Unang Cronicas 28:1-21

  • Pamulong ni David bahin sa pagtukod sa templo (1-8)

  • Mga instruksiyon kang Solomon; gihatag ang plano sa arkitektura (9-21)

28  Unya gitigom ni David sa Jerusalem ang tanang prinsipe sa Israel: ang mga prinsipe sa mga tribo, mga pangulo sa mga dibisyon+ nga nag-alagad sa hari, mga pangulo sa kada 1,000 ug mga pangulo sa kada 100,+ mga pangulo nga nagdumala sa tanang katigayonan ug kahayopan sa hari+ ug sa iyang mga anak,+ uban sa mga opisyal sa palasyo ug sa tanang lalaki nga kusgan ug may katakos.+  Unya si Haring David mitindog ug miingon: “Paminaw, akong mga igsoon ug akong katawhan. Tinguha sa akong kasingkasing nga magtukod ug balay diin ipahimutang ang kaban sa pakigsaad ni Jehova ug ingong tumbanan sa tiil sa atong Diyos,+ ug ako nangandam alang sa pagtukod.+  Apan ang matuod nga Diyos miingon kanako, ‘Dili ka magtukod ug balay alang sa akong ngalan,+ kay ikaw usa ka manggugubat, ug nagpabanaw ug dugo.’+  Apan gipili ko ni Jehova nga Diyos sa Israel gikan sa tibuok panimalay sa akong amahan aron mahimong hari sa Israel hangtod sa hangtod,+ kay iyang gipili si Juda ingong pangulo,+ ug sa panimalay ni Juda, iyang gipili ang panimalay sa akong amahan,+ ug sa mga anak sa akong amahan, ako ang iyang giuyonan, aron himoon kong hari sa tibuok Israel.+  Ug sa tanan nakong anak​—⁠kay gihatagan ko ni Jehova ug daghang anak+⁠—​iyang gipili si Solomon nga akong anak+ nga molingkod sa trono sa pagkahari ni Jehova sa Israel.+  “Siya miingon kanako, ‘Si Solomon nga imong anak mao ang magtukod sa akong balay ug sa akong mga hawanan, kay gipili nako siya ingong akong anak ug ako mahimong iyang amahan.+  Akong tukoron nga lig-on ang iyang pagkahari hangtod sa hangtod+ kon siya determinado sa pagtuman sa akong mga sugo ug hudisyal nga mga hukom,+ sama sa iyang ginahimo karon.’  Busa mosulti ko atubangan sa tibuok Israel, ang kongregasyon ni Jehova, ug atubangan sa atong Diyos: Tumana gayod ninyo ug susiha ang tanang sugo ni Jehova nga inyong Diyos, aron inyong mapanag-iya ang maayong yuta+ ug ikahatag kini sa inyong mga anak ingong permanenteng panulondon.  “Ug ikaw, Solomon nga akong anak, ilha ang Diyos sa imong amahan ug alagara siya sa bug-os nga* kasingkasing+ uban ang malipayon* nga kalag,* kay ginasusi ni Jehova ang tanang kasingkasing,+ ug iyang ginaila ang matag hunahuna ug intensiyon.+ Kon imo siyang pangitaon, iyang itugot nga makaplagan nimo siya,+ apan kon imo siyang biyaan, iya kang isalikway hangtod sa hangtod.+ 10  Tagda kini pag-ayo kay gipili ka ni Jehova sa pagtukod ug balay ingong sangtuwaryo. Magmaisogon ka ug buhata kini.” 11  Unya gihatag ni David kang Solomon nga iyang anak ang plano sa arkitektura+ sa portiko*+ ug sa lainlaing mga lawak,* sa mga lawak-tipiganan niini, sa mga lawak sa atop niini, sa mga lawak sa sulod niini, ug sa balay sa tabon sa pagpasig-uli.*+ 12  Iyang gihatag kaniya ang plano sa arkitektura sa tanang butang nga gipadayag kaniya pinaagi sa espiritu sa Diyos alang sa mga hawanan+ sa balay ni Jehova, sa tanang lawak-kan-anan sa palibot niini, sa mga tipiganag bahandi sa balay sa matuod nga Diyos, ug sa mga tipiganan sa mga bahandi nga gibalaan.*+ 13  Naghatag usab siyag mga instruksiyon bahin sa mga dibisyon sa mga saserdote+ ug mga Levihanon, sa tanang buluhaton sa pag-alagad sa balay ni Jehova, ug sa tanang galamiton sa pag-alagad sa balay ni Jehova; 14  bahin usab sa timbang sa bulawan, ang bulawan alang sa tanang galamiton sa lainlaing pag-alagad, sa timbang sa tanang galamiton nga plata, ug sa tanang galamiton sa lainlaing pag-alagad; 15  bahin usab sa timbang sa bulawang mga tangkawan*+ ug sa bulawang mga lampara niini, sa timbang sa lainlaing tangkawan ug sa mga lampara niini, ug sa timbang sa plata nga mga tangkawan, sa matag tangkawan ug sa mga lampara niini sumala sa gamit niini; 16  bahin usab sa timbang sa bulawan alang sa mga lamesa sa halad nga tinapay,*+ sa matag lamesa, ingon man sa plata alang sa mga lamesa nga plata, 17  alang sa mga tenedor, mga panaksan, mga pitsil nga purong bulawan, ug sa timbang sa gagmay nga panaksang bulawan,+ sa matag gamay nga panaksan, ug sa timbang sa gagmayng panaksan nga plata, sa matag gamay nga panaksan. 18  Gihatag usab niya ang timbang sa dinalisayng bulawan alang sa halaran sa insenso+ ug sa larawan sa karo,+ nga mao, ang mga kerubin+ nga bulawan nga nagbukhad sa ilang mga pako ug naglandong sa kaban sa pakigsaad ni Jehova. 19  Si David miingon: “Ang kamot ni Jehova anaa kanako, ug gihatagan ko niyag lawom nga pagsabot aron masulat ang tanang detalye sa plano sa arkitektura.”+ 20  Unya giingnan ni David si Solomon nga iyang anak: “Magmaisogon ka ug magmalig-on ug buhata kini. Ayawg kahadlok o kalisang, kay si Jehova nga Diyos, ang akong Diyos, nagauban kanimo.+ Dili ka niya talikdan o biyaan,+ hinuon siya magauban kanimo hangtod mahuman ang tanang buluhaton alang sa pag-alagad sa balay ni Jehova. 21  Ug ania ang mga dibisyon sa mga saserdote+ ug mga Levihanon+ alang sa tanang pag-alagad sa balay sa matuod nga Diyos. Duna kay mga tawo nga andam ug may kahanas sa tanang matang sa pag-alagad,+ ug kauban usab nimo ang mga prinsipe+ ug ang tanang katawhan nga mohimo sa tanan nimong instruksiyon.”

Mga Footnote

O “nga bug-os ang debosyon sa.”
O “andam.”
Tan-awa sa Glossary.
Entrada sa atubangang bahin sa templo.
Literal, “sa portiko ug sa mga balay niini.”
O “balay sa pagtabon sa sala.”
O “gipahinungod.”
Iningles, lampstand.
O “nagpatongpatong nga tinapay.” Tan-awa sa Glossary.