Kutoka 11:1-10

11  Na Yehova akamwambia Musa: “Nitaleta pigo moja zaidi juu ya Farao na Misri. Halafu atawaruhusu mwende zenu kutoka hapa.+ Wakati atakapowaruhusu mwende zenu nyote kabisa, atawafukuza kutoka hapa.+  Sasa, sema masikioni mwa watu, kwamba kila mwanamume na amwombe mwenzake na kila mwanamke na amwombe mwenzake vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu.”+  Basi Yehova akawapa watu kibali machoni pa Wamisri.+ Mwanamume huyo Musa pia alikuwa mkuu sana katika nchi ya Misri, machoni pa watumishi wa Farao na machoni pa watu.+  Na Musa akasema: “Hivi ndivyo Yehova amesema, ‘Karibu na katikati ya usiku hivi nitaingia katikati ya Misri,+  na kila mzaliwa wa kwanza+ katika nchi ya Misri atakufa, tokea mzaliwa wa kwanza wa Farao anayeketi juu ya kiti chake cha ufalme hata mzaliwa wa kwanza wa mjakazi aliye kwenye jiwe la kusagia la mkononi na kila mzaliwa wa kwanza wa mnyama.+  Na hakika kutatokea kilio kikubwa katika nchi yote ya Misri, ambacho namna yake haijatokea kamwe, na ambacho namna yake haitatokea kamwe.+  Lakini hakuna mbwa yeyote atakayeuchezesha ulimi wake kwa bidii dhidi ya yeyote wa wana wa Israeli, kuanzia mwanadamu hata mnyama;+ ili mpate kujua kwamba Yehova anaweza kufanyiza tofauti kati ya Wamisri na wana wa Israeli.’+  Na hakika hawa watumishi wako wote watanijia na kusujudu mbele yangu,+ na kusema, ‘Nenda, wewe na watu wote wanaofuata hatua zako.’ Na baada ya hapo mimi nitaondoka.” Kisha akaondoka mbele ya Farao akiwaka hasira.  Ndipo Yehova akamwambia Musa: “Farao hatawasikiliza ninyi,+ ili miujiza yangu iongezeke katika nchi ya Misri.”+ 10  Na Musa na Haruni wakafanya miujiza yote hiyo mbele ya Farao;+ lakini Yehova alikuwa akiuacha moyo wa Farao uwe mkaidi, hivi kwamba hakuwaruhusu wana wa Israeli waende zao kutoka katika nchi yake.+

Maelezo ya Chini