Mateo 3:1-17

  • Si Juan nga Manugbawtismo nagbantala (1-12)

  • Pagbawtismo kay Jesus (13-17)

3  Sang ulihi, si Juan+ nga Manugbawtismo nagbantala+ sa kamingawan sang Judea,  nga nagasiling: “Maghinulsol kamo, kay ang Ginharian sang langit malapit na.”+  Sia ang ginapatuhuyan ni Isaias nga manalagna+ sang nagsiling sia: “May nagasinggit sa kamingawan: ‘Ihanda ang dalan ni Jehova!* Tadlunga ang iya mga dalan.’”+  Ang panapton ni Juan human sa balahibo sang kamelyo kag ang iya paha human sa panit.+ Ang iya pagkaon mga apan kag dugos halin sa talon.+  Kag ang katawhan sang Jerusalem kag sang bug-os nga Judea kag sang tanan nga lugar sa palibot sang Jordan nagkadto sa iya,+  kag gintu-ad nila sing dayag ang ila mga sala kag ginbawtismuhan* niya sila sa Suba Jordan.+  Sang nakita niya ang madamo nga Fariseo kag Saduceo+ nga nagkadto didto, nagsiling sia sa ila: “Kamo nga mga kaliwat sang mga man-ug,+ sin-o ang nagpaandam sa inyo sa pagpalagyo sa adlaw sang kasingkal sang Dios?+  Gani, ipakita ninyo sa inyo mga buhat nga nagahinulsol kamo.  Indi kamo magsiling sa inyo kaugalingon, ‘Amay namon si Abraham.’+ Kay ginasiling ko sa inyo nga ang Dios makasarang sa paghimo bisan sa sini nga mga bato nga mga anak ni Abraham. 10  Ang wasay handa na sa pag-utod sa gamot sang mga kahoy. Gani ang tanan nga kahoy nga wala nagapamunga sing maayo nga bunga pudlon kag ihaboy sa kalayo.+ 11  Ginabawtismuhan ko kamo sa tubig bangod sang inyo paghinulsol,+ apang ang isa nga magakari sunod sa akon mas gamhanan sangsa akon, kag indi ako takus sa paghukas sang iya mga sandalyas.+ Sia magabawtismo sa inyo sa balaan nga espiritu+ kag sa kalayo.+ 12  Nagauyat sia sing pala nga ginagamit sa pagpahangin, kag tinluan niya sing maayo ang iya linasan, kag tipunon ang iya trigo sa bodega, apang sunugon niya ang upa sa kalayo+ nga indi mapalong.” 13  Halin sa Galilea, si Jesus nagkadto kay Juan sa Jordan agod magpabawtismo.+ 14  Apang ginpunggan sia ni Juan, nga nagasiling: “Nagkadto ka bala sa akon agod magpabawtismo? Apang ako ang dapat magpabawtismo sa imo.” 15  Si Jesus nagsabat: “Indi ako pagpunggi, kay sa sini nga paagi nagakaigo para sa aton nga himuon ang tanan nga matarong.” Gani nagpasugot si Juan. 16  Pagkatapos mabawtismuhan si Jesus, nagtakas sia gilayon sa tubig; kag ang langit nabuksan,+ kag nakita niya ang espiritu sang Dios nga nagapanaug kaangay sang salampati kag nagkunsad sa iya.+ 17  Kag may nabatian nga tingog halin sa langit+ nga nagasiling: “Ini ang akon Anak,+ ang hinigugma, nga ginakahamut-an ko.”+

Footnote

Tan-awa ang Apendise A5.
Ukon “gintusmog; gintum-oy.”