Para sa mga Taga-Galacia 4:1-31

  • Dili na mga ulipon, kondili anak (1-7)

  • Pablo nabalaka sa mga taga-Galacia (8-20)

  • Agar ug Sara: duha ka pakigsaad (21-31)

    • Gawasnon ang langitnong Jerusalem nga atong inahan (26)

4  Karon moingon ko nga samtang bata pa ang manununod, wala siyay kalainan sa ulipon, kay bisag siya ang tag-iya sa tanang butang,  siya ilalom sa mga tigdumala ug sa mga sinaligan hangtod sa adlaw nga gitakda sa iyang amahan.  Sa susama, sa bata pa ta, kita sab naulipon sa mga butang* sa kalibotan.+  Apan dihang miabot ang gitakdang panahon, gipadala sa Diyos ang iyang Anak, nga gipanganak sa usa ka babaye+ ug nailalom sa balaod,+  aron iyang mapagawas kadtong nailalom sa balaod pinaagi sa pagpalit,+ aron sagopon kita ingong mga anak.+  Karon tungod kay kamo mga anak, gipadala sa Diyos ang espiritu+ sa iyang Anak nganhi sa atong mga kasingkasing,+ ug kini nagatawag: “Abba,* Amahan!”+  Busa dili na ka ulipon kondili anak; ug kon anak, manununod sab ka pinaagi sa Diyos.+  Apan sa wala pa mo makaila sa Diyos, kamo naulipon sa bakak nga mga diyos.  Pero karon nga nakaila na mo sa Diyos o nailhan na mo sa Diyos, naunsa ba nga namalik na man hinuon mo sa huyang+ ug way pulos nga mga butang* ug gustong magpaulipon niini pag-usab?+ 10  Kamo estriktong nagbantay sa mga adlaw, mga bulan,+ mga panahon, ug mga tuig. 11  Nabalaka ko para ninyo, kay basig nasayang ang akong mga paningkamot para ninyo. 12  Mga igsoon, kaniadto parehas ko ninyo, pero nausab na ko.+ Busa karon, palihog pag-usab mo sama nako. Wala moy gihimong sayop kanako. 13  Apan nahibalo mo nga tungod sa akong sakit, nasangyawan mo nako sa maayong balita sa unang higayon. 14  Ug bisag ang akong sakit nahimong pagsulay kaninyo, wala ko ninyo tamaya o dumti;* gidawat ko ninyo nga samag anghel sa Diyos, sama kang Kristo Jesus. 15  Asa na man ang inyong kalipay? Kay napamatud-an nako nga kaniadto, andam ninyong lugiton ang inyong mata ug ihatag kini kanako.+ 16  Apan karon, nahimo na ba ko ninyong kaaway kay gisultihan mo nako sa tinuod? 17  Naningkamot sila sa pagdani kaninyo, apan dili maayo ang ilang motibo; gusto nilang ipalayo mo kanako, aron mosunod gyod mo nila. 18  Hinuon dili man daotan nga naay maningkamot sa pagdani kaninyo kon maayo lang ang motibo, gani angay kining himoon bisag wala ko. 19  Minahal nga mga anak,+ tungod ninyo gibati na sab nako ang kasakit sa babayeng nanganak, hangtod nga mapakita ninyo ang personalidad sa Kristo. 20  Gusto unta nakong makauban mo karon ug makigsulti ninyo sa laing paagi, kay wala ko mahibalo kon unsay akong buhaton kaninyo. 21  Sultihi ko, kamong gustong motuman sa balaod, Wala ba ninyo madungog ang Balaod? 22  Pananglitan, nasulat nga si Abraham may duha ka anak nga lalaki, ang usa sa sulugoong babaye+ ug ang usa sa babayeng gawasnon;+ 23  apan ang anak sa sulugoong babaye natawo sa natural nga paagi,*+ samtang ang anak sa babayeng gawasnon natawo tungod sa usa ka saad.+ 24  Kini nga estorya dunay simbolikong kahulogan; kay kining mga bayhana nagkahulogan ug duha ka pakigsaad, ang usa gikan sa Bukid sa Sinai,+ nga nagpatunghag mga anak para sa pagkaulipon ug siya si Agar. 25  Si Agar nagkahulogan nga Sinai,+ usa ka bukid sa Arabia, ug katumbas siya sa Jerusalem karon, kay siya naulipon uban sa iyang mga anak. 26  Apan ang Jerusalem sa itaas gawasnon, ug siya ang atong inahan. 27  Kay kini nasulat: “Paglipay, ikaw nga babayeng baog nga dili manganak; singgit sa kalipay, ikaw nga wala makasinatig kasakit sa pagpanganak; kay ang mga anak sa babayeng biniyaan mas daghan kay sa mga anak sa babaye nga may bana.”+ 28  Karon mga igsoon, mga anak mo tungod sa saad sama kang Isaac.+ 29  Apan sama nga kaniadto gilutos sa usa nga natawo sa natural nga paagi* ang usa nga natawo pinaagi sa espiritu,+ mao man usab karon.+ 30  Apan unsay giingon sa kasulatan? “Palayasa ang sulugoong babaye ug ang iyang anak nga lalaki, kay dili gayod mahimong manununod ang anak sa sulugoong babaye uban sa anak sa babayeng gawasnon.”+ 31  Busa mga igsoon, mga anak kita sa babayeng gawasnon, dili sa sulugoong babaye.

Mga Footnote

O “sa paninugdang mga butang.”
Hebreohanon o Aramaikong pulong nga nagkahulogang “Oh Amahan!”
O “ug paninugdang mga butang.”
O “luwai.”
Literal, “sumala sa unod.”
Literal, “sumala sa unod.”