Префрли се на текстот

РАБОТНИ ЛИСТОВИ

Како да го објаснам мојот став за хомосексуалноста?

Овој работен лист ќе ти помогне тактично да го објасниш твојот став за оваа осетлива тема.