Префрли се на текстот

Помош за проучување на Библијата

Бесплатните содржини кои се наоѓаат во овој дел претставуваат корисни алатки кои можат да ти помогнат подлабоко да ја истражуваш Божјата Реч, Библијата, и подобро да ја разбереш. Некои обележја на Библијата, која можеш бесплатно да ја читаш на оваа страница, можат многу да ти користат. Збогати го своето проучување со помош на библиски видеоклипови, библиски атлас и други бесплатни алатки.

Видеоклипови за проучување на Библијата

Воведи во библиските книги

Интересни и важни информации за секоја библиска книга.

Основни библиски учења

Овие кратки видео-лекции даваат одговор на важни библиски прашања, како што се: Зошто Бог ја создал Земјата? Во каква состојба се мртвите? Зошто Бог ги допушта страдањата?

Други материјали за проучување на Библијата

Краток преглед на Библијата

Брошурата Библијата — која е нејзината порака? содржи краток преглед на Библијата и ја истакнува нејзината главна тема.

Библиски атлас

Брошурата Запознај ја ’добрата земја‘ содржи бројни мапи и табели од различни места кои се спомнуваат во Библијата, а особено од Ветената земја во различни временски периоди.

Библиски стих за секој ден

Брошурката Секојдневно истражување на Писмото содржи по еден стих од Библијата за секој ден, како и краток коментар за тој стих.

Распоред за читање на Библијата

Овој распоред може да ти биде од помош ако сакаш да ја читаш Библијата секој ден, ако сакаш да читаш за одредени историски настани или ако ја читаш за прв пат.

Одговор на библиски прашања

Дознај што вели Библијата за Бог, Исус, семејството, страдањата итн.

Онлајн библиотека (opens new window)

Истражувај на разни библиски теми користејќи ги изданијата на Јеховините сведоци достапни на оваа страница.

Проучувај ја Библијата со некој Јеховин сведок

Како изгледа библискиот курс што го нудат Јеховините сведоци?

За време на бесплатниот интерактивен библиски курс, можеш да го користиш кој и да било превод на Библијата. На курсот можеш да ги поканиш и членовите на твоето семејство или пријателите.

Побарај посета

Дознај го одговорот на некое библиско прашање или дознај нешто повеќе за Јеховините сведоци.