Cha Pili cha Samweli 12:1-31

  • Natani anamukaripia Daudi (1-15a)

  • Mwana wa Bat-sheba anakufa (15b-23)

  • Bat-sheba anamuzaa Sulemani (24, 25)

  • Muji wa Raba wa Waamoni unakamatwa (26-31)

12  Kwa hiyo Yehova akamutuma Natani+ kwa Daudi. Akafika kwake+ na kumuambia: “Kulikuwa wanaume wawili katika muji mumoja, mumoja alikuwa tajiri na mwingine maskini.  Ule mwanaume tajiri alikuwa na kondoo na ngombe wengi sana;+  lakini ule mwanaume maskini hakukuwa na kitu chochote isipokuwa mwana-kondoo dike mumoja mudogo, mwenye alikuwa amenunua.+ Alimutunza mwana-kondoo huyo, naye akakomaa pamoja naye na wana wake. Mwana-kondoo huyo alikuwa anakula chakula kidogo chenye mutu huyo alikuwa nacho na kunywa katika kikombe chake na alikuwa analala katika mikono yake. Mwana-kondoo huyo akakuwa sawa binti yake.  Kisha wakati fulani mugeni akamutembelea ule mwanaume tajiri, lakini mwanaume huyo hakutaka kuchukua mumoja wa kondoo wake mwenyewe ao ngombe wake ili atayarishe chakula kwa ajili ya musafiri mwenye alimutembelea. Lakini, alichukua mwana-kondoo wa ule mwanaume maskini na kumutayarisha kwa ajili ya mutu mwenye alimutembelea.”+  Halafu Daudi akamukasirikia sana mwanaume huyo, na akamuambia Natani: “Kama vile hakika Yehova anaishi,+ mutu mwenye alifanya vile anastahili kufa!  Na anapaswa kulipa mara ine (4)+ kwa ajili ya mwana-kondoo huyo, kwa sababu alifanya jambo hilo na hakuonyesha huruma.”  Basi Natani akamuambia Daudi: “Mwanaume huyo ni wewe! Yehova Mungu wa Israeli anasema hivi: ‘Mimi mwenyewe nilikutia mafuta ili ukuwe mufalme juu ya Israeli,+ na nilikuokoa kutoka katika mukono wa Sauli.+  Nilikuwa tayari kukupatia nyumba ya bwana wako+ na kutia bibi za bwana wako+ katika mikono yako, na nilikupatia nyumba ya Israeli na ya Yuda.+ Na kama mambo hayo hayangetosha, nilikuwa tayari kukufanyia mengi zaidi.+  Sababu gani ulizarau neno la Yehova kwa kutenda mambo ya mubaya mbele ya macho yake? Ulimupiga na kumuua Uria Muhiti kwa upanga!+ Kisha ukachukua bibi yake ili akuwe bibi yako+ baada ya kumuua Uria kwa upanga wa Waamoni.+ 10  Sasa upanga hautaondoka hata kidogo katika nyumba yako,+ kwa sababu ulinizarau kwa kukamata bibi ya Uria Muhiti ili akuwe bibi yako.’ 11  Yehova anasema hivi: ‘Angalia, ninaleta juu yako musiba kutoka katika nyumba yako mwenyewe;+ na mbele ya macho yako mwenyewe, nitakamata bibi zako na kumupatia mwanaume mwingine,*+ naye atalala na bibi zako wakati wa muchana.*+ 12  Hata kama ulitenda kwa uficho,+ mimi nitafanya jambo hili mbele ya Israeli wote na wakati wa muchana.’”* 13  Basi Daudi akamuambia Natani: “Nimemutendea Yehova zambi.”+ Natani akamujibu Daudi: “Yehova naye amesamehe zambi yako.*+ Hautakufa.+ 14  Lakini, kwa sababu umemukosea Yehova heshima kabisa katika jambo hili, mwana wako mwenye ametoka tu kuzaliwa, hakika atakufa.” 15  Kisha Natani akaenda kwenye nyumba yake. Na Yehova akamuletea pigo mutoto mwenye bibi ya Uria alikuwa amemuzalia Daudi, na akakuwa mugonjwa. 16  Daudi akamulilia Mungu wa kweli kwa ajili ya mutoto huyo mwanaume. Daudi akafunga kabisa na alikuwa anaingia ndani na kulala chini usiku wote.+ 17  Basi wazee wa nyumba yake wakasimama karibu naye na wakajaribu kumusimamisha kutoka chini, lakini alikataa na hakukuwa anakula pamoja nao. 18  Siku ya saba (7) ule mutoto akakufa, lakini watumishi wa Daudi wakaogopa kumuambia kwamba mutoto amekufa. Walisema: “Wakati mutoto alikuwa muzima tulizungumuza naye, na hakutusikiliza. Sasa namna gani tutamuambia kwamba mutoto amekufa? Anaweza kutenda jambo fulani la mubaya.” 19  Wakati Daudi aliona watumishi wake wakisemezana kwa sauti ya chini-chini, akatambua kwamba ule mutoto alikuwa amekufa. Daudi akaambia watumishi wake: “Mutoto amekufa?” Wakajibu: “Amekufa.” 20  Basi Daudi akasimama kutoka chini. Akaoga, akajipakaa mafuta,+ akabadilisha nguo zake, na akaenda katika nyumba+ ya Yehova na kuinama uso chini. Kisha, akaenda kwenye nyumba yake* na kuomba wamuletee chakula, na akakula. 21  Watumishi wake wakamuuliza: “Sababu gani umefanya hivi? Wakati mutoto alikuwa muzima, ulifunga na uliendelea kulia; lakini wakati tu mutoto alikufa, ulisimama na kula chakula.” 22  Akajibu: “Wakati mutoto alikuwa muzima, nilifunga+ na niliendelea kulia kwa sababu nilisema katika moyo wangu, ‘Ni nani anajua kama Yehova anaweza kunionyesha wema na kumuacha mutoto aishi?’+ 23  Sasa kwa kuwa amekufa, sababu gani nifunge? Je, ninaweza kumurudisha tena?+ Mimi nitamufuata,+ lakini yeye hatarudia kwangu tena.”+ 24  Kisha Daudi akamufariji Bat-sheba+ bibi yake. Akaingia kwake na kulala naye. Kisha wakati fulani akazaa mwana, na akaitwa Sulemani.*+ Na Yehova akamupenda mwana huyo,+ 25  na akatuma ujumbe kupitia nabii Natani+ ili mwana huyo aitwe Yedidia,* kwa ajili ya Yehova. 26  Yoabu akaendelea kupigana na muji wa Raba+ wa Waamoni,+ na akakamata muji huo wa kifalme.*+ 27  Basi ­Yoabu ­akatuma wajumbe kwa Daudi na kusema: “Nimepigana na Raba,+ na nimekamata muji wenye maji.* 28  Sasa kusanya maaskari wenye kubakia na upige kambi ili kupigana na muji huo na kuukamata. Kama haufanye vile, mimi ndiye nitakamata muji huo, na nitasifiwa kwa kuukamata.”* 29  Basi Daudi akakusanya maaskari wote na kuenda Raba, na akapigana na muji huo na kuukamata. 30  Kisha akaondoa taji la Malkamu kwenye kichwa chake. Uzito wa taji hilo ulikuwa talanta moja* ya zahabu, pamoja na majiwe yenye samani, na taji hilo likawekwa juu ya kichwa cha Daudi. Akachukua pia vitu vingi sana+ katika muji huo.+ 31  Na akapeleka inje watu wenye walikuwa ndani ya muji huo na akawaweka kwenye kazi ya kukata majiwe kwa misumeno, na kufanya kazi kwa vyombo vya chuma vyenye makali na mashoka ya chuma, na kwenye kazi ya kutengeneza matofali. Ni vile alifanyia miji yote ya Waamoni. Mwishowe Daudi na maaskari wote wakarudia Yerusalemu.

Maelezo ya Chini

Ao “mwanaume mwenzako.”
Tnn., “mbele ya macho ya jua hili.”
Tnn., “mbele ya jua.”
Ao “ameacha zambi yako ipite.”
Ao “nyumba ya mufalme.”
Jina hilo linatokana na neno la Kiebrania lenye kumaanisha “Amani.”
Maana yake “Mupendwa wa Yah.”
Ao “muji wa ufalme huo.”
Pengine alikuwa anazungumuzia vyanzo vya maji ya muji huo.
Tnn., “na jina langu litaitwa juu yake.”
Talanta moja ilikuwa sawa na kilograme 34.2 (aunsi troi 1.101). Angalia Nyongeza B14.