Cha Pili cha Samweli 20:1-26

  • Uasi wa Sheba; Yoabu anamuua Amasa (1-13)

  • Sheba anafuatiliwa na kukatwa kichwa (14-22)

  • Namna utawala wa Daudi ulipangwa (23-26)

20  Sasa kulikuwa mufanya-fujo fulani mwenye aliitwa Sheba,+ mwana wa Bikri, Mubenyamini. Alipiga baragumu+ na kusema: “Hatuna fungu lolote katika Daudi, na hatuna uriti wowote katika mwana wa Yese.+ Ee Israeli,+ kila mutu aende kwa miungu* yake!”  Basi watu wote wa Israeli wakaacha kumufuata Daudi ili wamufuate Sheba mwana wa Bikri;+ lakini watu wa Yuda wakashikamana na mufalme wao, kuanzia Yordani mupaka Yerusalemu.+  Wakati Daudi alifika kwenye nyumba yake* kule Yerusalemu,+ mufalme akachukua masuria* kumi (10) wenye alikuwa ameacha ili watunze nyumba,+ na akawatia katika nyumba chini ya ulinzi. Akawapatia chakula, lakini hakulala nao.+ Walibakia katika kifungo mupaka siku ya kifo chao, waliishi kama vile walikuwa wajane, hata kama walikuwa na bwana mwenye alikuwa muzima.  Sasa mufalme akamuambia Amasa:+ “Ita watu wa Yuda wakusanyike pamoja kwangu katika siku tatu (3), na wewe pia unapaswa kuwa hapa.”  Kwa hiyo Amasa akaenda kuita watu wa Yuda wakusanyike pamoja, lakini alichelewa na hakukuja kwa wakati wenye ulikuwa umewekwa kwa ajili yake.  Basi Daudi akamuambia Abishai:+ “Sheba+ mwana wa Bikri anaweza kutufanya mubaya zaidi kuliko namna Absalomu alifanya.+ Chukua watumishi wa bwana wako na umufuatilie, ili asipate miji yenye ngome na kutuponyoka.”  Kwa hiyo watu wa Yoabu,+ Wakereti, Wapeleti,+ na wanaume wote wenye nguvu wakatoka ili kumufuatilia; wakaondoka Yerusalemu ili kumufuatilia Sheba mwana wa Bikri.  Wakati walikuwa karibu na jiwe kubwa kule Gibeoni,+ Amasa+ akakuja kukutana nao. Sasa Yoabu alikuwa amevaa nguo zake za vita, na alikuwa ametia upanga katika mufuko wake wa upanga na kuufungia kwenye kiuno chake. Wakati alisogea mbele, upanga huo ukaanguka.  Yoabu akamuambia Amasa: “Je, uko salama, ndugu yangu?” Kisha kwa mukono wake wa kuume, Yoabu akashika ndevu za Amasa kama vile anataka kumubusu. 10  Amasa hakukuwa muangalifu kuhusu upanga wenye ulikuwa katika mukono wa Yoabu, na Yoabu akamutoboa kwa upanga huo katika tumbo,+ na matumbotumbo yake yakamwangika chini. Hakukuwa na lazima ya kumutoboa tena; mara moja ilitosha ili kumuua. Kisha Yoabu na ndugu yake Abishai wakamufuatilia Sheba mwana wa Bikri. 11  Mumoja wa vijana wa Yoabu akasimama karibu na Amasa na alikuwa anasema: “Kila mutu mwenye kuwa upande wa Yoabu na kila mutu mwenye kuwa wa Daudi, acha amufuate Yoabu!” 12  Wakati huo wote Amasa alikuwa anajigeuza-geuza katika damu yake katikati ya barabara. Wakati ule mutu aliona kwamba watu wote walikuwa wanasimama, akamuondoa Amasa katika barabara na kumupeleka katika shamba. Kisha akatupa nguo juu ya Amasa, kwa sababu aliona kwamba kila mutu alikuwa anasimama wakati alifika karibu naye. 13  Wakati alikuwa amemuondoa katika barabara, watu wote wakamufuata Yoabu ili kumufuatilia Sheba+ mwana wa Bikri. 14  Sheba akapita katika makabila yote ya Israeli mupaka muji wa Abeli wa Bet-maaka.+ Wabikri wakakusanyika pamoja na pia wakamufuata. 15  Yoabu na watu wake* wakakuja na kumuzunguka kwa ajili ya vita katika muji wa Abeli wa Bet-maaka na kujenga boma la kuzunguka muji huo kwa ajili ya vita, kwa kuwa muji huo ulikuwa ndani ya boma. Na watu wote wenye walikuwa pamoja na Yoabu walikuwa wanaharibu ukuta ili kuuangusha chini. 16  Na mwanamuke fulani mwenye hekima akasema kwa sauti kubwa akiwa katika muji: “Musikilize, wanaume, musikilize! Tafazali, mumuambie Yoabu, ‘Kuja hapa, na acha nizungumuze na wewe.’” 17  Basi Yoabu akaenda karibu naye, na mwanamuke huyo akasema: “Je, wewe ni Yoabu?” Akajibu: “Ndiyo.” Halafu mwanamuke huyo akamuambia: “Sikiliza maneno ya mutumishi wako.” Akasema: “Niko nasikiliza.” 18  Mwanamuke huyo akaendelea kusema: “Zamani watu walikuwa wanasema kila mara, ‘Muache waulize kule Abeli, na huo ulikuwa mwisho wa jambo.’ 19  Mimi ninawakilisha watu wenye kupenda amani na waaminifu katika Israeli. Unatafuta kuharibu muji wenye kuwa kama mama katika Israeli. Sababu gani uharibu* uriti wa Yehova?”+ 20  Yoabu akajibu: “Ni jambo lenye siwezi kuwazia kwamba niangamize muji huo na kuuharibu. 21  Haiko vile kabisa. Lakini, mutu fulani mwenye kuitwa Sheba+ mwana wa Bikri wa eneo lenye milima la Efraimu+ amemuasi* Mufalme Daudi. Kama munamuleta mutu huyo, nitatoka katika muji.” Basi mwanamuke huyo akamuambia Yoabu: “Angalia! Utatupiwa kichwa chake juu ya ukuta!” 22  Mara moja mwanamuke huyo mwenye hekima akaenda kuzungumuza na watu wote, nao wakakata kichwa cha Sheba mwana wa Bikri na kukitupia Yoabu. Basi Yoabu akapiga baragumu, nao wakasambaa kutoka kwenye muji huo, kila mumoja akaenda kwenye nyumba yake;+ na Yoabu akarudia Yerusalemu kwa mufalme. 23  Yoabu alikuwa anasimamia jeshi lote la Israeli;+ Benaya+ mwana wa Yehoyada+ alikuwa juu ya Wakereti na Wapeleti.+ 24  Adoramu+ alikuwa juu ya wale wenye waliandikishwa kufanya kazi ya kulazimishwa; Yehoshafati+ mwana wa Ahiludi alikuwa karani. 25  Sheva alikuwa mwandishi; Sadoki+ na Abiatari+ walikuwa makuhani. 26  Na Ira, Muyairi, akakuwa pia mutumishi mukubwa* wa Daudi.

Maelezo ya Chini

Ao pengine, “mahema.”
Ao “nyumba yake ya kifalme.”
Angalia Maana ya Maneno.
Tnn., “Nao.”
Tnn., “umeze.”
Tnn., “ameinua mukono wake juu ya.”
Tnn., “akakuwa pia kuhani.”