Некои млади објаснуваат зошто веруваат дека постои Творец.