тинејџери

МЛАДИТЕ ПРАШУВААТ

Зошто треба да се извинам?

Во оваа статија се наведени три добри причини зошто треба да се извиниш дури и ако сметаш дека не си само ти крив.

МЛАДИТЕ ПРАШУВААТ — РАБОТНИ ЛИСТОВИ

Како да го објаснам мојот став за хомосексуалноста?

Не е лесно да се разговара на осетливи теми. Овој работен лист ќе ти помогне тактично да го објасниш твојот став за хомосексуалноста.

Во овој дел, имињата на некои од цитираните лица се сменети.