Префрли се на текстот

МЛАДИТЕ ПРАШУВААТ

Создавање или еволуција? — Трет дел: Зошто да верувам дека Бог го создал животот?

Создавање или еволуција? — Трет дел: Зошто да верувам дека Бог го создал животот?

„Ако веруваш дека Бог го создал животот, другите можеби ќе мислат дека си смотан, дека уште веруваш во она што родителите ти го кажувале како дете или дека религијата ти го испрала мозокот“ (Џанет).

 Дали се согласуваш со Џанет? Ако да, можеби кај тебе се раѓа сомнеж во врска со твоето верување во Творец. А и никој не сака да го сметаат за глупав. Што може да ти помогне?

 Типични приговори

 1. Ако веруваш дека Бог го создал животот, луѓето ќе мислат дека си против науката.

 „Според мојата професорка, оние што веруваат дека Бог го создал животот се премногу мрзливи да размислуваат со своја глава за светот околу нас“ (Марија).

 Што треба да знаеш: Луѓето што имаат ваков став не се доволно информирани. На пример, познати научници, како Галилео и Исак Њутн, верувале во Творец. Нивните верувања не биле пречка за да ја сакаат науката. Слично на нив, и за некои научници денес нема противречност меѓу науката и верувањето во Творец.

 Предлог: Во полето за пребарување во ОНЛАЈН БИБЛИОТЕКАТА на Јеховините сведоци впиши го изразот „зборува за својата вера“ (сосе наводниците) и ќе најдеш многу примери на луѓе што се занимаваат со медицина и наука, а кои во исто време веруваат и во Творец. Забележи зошто веруваат во Творец.

 Заклучок: Ако веруваш во Творец, не значи дека имаш нешто против науката. Напротив, колку повеќе дознаваш за природата околу нас толку поуверен ќе бидеш дека Бог го создал животот (Римјаните 1:20).

2. Ако веруваш во она што Библијата го вели за настанокот на светот, луѓето ќе мислат дека си религиозен фанатик.

 „Многу луѓе сметаат дека е чиста глупост да веруваш дека Бог го создал животот. За нив она што го пишува во 1. Мојсеева е обична прикаска“ (Јасмина).

 Што треба да знаеш: Многу луѓе имаат погрешна претстава во врска со библискиот извештај за создавањето. На пример, некои поборници на креационизмот тврдат дека Земјата била создадена пред само неколку илјади години или дека животот настанал во текот на шест дена од по 24 часа. Меѓутоа, во Библијата нема поткрепа ниту за едното ниту за другото гледиште.

 •   Во 1. Мојсеева 1:1 пишува: „Во почетокот Бог ги создаде небото и земјата“. Оваа изјава не е во судир со научните докази дека Земјата е стара милијарди години.

 •   Зборот „ден“ во 1. Мојсеева може да укажува на долги временски периоди. На пример, во 1. Мојсеева 2:4 зборот „ден“ укажува на сите шест дена на создавањето.

 Заклучок: Она што го пишува во Библијата за создавањето на светот е во склад со научните факти.

 Преиспитај ги своите верувања

 Да веруваш дека Бог го создал животот не значи дека си лековерен. Напротив, тоа верување се темели на цврсти аргументи. Размисли за следново:

 Сигурно си се уверил дека ништо не може да настане само од себе — некој мора да го направи. Кога ќе видиш фотоапарат, авион или куќа, сигурно ќе заклучиш дека некој ги направил. Зошто не ја примениш истата логика и кога ќе размислиш за човечкото око, кога ќе видиш птица во лет или кога ќе помислиш на Земјата?

 Размисли: Конструкторите често копираат од природата за да ги подобрат своите изуми, и со право сакаат другите да им го признаат трудот. Логично ли е да му се оддаде признание на човек и на неговите изуми, а да не му се оддаде признание на Творецот и на неговите ненадминливи дела?

Логично ли е да мислиме дека некој го направил авионот, а дека птицата настанала случајно?

 Што велат доказите

 Твојата увереност дека Бог го создал животот може да се зајакне ако ги испиташ доказите што ги гледаме во природата.

 Предлог: Во полето за пребарување во ОНЛАЈН БИБЛИОТЕКАТА на Јеховините сведоци впиши го изразот „случајно или создадено“ (сосе наводниците). Избери теми што те интересираат од рубриката „Случајно или создадено?“ од Разбудете се! Во секоја статија ќе најдеш некој фасцинантен детаљ кој покажува колку се импресивни природата и живиот свет. Како ова те уверува дека постои Творец?

 Размисли подлабоко: Со помош на следниве брошури, подетално испитај ги доказите кои потврдуваат дека постои Творец.

 •  Дали животот е Божје дело?

  •   Земјата има идеална местоположба во вселената и сѐ што е потребно за на неа да постои живот. (Види на страници 4-10.)

  •   Во природата има многу докази за постоењето на Творец. (Види на страници 11-17.)

  •   Библискиот извештај од 1. Мојсеева во врска со создавањето е во склад со науката. (Види на страници 24-28.)

 •  Пет важни прашања за потеклото на животот

  •   Не е можно животот да настанал случајно од нежива материја. (Види на страници 4-7.)

  •   Живите организми се премногу сложени што значи дека не е можно да настанале преку неконтролирани, случајни процеси. (Види на страници 8-12.)

  •   ДНК има капацитет за складирање информации што современата технологија ни оддалеку не може да го копира. (Види на страници 13-21.)

  •   Целокупниот жив свет не потекнува од еден заеднички предок. Фосилните остатоци покажуваат дека главните групи животни не се развиле постепено, туку се појавиле одеднаш. (Види на страници 22-29.)

 „Нешто што најмногу ме уверува дека постои Бог е светот на природата — од животните на Земјата до вселената и редот што владее во неа“ (Томас).