Mateo 28:1-20

  • Ginbanhaw si Jesus (1-10)

  • Ginbayaran ang mga soldado agod magbutig (11-15)

  • Sugo nga maghimo sing disipulo (16-20)

28  Pagkatapos sang Adlaw nga Inugpahuway, sang nagapamanagbanag sa nahaunang adlaw sang semana, nagkadto si Maria Magdalena kag ang isa pa ka Maria sa pagtan-aw sa lulubngan.+  Kag naglinog sing mabaskog, kay ang anghel ni Jehova* nagpanaug halin sa langit kag ginpaligid ang bato, kag nagpungko sa sini.+  Ang iya dagway kaangay sang kilat, kag ang iya bayo maputi kaangay sang niebe.+  Kag ang mga nagabantay sa lulubngan nagkurog sa kahadlok sa iya kag wala makahulag.  Nagsiling ang anghel sa mga babayi: “Indi kamo magkahadlok, kay nakahibalo ako nga ginapangita ninyo si Jesus nga ginpatay sa usok.+  Wala na sia diri, kay ginbanhaw sia, subong sang iya ginsiling.+ Dali kamo, tan-awa ninyo ang ginhamyangan sa iya.  Dayon maglakat kamo kag sugiri ninyo gilayon ang iya mga disipulo nga ginbanhaw sia, kag mauna sia sa inyo sa Galilea.+ Makita ninyo sia didto. Amo ini ang mensahe ko para sa inyo.”+  Gani, dalidali sila nga naghalin sa lulubngan. Hinadlukan sila, apang daku ang ila kalipay. Nagdalagan sila agod ibalita ini sa iya mga disipulo.+  Kag nagpakita si Jesus sa ila kag gintamyaw sila: “Maayong adlaw!” Nagpalapit sila kag nag-uyat sa iya mga tiil kag nagyaub* sa iya. 10  Dayon nagsiling si Jesus: “Indi kamo magkahadlok! Lakat kamo, sugiri ninyo ang akon mga utod agod magkadto sila sa Galilea, kag didto makita nila ako.” 11  Sang naglakat ang mga babayi, ang iban nga mga guardia+ nagkadto sa siudad kag ginsugiran ang puno nga mga saserdote sang tanan nga natabo. 12  Dayon nagsinapol ang puno nga mga saserdote kaupod ang mga gulang. Ginhatagan nila sing madamo nga pilak ang mga soldado 13  kag ginsugo sila: “Isiling ninyo, ‘Samtang nagakatulog kami kagab-i, ang iya mga disipulo nagkari kag ginkawat ang iya bangkay.’+ 14  Kag kon mabatian ini sang gobernador, indi kamo magkabalaka kay kami na ang bahala nga magpaathag* sa iya.” 15  Gani ginbaton nila ang pilak kag gintuman ang ginsugo sa ila, kag naglapnag ini nga sugilanon sa mga Judiyo tubtob karon. 16  Ang 11 ka disipulo nagkadto sa Galilea+ sa bukid nga ginsiling ni Jesus nga makit-anay sila.+ 17  Kag sang nakita nila sia, nagyaub* sila sa iya, apang ang iban nagpangduhaduha. 18  Ginpalapitan sila ni Jesus kag ginsilingan: “Ginhatag sa akon ang bug-os nga awtoridad sa langit kag sa duta.+ 19  Gani kadtui ninyo ang mga tawo sa tanan nga pungsod+ kag tudlui ninyo sila agod mangin disipulo ko. Bawtismuhi ninyo+ sila sa ngalan sang Amay kag sang Anak kag sang balaan nga espiritu. 20  Tudlui ninyo sila nga tumanon ang tanan nga ginsugo ko sa inyo.+ Kag dumduma ninyo nga kaupod ninyo ako sa tanan nga tion tubtob sa hingapusan sang sistema sang mga butang.”*+

Footnote

Tan-awa ang Apendise A5.
Ukon “nagduko.”
Sa literal, “maghaylo.”
Ukon “nagduko.”
Ukon “sang tion.” Tan-awa ang Glossary.