Kutoka 5:1-23

5  Na baadaye Musa na Haruni wakaingia ndani na kumwambia Farao:+ “Hivi ndivyo Yehova Mungu wa Israeli amesema, ‘Waruhusu watu wangu waende zao, wakanifanyie sherehe nyikani.’”+  Lakini Farao akasema: “Yehova ni nani,+ hivi kwamba mimi niitii sauti yake na kuwaruhusu Israeli waende zao?+ Simjui Yehova hata kidogo+ na tena sitawaruhusu Israeli waende zao.”+  Hata hivyo, wakaendelea kusema: “Mungu wa Waebrania amewasiliana nasi.+ Tunataka kwenda, tafadhali, safari ya siku tatu nyikani na kumtolea dhabihu Yehova Mungu wetu;+ ikiwa sivyo huenda akatupiga kwa tauni au kwa upanga.”+  Ndipo mfalme wa Misri akawaambia: “Kwa nini, Musa na Haruni, mnawafanya watu waache kazi zao?+ Nendeni mkabebe mizigo yenu!”+  Naye Farao akaendelea kusema: “Tazama! Watu wa nchi hii sasa ni wengi,+ nanyi kwa kweli mnawaachisha kubeba mizigo.”+  Siku hiyo, mara moja Farao akawaamuru wale waliokuwa wakiwalazimisha watu kufanya kazi na maofisa+ wao, na kusema:  “Msikusanye nyasi ili kuwapa watu watengeneze matofali+ kama hapo zamani. Acheni wao wenyewe waende kujikusanyia nyasi.  Tena, jumla ya matofali yanayohitajiwa waliyokuwa wakiyatengeneza hapo zamani, mtazidi kuwadai. Msiwapunguzie hata kidogo, kwa sababu wanalegea.+ Ndiyo sababu wanalia, wakisema, ‘Tunataka kwenda, tunataka kumtolea Mungu wetu dhabihu!’+  Utumishi na uwe mzito juu ya watu hao na waufanyie kazi, wala wasisikilize maneno ya uwongo.”+ 10  Basi wale waliokuwa wakiwalazimisha watu kufanya kazi+ na maofisa wao wakatoka na kuwaambia watu: “Hivi ndivyo Farao amesema, ‘Siwapi ninyi nyasi tena. 11  Ninyi wenyewe nendeni, jitafutieni nyasi, popote mtakapoipata, kwa sababu utumishi wenu hautapunguzwa hata kidogo.’”+ 12  Kwa hiyo watu wakatawanyika kotekote nchini Misri ili kukusanya majani makavu kuwa nyasi. 13  Na wale waliokuwa wakiwalazimisha kufanya kazi wakawa wakiwahimiza,+ wakisema: “Malizeni kazi zenu, kila mmoja kazi yake, siku baada ya siku, kama wakati ambapo nyasi ilikuwa ikipatikana.”+ 14  Baadaye maofisa+ wa wana wa Israeli, ambao wasimamizi wa kazi wa Farao walikuwa wamewaweka juu yao, wakapigwa,+ wakiambiwa: “Kwa nini hamkumaliza kazi yenu mliyoamriwa ya kutengeneza matofali+ kama hapo zamani, jana na pia leo?”+ 15  Basi maofisa+ wa wana wa Israeli wakaingia ndani na kuanza kumlilia Farao, na kusema: “Kwa nini unawatendea hivi watumishi wako? 16  Watumishi wako hawapewi nyasi yoyote na bado wanatuambia, ‘Tengenezeni matofali!’ na tazama, watumishi wako wanapigwa, hali watu wako mwenyewe ndio wenye makosa.”+ 17  Lakini yeye akasema: “Mnalegea, mnalegea!+ Ndiyo sababu mnasema, ‘Tunataka kwenda, tunataka kumtolea Yehova dhabihu.’+ 18  Na sasa nendeni, mkafanye utumishi! Ingawa hamtapewa nyasi yoyote, bado mtatengeneza jumla ya matofali iliyowekwa.”+ 19  Ndipo maofisa wa wana wa Israeli wakajiona ya kwamba wamo katika hali mbaya iliposemwa:+ “Msipunguze hata kidogo kiwango cha matofali yanayotengenezwa na mtu kwa siku.”+ 20  Kisha wakakutana na Musa na Haruni,+ waliokuwa wamesimama hapo ili wakutane nao walipokuwa wakitoka kwa Farao. 21  Wakawaambia mara moja: “Yehova na awatazame ninyi na kuhukumu,+ kwa kuwa mmetufanya tunuke vibaya+ mbele ya Farao na mbele ya watumishi wake kwa kuutia upanga mkononi mwao watuue.”+ 22  Kisha Musa akamgeukia Yehova+ na kusema: “Yehova, kwa nini umesababisha uovu uwapate watu hawa?+ Kwa nini umenituma mimi?+ 23  Kwa maana tangu wakati nilipoenda mbele ya Farao ili kusema katika jina lako,+ amewafanyia watu hawa uovu,+ nawe hujawakomboa watu wako hata kidogo.”+

Maelezo ya Chini