Cha Pili cha Samweli 13:1-39

  • Amnoni anamulala Tamari kinguvu (1-22)

  • Absalomu anamuua Amnoni (23-33)

  • Absalomu anakimbilia Geshuri (34-39)

13  Sasa Absalomu mwana wa Daudi alikuwa na dada mwenye sura na umbo ya muzuri mwenye aliitwa Tamari,+ na Amnoni+ mwana wa Daudi akamupenda.  Amnoni akahangaika sana kufikia kuwa mugonjwa kwa sababu ya Tamari dada yake, kwa maana alikuwa bikira na ilionekana kwamba haiwezekane kwa Amnoni kumufanyia jambo lolote.  Sasa Amnoni alikuwa na rafiki mwenye aliitwa Yehonadabu,+ mwana wa Shimea,+ ndugu ya Daudi; na Yehonadabu alikuwa mwerevu sana.  Kwa hiyo akamuambia: “Sababu gani wewe, mwana wa mufalme, uko mwenye kushuka moyo sana kila asubui? Sababu gani hauniambie?” Amnoni akamujibu: “Ninamupenda Tamari, dada+ ya ndugu yangu Absalomu.”  Yehonadabu akamujibu: “Lala kwenye kitanda chako na ujifanye kuwa mugonjwa. Wakati baba yako atakuja kukuona, umuambie, ‘Tafazali, ruhusu dada yangu Tamari akuje na kunipatia chakula kidogo. Kama anatayarisha chakula cha mugonjwa* mbele ya macho yangu, nitakikula kutoka katika mukono wake.’”  Kwa hiyo Amnoni akalala na kujifanya kuwa mugonjwa, na mufalme akaingia ili kumuona. Basi Amnoni akamuambia mufalme: “Tafazali, ruhusu dada yangu Tamari akuje na anipigie keki mbili zenye umbo ya moyo mbele ya macho yangu ili nikamate chakula kutoka katika mukono wake.”  Kwa hiyo Daudi akatuma ujumbe kwa Tamari katika nyumba, akisema: “Tafazali uende katika nyumba ya ndugu yako Amnoni na umutayarishie chakula.”*  Kwa hiyo Tamari akaenda katika nyumba ya ndugu yake Amnoni, kwenye alikuwa amelala. Akakamata donge na kulifinyanga ili kufanya keki mbele ya macho ya Amnoni na akapika keki.  Kisha akakamata kikaangio na kumupatia. Lakini Amnoni akakataa kula na akasema: “Ambia watu wote watoke kwangu!” Kwa hiyo watu wote wakatoka kwake. 10  Kisha Amnoni akamuambia Tamari: “Niletee chakula* katika chumba cha kulala, ili nikikule kutoka katika mukono wako.” Kwa hiyo Tamari akakamata keki zenye umbo ya moyo zenye alikuwa amefanya na kumuletea Amnoni ndugu yake katika chumba cha kulala. 11  Wakati alimuletea keki hizo ili akule, Amnoni akamukamata kwa nguvu na kusema: “Kuja, ulale na mimi, dada yangu.” 12  Lakini Tamari akamuambia: “Hapana, ndugu yangu! Usinipatishe haya, kwa maana jambo kama hili halifanywe katika Israeli.+ Usitende jambo hili la haya.+ 13  Namna gani nitaondolewa haya yangu? Na utaonwa kuwa kama mumoja wa watu wenye kufanya mambo ya haya katika Israeli. Sasa, tafazali, ongea na mufalme, kwa maana hatanikatalia wewe.” 14  Lakini Amnoni akakataa kumusikiliza, na akamupita Tamari nguvu na kumupatisha haya kwa kumulala kinguvu. 15  Kisha Amnoni akaanza kumuchukia kwa chuki kali sana, na hivyo chuki yake kumuelekea ikakuwa kubwa sana kuliko upendo wenye alikuwa nao kumuelekea. Amnoni akamuambia: “Simama; uende!” 16  Basi Tamari akamuambia: “Hapana, ndugu yangu, kwa maana kunifukuza sasa ni mubaya zaidi kuliko jambo lenye umenitendea!” Lakini Amnoni akakataa kumusikiliza. 17  Kwa hiyo akaita mutumishi wake kijana na kumuambia: “Tafazali, ondoa mutu huyu mbele yangu, na ufunge mulango nyuma yake.” 18  (Sasa Tamari alikuwa amevaa kanzu ya pekee,* kwa maana hizo ndizo nguo zenye watoto wanamuke wa mufalme wenye kuwa mabikira walivaa.) Kwa hiyo mutumishi huyo akamupeleka inje, na akafunga mulango nyuma yake. 19  Kisha Tamari akatia majivu kwenye kichwa chake,+ na akapasua kanzu ya muzuri yenye alikuwa anavaa; na akaweka mikono yake juu ya kichwa chake na kuenda zake, alikuwa anatembea akilia kwa sauti kubwa. 20  Halafu Absalomu ndugu yake+ akamuuliza: “Je, ni Amnoni ndugu yako ndiye alikuwa pamoja na wewe? Na sasa nyamaza, dada yangu. Yeye ni ndugu yako.+ Usiache moyo wako uendelee kukaa juu ya jambo hili.” Basi Tamari akaishi mbali na watu wengine katika nyumba ya Absalomu ndugu yake. 21  Wakati mufalme Daudi alisikia kuhusu mambo yote hayo, alikasirika sana.+ Lakini hakutaka kuumiza hisia za Amnoni mwana wake, kwa sababu alimupenda, kwa maana alikuwa muzaliwa wake wa kwanza. 22  Na Absalomu hakumuambia Amnoni jambo lolote, likuwe la muzuri ao la mubaya; kwa maana Absalomu alimuchukia+ Amnoni kwa sababu alikuwa amemupatisha haya Tamari dada yake.+ 23  Kisha miaka mbili ya kuenea, wakata-manyoya ya kondoo wa Absalomu walikuwa kule Baal-hasori, karibu na Efraimu,+ na Absalomu akaalika wana wote wa mufalme.+ 24  Kwa hiyo Absalomu akaingia kwa mufalme na kusema: “Mutumishi wako iko anakatisha kondoo wake manyoya. Tafazali acha mufalme na watumishi wake waende pamoja na mimi.” 25  Lakini mufalme akamuambia Absalomu: “Hapana, mwana wangu. Kama tunaenda sisi wote, tutakuwa muzigo kwako.” Hata kama aliendelea kumukaza, mufalme hakukubali kuenda, lakini alimubariki. 26  Kisha Absalomu akamuambia: “Kama hautaenda, tafazali ruhusu ndugu yangu Amnoni aende pamoja na sisi.”+ Mufalme akamujibu: “Sababu gani aende pamoja na wewe?” 27  Lakini Absalomu akamukaza, kwa hiyo mufalme akamutuma Amnoni na wana wote wa mufalme pamoja naye. 28  Kisha Absalomu akaagiza watumishi wake: “Muangalie, wakati moyo wa Amnoni utachangamuka kwa sababu ya divai, nitawaambia, ‘Mumupige na kumuua Amnoni!’ Basi munapaswa kumuua. Musiogope. Je, haiko mimi ndiye ninawaamuru? Mukuwe wenye nguvu na hodari.” 29  Basi watumishi wa Absalomu wakamutendea Amnoni kama vile Absalomu alikuwa ameagiza; kisha wale wana wengine wote wa mufalme wakasimama, na kila mumoja akapanda nyumbu wake na kukimbia. 30  Wakati walikuwa katika njia, habari ikamufikia Daudi: “Absalomu amepiga na kuua wana wote wa mufalme, na hakuna mumoja wao mwenye aliponyoka.” 31  Basi mufalme akasimama na kupasua nguo zake na kulala chini, na watumishi wake wote walikuwa wamesimama pembeni yake na nguo zao zilikuwa zenye kupasuliwa. 32  Lakini, Yehonadabu+ mwana wa Shimea,+ ndugu ya Daudi, akasema: “Bwana wangu asiwaze kama wameua vijana wanaume wote wa mufalme, kwa maana Amnoni peke yake ndiye amekufa.+ Ilikuwa kwa agizo la Absalomu, mwenye aliamua kufanya vile+ tangu siku yenye Amnoni alimupatisha haya Tamari+ dada yake.+ 33  Sasa bwana wangu mufalme asikazie uangalifu* habari hii yenye kusema, ‘Wana wote wa mufalme wamekufa’; ni Amnoni tu ndiye amekufa.” 34  Wakati huo, Absalomu akakimbia.+ Kisha wakati fulani mulinzi akainua macho yake na kuona kwamba kulikuwa watu wengi wenye walikuwa wanakuja katika barabara nyuma yake karibu na mulima. 35  Basi Yehonadabu+ akamuambia mufalme: “Angalia! Wana wa mufalme wamerudia. Ni kama vile mutumishi wako alisema.” 36  Wakati alimaliza kusema, wana wa mufalme wakaingia, wakilia kwa sauti kubwa; mufalme pia na watumishi wake wote wakalia kwa uchungu sana. 37  Lakini Absalomu akakimbia na kuenda kwa Talmai+ mwana wa Amihudi mufalme wa Geshuri. Daudi akamuombolezea mwana wake kwa siku nyingi. 38  Kisha Absalomu kukimbia na kuenda Geshuri,+ alibakia kule miaka tatu (3). 39  Mwishowe Mufalme Daudi akatamani kuenda kumuona Absalomu, kwa maana alikuwa ametulia* kisha kifo cha Amnoni.

Maelezo ya Chini

Ao “mukate wa faraja.”
Ao “mukate wa faraja.”
Ao “mukate wa faraja.”
Ao “yenye mapambo.”
Tnn., “asiweke katika moyo wake.”
Ao “alikuwa amepata faraja.”