikiwe, mwenye ametoa watu wenye walimuasi* bwana wangu mufalme!”+ 29  Lakini, mufalme akasema: “Je, mambo yote ni sawa kuhusu kijana Absalomu?” Ahimaazi akajibu: “Niliona muvurugo mukubwa wakati Yoabu alimutuma mutumishi wa mufalme na mutumishi wako, lakini sikujua ilikuwa nini.”+ 30  Kwa hiyo mufalme akasema: “Sogea pembeni, simama hapa.” Basi akasogea pembeni na kusimama pale. 31  Kisha ule Mukushi akafika,+ na ule Mukushi akasema: “Acha Bwana wangu mufalme akubali habari hii: Leo Yehova ameleta haki kwa kukuweka huru kutoka katika mukono wa wale wote wenye walikuasi.”+ 32  Lakini mufalme akamuambia ule Mukushi: “Je, mambo yote ni sawa kuhusu kijana Absalomu?” Basi ule Mukushi akasema: “Acha maadui wote wa bwana wangu mufalme na wote wenye walikuasi ili kukufanya mubaya wakuwe kama kijana huyo!”+ 33  Jambo hilo likamuvuruga mufalme, na akapanda kwenye chumba cha juu, juu ya muingilio wa mulango mukubwa na akalia, alikuwa anatembea akisema: “Mwana wangu Absalomu, mwana wangu, mwana wangu Absalomu! Ingekuwa muzuri kama ningekufa pa nafasi yako, Absalomu mwana wangu, mwana wangu!”+

Maelezo ya Chini

Tnn., “mukono wa.”
Tnn., “hawataweka moyo kutuelekea.”
Tnn., “katikati ya mbingu na dunia.”
Ao “mushipi.”
Tnn., “ningepima vipande 1000 vya feza kwenye mikono yangu.”
Ao “Kama ningetendea nafsi yake kwa hila.”
Ao pengine, “mishale, mikuki.” Tnn., “fimbo.”
Ao “Eneo Tambarare la Chini.”
Tnn., “ile wilaya.”
Ao “eko.”
Ao “eko.”
Tnn., “waliinua mukono wao juu ya.”