Kutoka 27:1-21

27  “Nawe utafanya madhabahu ya mbao za mshita, mikono mitano urefu wake na mikono mitano upana wake. Madhabahu+ hiyo itakuwa mraba, na kimo chake kitakuwa mikono mitatu.  Nawe utafanya pembe+ zake kwenye ncha zake nne. Pembe zake zitatoka kwake, nawe utaifunika kwa shaba.+  Nawe utafanya makopo yake ya kuondolea majivu yake yenye mafuta, na sepetu zake, na mabakuli yake, na nyuma zake, na vyetezo vyake; nawe utavifanya vyombo vyake vyote kwa shaba.+  Nawe utaifanyia kiunzi cha fito, mtandao wa fito+ za shaba; nawe utafanya pete nne za shaba juu ya mtandao huo kwenye miisho yake minne.  Nawe utauweka chini ya ukingo wa madhabahu, chini upande wa ndani, nao mtandao huo utakuwa kuelekea katikati ya madhabahu.+  Nawe utafanya miti kwa ajili ya madhabahu, miti yake ikiwa ya mshita, nawe utaifunika kwa shaba.+  Nayo miti yake itaingizwa kwenye zile pete, nayo miti itakuwa kwenye zile pande mbili za madhabahu wakati wa kuibeba.+  Utaifanya iwe sanduku la mbao lenye uwazi. Kama vile alivyokuonyesha mlimani, ndivyo watakavyoifanya.+  “Nawe utafanya ua+ wa maskani. Upande kuelekea Negebu, kuelekea kusini, ua utakuwa na mapazia ya kitani bora kilichosokotwa,+ urefu wa upande mmoja ukiwa mikono mia moja. 10  Nazo nguzo zake 20 na vikalio vyake 20 vitakuwa vya shaba. Misumari ya nguzo na viungo vyake vitakuwa vya fedha.+ 11  Ndivyo pia utakavyokuwa upande wa kaskazini kwa urefu, mapazia yakiwa mikono 100 kwa urefu, nazo nguzo zake 20 na vikalio vyake 20 vitakuwa vya shaba, misumari ya nguzo na viungo vyake vitakuwa vya fedha.+ 12  Nao upana wa ua, upande wa magharibi mapazia yatakuwa mikono 50, nguzo zake zikiwa 10 na vikalio vyake vikiwa 10.+ 13  Nao upana wa ua upande wa mashariki kuelekea macheo ya jua utakuwa mikono 50.+ 14  Na kutakuwako na mikono kumi na mitano ya mapazia upande mmoja, nguzo zake zitakuwa tatu navyo vikalio vyake vitakuwa vitatu.+ 15  Nao upande ule mwingine kutakuwako mikono kumi na mitano ya mapazia, nguzo zake zitakuwa tatu na vikalio vyake vitakuwa vitatu.+ 16  “Na kwa ajili ya lango la ua kutakuwa na kisitiri chenye urefu wa mikono 20, cha uzi wa bluu na sufu iliyotiwa rangi ya zambarau na kitambaa chenye rangi nyekundu ya kochinili na kitani bora kilichosokotwa, kazi ya mfumaji,+ nguzo zake zikiwa 4 na vikalio vyake 4.+ 17  Nguzo zote za ua kuzunguka pande zote zitakazwa kwa vifaa vya fedha, navyo vibanio vyake vitakuwa vya fedha lakini vikalio vyake vitakuwa vya shaba.+ 18  Urefu wa ua utakuwa mikono 100,+ nao upana utakuwa mikono 50, nacho kimo kitakuwa mikono 5, ya kitani bora kilichosokotwa, navyo vikalio vyake vitakuwa vya shaba. 19  Navyo vyombo vyote vya hiyo maskani katika utumishi wake wote, na misumari yake yote ya mahema, na misumari yote ya ua itakuwa ya shaba.+ 20  “Nawe utawaamuru wana wa Israeli wakupe mafuta safi ya zeituni zilizopondwa kwa ajili ya mwanga, ili kuziwasha taa daima.+ 21  Katika hema la mkutano, nje ya pazia+ lililo kando ya ule Ushuhuda, Haruni na wanawe watauweka kwa utaratibu tangu asubuhi mpaka jioni mbele za Yehova.+ Itakuwa sheria mpaka wakati usio na kipimo kwa vizazi vyao,+ itakayotekelezwa na wana wa Israeli.+

Maelezo ya Chini