Kutoka 21:1-36

21  “Nayo haya ndiyo maamuzi ya hukumu utakayoweka mbele yao:+  “Ikiwa utamnunua mtumwa+ Mwebrania, atakuwa mtumwa kwa miaka sita, lakini mwaka wa saba ataondoka kama mtu aliyewekwa huru bila malipo.+  Ikiwa ataingia akiwa peke yake, ataondoka akiwa peke yake. Ikiwa ana mke, basi mke wake ataondoka pamoja naye.  Ikiwa bwana wake atampa mke, naye amzalie wana na mabinti, huyo mke na watoto wake watakuwa wa bwana wake+ naye ataondoka akiwa peke yake.+  Lakini ikiwa mtumwa huyo atasisitiza kusema, ‘Nampenda bwana wangu kwelikweli, mke wangu na wanangu; sitaki kuondoka kama mtu aliyewekwa huru,’+  basi bwana wake atamleta karibu na Mungu wa kweli naye atamleta kwenye mlango au kwenye mwimo wa mlango; naye bwana wake atalichoma sikio lake na kulitoboa kwa sindano, naye atakuwa mtumwa wake mpaka wakati usio na kipimo.+  “Ikiwa mtu atamuuza binti yake awe kijakazi,+ hataondoka kama vile wanaume watumwa wanavyoondoka.  Ikiwa hapendezi machoni pa bwana wake hivi kwamba hamfanyi kuwa suria+ bali anamfanya akombolewe, hatakuwa na haki ya kumuuza kwa watu wa kigeni katika kumtendea kwake kwa hila.  Na ikiwa atamfanya awe wa mwana wake, atamtendea kulingana na haki wanazostahili mabinti.+ 10  Ikiwa atajichukulia mke mwingine, chakula chake, mavazi yake+ na haki yake ya ndoa+ hazitapunguzwa. 11  Ikiwa hatampa mambo hayo matatu, basi kijakazi huyo ataondoka bure, bila kulipa pesa. 12  “Yule anayempiga mtu na kumuua lazima atauawa.+ 13  Lakini ikiwa mtu hakuvizia naye Mungu wa kweli aruhusu jambo hilo litokee mkononi mwake,+ basi nitakuwekea mahali anapoweza kukimbilia.+ 14  Na ikiwa mtu atawaka hasira juu ya mwenzake kufikia hatua ya kumuua kwa kutumia hila,+ utamwondoa hata kwenye madhabahu yangu akafe.+ 15  Naye anayempiga baba yake na mama yake lazima auawe.+ 16  “Naye anayemteka nyara mtu+ na kumuuza+ au ambaye mikononi mwake huyo aliyetekwa amepatikana lazima auawe.+ 17  “Naye anayemlaani baba yake na mama yake lazima atauawa.+ 18  “Na watu wakianza ugomvi na mmoja wao ampige mwenzake kwa jiwe au jembe naye asife bali alazimike kuendelea kukaa kitandani mwake; 19  ikiwa atasimama na kutembea nje ya milango kwa kitu fulani cha kumtegemeza, basi yule aliyempiga hatapata adhabu; atalipa kwa ajili tu ya wakati uliopotea wa mtu huyo wa kufanya kazi mpaka awe amepona kabisa. 20  “Na ikiwa mtu atampiga+ mtumwa wake au kijakazi wake kwa fimbo naye kwa kweli afe chini ya mkono wake, lazima huyo atalipizwa kisasi.+ 21  Hata hivyo, akikaa kwa siku moja au siku mbili, hatalipizwa kisasi, kwa sababu yeye ni pesa zake. 22  “Na ikiwa watu watapambana nao kwa kweli wamuumize sana mwanamke mwenye mimba nao watoto+ wake watoke lakini kifo kisitokee, atadaiwa alipie hasara kulingana na kile ambacho mume wa mwanamke huyo atamdai; naye atakitoa kupitia kwa waamuzi.+ 23  Lakini kifo kikitokea, basi utatoa nafsi kwa nafsi,+ 24  jicho kwa jicho, jino kwa jino, mkono kwa mkono, mguu kwa mguu,+ 25  alama kwa alama, jeraha kwa jeraha, pigo kwa pigo.+ 26  “Na ikiwa mtu atalipiga jicho la mtumwa wake au jicho la kijakazi wake na kwa kweli aliharibu vibaya, atamwacha aende zake kama mtu aliyewekwa huru ili kulipia jicho lake.+ 27  Na ikiwa ni jino la mtumwa wake au jino la kijakazi wake ndilo ameng’oa, atamwacha aende zake kama mtu aliyewekwa huru ili kulipia jino lake. 28  “Na ikiwa ng’ombe-dume atampiga kwa pembe mwanamume au mwanamke naye afe, lazima ng’ombe-dume huyo atapigwa kwa mawe,+ lakini nyama yake isiliwe; na mwenye ng’ombe-dume huyo hatapata adhabu. 29  Lakini ikiwa ng’ombe-dume huyo alikuwa na zoea la kupiga kwa pembe tangu zamani na mwenye ng’ombe-dume huyo alionywa bali hakumzuia, naye amuue mwanamume au mwanamke, ng’ombe-dume huyo atapigwa kwa mawe na pia mwenye ng’ombe-dume huyo atauawa. 30  Ikiwa atadaiwa fidia, basi atatoa bei ya ukombozi kwa ajili ya nafsi yake kulingana na yote atakayodaiwa.+ 31  Ikiwa ng’ombe-dume huyo alimpiga mwana au alimpiga binti, mwenye ng’ombe-dume atatendewa kulingana na uamuzi huu wa hukumu.+ 32  Ikiwa aliyepigwa ni mtumwa au ni kijakazi, mwenye ng’ombe-dume atamlipa bwana wake bei ya shekeli 30,+ naye ng’ombe-dume atapigwa kwa mawe. 33  “Na mtu akifunua shimo, au mtu akichimba shimo naye asilifunike, na ng’ombe-dume au punda aanguke ndani yake,+ 34  mwenye shimo hilo anapaswa kulipa.+ Bei hiyo atamlipa mwenye mnyama, naye mnyama aliyekufa atakuwa wake. 35  Na ikiwa ng’ombe-dume wa mtu atamuumiza ng’ombe-dume wa mtu mwingine naye afe, basi watamuuza ng’ombe-dume aliye hai na kugawana pesa zilizolipwa kwa ajili yake; naye yule aliyekufa pia watagawana.+ 36  Au ikiwa ilijulikana kwamba ng’ombe-dume huyo alikuwa na zoea la kupiga kwa pembe lakini mwenye ng’ombe-dume huyo hakumzuia,+ basi lazima atalipa+ ng’ombe-dume kwa ng’ombe-dume, naye aliyekufa atakuwa wake.

Maelezo ya Chini