Kutoka 1:1-22

1  Na haya ndiyo majina ya wana wa Israeli walioingia Misri pamoja na Yakobo; walioingia kila mwanamume na nyumba yake:+  Rubeni,+ Simeoni,+ Lawi+ na Yuda,+  Isakari,+ Zabuloni+ na Benyamini,+  Dani+ na Naftali,+ Gadi+ na Asheri.+  Nafsi zote zilizotoka katika kiuno+ cha Yakobo zikawa nafsi 70, lakini tayari Yosefu alikuwa Misri.+  Mwishowe Yosefu akafa,+ na pia ndugu zake wote na kizazi hicho chote.  Na wana wa Israeli wakazaa na kuanza kujaa; nao wakazidi kuongezeka na kuwa wenye nguvu zaidi kwa kiwango kisicho cha kawaida, hivi kwamba wakaijaza nchi.+  Baada ya muda mfalme mpya ambaye hakumjua Yosefu akainuka juu ya Misri.+  Naye akawaambia watu wake: “Tazama! Watu wa wana wa Israeli ni wengi zaidi na wenye nguvu kuliko sisi.+ 10  Haya! Na tuwatendee kwa werevu,+ wasije wakaongezeka, na iwe kwamba, vita vikizuka juu yetu, basi hakika wao watajiunga na wale wanaotuchukia na kupigana nasi na kutoka katika nchi hii.” 11  Basi wakaweka juu yao wakuu wa kazi ya kulazimishwa kusudi wawakandamize katika kazi yao ya kubeba mizigo;+ nao wakajenga majiji ili yawe maghala kwa ajili ya Farao, yaani, Pithomu na Raamsesi.+ 12  Lakini kadiri walivyowakandamiza, ndivyo walivyozidi kuongezeka na ndivyo walivyozidi kuenea kotekote, hivi kwamba wakahofu na kuchukizwa kwa sababu ya wana wa Israeli.+ 13  Kwa hiyo Wamisri wakawatumikisha wana wa Israeli chini ya uonevu.+ 14  Nao wakazidi kuyafanya maisha yao yawe machungu kwa utumwa mgumu wa kutengeneza saruji ya udongo+ na matofali na kwa kila namna ya utumwa shambani,+ ndiyo, kila namna ya utumwa wao ambao kwa huo waliwatumia wakiwa watumwa chini ya uonevu.+ 15  Baadaye mfalme wa Misri akawaambia wazalishaji+ Waebrania, ambao jina la mmoja wao lilikuwa Shifra na jina la yule mwingine lilikuwa Pua, 16  ndiyo, hata akawaambia: “Mnapowasaidia wanawake Waebrania kuzaa nanyi mpate kuwaona kwenye kiti cha kuzalia, ikiwa ni mtoto wa kiume, muueni; lakini ikiwa ni binti, basi na aishi.” 17  Hata hivyo, wazalishaji hao walimwogopa Mungu wa kweli,+ nao hawakufanya kama vile mfalme wa Misri alivyokuwa amewaambia,+ bali walikuwa wakiwahifadhi hai watoto wa kiume.+ 18  Baada ya muda mfalme wa Misri akawaita wazalishaji hao na kuwaambia: “Kwa nini mmefanya jambo hili, ya kwamba mliwahifadhi hai watoto wa kiume?”+ 19  Nao wazalishaji wakamwambia Farao: “Kwa sababu wanawake Waebrania si kama wanawake Wamisri. Kwa sababu wao ni wenye nguvu, wao huwa tayari wamezaa kabla mzalishaji hajaingia kwao.” 20  Kwa hiyo Mungu akawatendea vema wazalishaji hao;+ na watu wakazidi kuongezeka na kuwa wengi zaidi na kuwa wenye nguvu sana. 21  Na ikawa kwamba kwa sababu wazalishaji walikuwa wamemwogopa Mungu wa kweli, baadaye akawapa familia.+ 22  Mwishowe Farao akawaamuru watu wake wote, na kusema: “Kila mwana anayezaliwa mtamtupa kwenye mto Nile, lakini kila binti mtamhifadhi hai.”+

Maelezo ya Chini