Daniel 9:1-27

 • Pag-ampo ni Daniel ha pagsumat han sala (1-19)

  • Pagin binayaan hin 70 ka tuig (2)

 • Hi Gabriel dinaop kan Daniel (20-23)

 • Igintagna an 70 ka semana (24-27)

  • Mesias maabot katapos han 69 ka semana (25)

  • An Mesias papatayon (26)

  • Syudad ngan baraan nga lugar bubungkagon (26)

9  Ha siyahan nga tuig ni Dario+ nga anak nga lalaki ni Ahasuero—usa nga tulin han mga Mediano nga ginhimo nga hadi ha ginhadian han mga Caldeo+  ha siyahan nga tuig han iya paghadi, ako, hi Daniel, nakasabot pinaagi han mga libro* nga sumala ha pulong ni Jehova kan Jeremias nga propeta, an kadamu han mga tuig nga an Jerusalem magpapabilin nga binayaan+ 70 ka tuig.+  Salit igin-atubang ko an akon nawong kan Jehova nga tinuod nga Dios, nga nakikimalooy ha iya ha pag-ampo, upod an pagpuasa+ nga may sako nga panapton ngan abo.  Nag-ampo ako kan Jehova nga akon Dios ngan nagsumat han amon mga sala ngan nagsiring: “O Jehova nga tinuod nga Dios, an Dios nga harangdon ngan urusahon gud,* nga nagtutuman han kasabotan nga iya ginhimo ngan nagpapakita hin maunungon nga gugma+ ha mga nahigugma ha iya ngan nasugot ha iya mga sugo,+  nakasala kami ngan naghimo hin sayop ngan nagbuhat hin maraot ngan nagrebelde;+ ngan binaya kami ha imo mga sugo ngan ha imo mga paghukom.  Waray kami mamati ha imo mga surugoon nga mga propeta,+ nga nagyakan ha imo ngaran ngadto ha amon mga hadi, ha amon mga prinsipe, ha amon mga kaapoy-apoyan, ngan ha ngatanan nga katawohan han tuna.  O Jehova, imo an katadongan, kondi mahitungod ha amon, an amon nawong naputos hin kaarawdan sugad han kahimtang yana, an nawong han katawohan han Juda, han mga naukoy ha Jerusalem, ngan han bug-os nga Israel, nga imo iginpatlaag ha ngatanan nga katunaan nga higrani ngan higrayo tungod han ira pagkadiri-matinumanon ha imo.+  “O Jehova, an amon nawong naputos hin kaarawdan, an nawong han amon mga hadi, han amon mga prinsipe, ngan han amon mga kaapoy-apoyan, kay nakasala kami ha imo.  Jehova nga amon Dios, imo an kalooy ngan pagpasaylo,+ kay nagrebelde kami ha imo.+ 10  Waray ka namon sugta, Jehova nga amon Dios, kay waray namon sunda an imo mga balaud nga imo iginhatag ha amon pinaagi han imo mga surugoon nga mga propeta.+ 11  An bug-os nga Israel nagtalapas han imo Balaud ngan binaya pinaagi han diri pagsugot ha imo, salit iginhuwad mo ha amon an panhimaraot ngan an panumpa nga nakasurat ha Balaud ni Moises nga surugoon han tinuod nga Dios,+ kay nakasala kami ha imo. 12  Imo gintuman an imo mga pulong nga imo ginyakan kontra ha amon+ ngan kontra ha amon mga magmarando nga nagmando ha amon,* pinaagi ha pagpahinabo hin daku nga kadaot ha amon; waray pa gud ginbuhat ha ilarom han bug-os nga langit nga kapariho han ginbuhat ha Jerusalem.+ 13  Sugad la han nakasurat ha Balaud ni Moises, inabot ha amon ini ngatanan nga kadaot,+ kondi waray kami makimalooy para han imo pag-uyon,* Jehova nga amon Dios, pinaagi ha pagbaya ha amon sayop+ ngan pinaagi ha pagpakita hin hilarom nga pagsabot ha imo kamatuoran.* 14  “Salit padayon ka nga nagin mabinantayon, O Jehova, ngan nagpahinabo hin kadaot ha amon, kay ikaw, Jehova nga amon Dios, matadong ha ngatanan nga imo ginbubuhat; kondi waray ka namon sugta.+ 15  “Yana, O Jehova nga amon Dios, ikaw nga naggawas han imo katawohan tikang ha tuna han Ehipto pinaagi hin gamhanan nga kamot+ ngan naghimo hin ngaran para ha imo kalugaringon tubtob hini nga adlaw,+ nakasala kami ngan nagbuhat hin maraot. 16  O Jehova, uyon ha ngatanan mo nga magtadong nga buhat,+ alayon, bumaya unta an imo kasina ngan kapungot tikang ha Jerusalem nga imo syudad, an imo baraan nga bukid; kay tungod han amon mga sala ngan han mga sayop han amon mga kaapoy-apoyan, an Jerusalem ngan an imo katawohan ginpapakaalohan han ngatanan nga nakapalibot ha amon.+ 17  Ngan yana, O amon Dios, pamatii an pag-ampo han imo surugoon ngan an iya mga pakimalooy, ngan pasanaga an imo nawong ngada ha imo santuaryo+ nga binayaan,+ para ha imo ngaran, O Jehova. 18  Ikiling an imo talinga, O akon Dios, ngan pamati! Pukrata gad an imo mga mata ngan kitaa an amon pag-antos ngan an pagin binayaan han syudad nga gintawag ha imo ngaran; kay diri kami nakikimalooy ha imo tungod han amon magtadong nga mga buhat kondi tungod han imo daku nga kalooy.+ 19  O Jehova, pamati gad. O Jehova, pagpasaylo gad.+ O Jehova, paghatag gad hin atensyon ngan gios! Ayaw paglangan, para ha imo ngaran, O akon Dios, kay an imo syudad ngan an imo katawohan gintawag ha imo kalugaringon nga ngaran.”+ 20  Samtang nagyayakan pa ako ngan nag-aampo ngan nagsusumat han akon sala ngan han sala han Israel nga akon katawohan ngan naghahangyo para hin pag-uyon ha atubangan ni Jehova nga akon Dios may kalabotan ha baraan nga bukid han akon Dios,+ 21  oo, samtang nagyayakan pa ako ha akon pag-ampo, an lalaki nga hi Gabriel+ nga nakita ko hadto ha bisyon+ dinaop ha akon han kinakapoy gud ako, han hirani na an oras han paghalad han halad ha pagsirom. 22  Ngan gintagan niya ako hin sarabotan, nga nasiring: “O Daniel, inabot ako yana basi tagan ka hin hilarom nga pagsabot ngan sarabotan. 23  Han nagtikang ka pakimalooy nakakarawat ako hin mensahe, ngan kinanhi ako basi isumat ito ha imo, kay usa ka nga tawo nga presyoso gud.*+ Salit pamurubuota ini nga butang ngan sabota an bisyon. 24  “May-ada 70 ka semana* nga igintanda para ha imo katawohan ngan ha imo baraan nga syudad,+ basi tapuson an pagtalapas, wad-on an sala,+ pasayloon an sayop,+ dad-on an waray kataposan nga katadongan,+ tatakan an bisyon ngan an tagna,*+ ngan dihogan an Baraan han mga Baraan.* 25  Kinahanglan mo mahibaroan ngan masabtan nga tikang ha pagpagawas han sugo nga igpahiuli ngan tukuron utro an Jerusalem+ tubtob ha Mesias*+ nga Lider,+ magkakaada 7 ka semana, ngan 62 ka semana.+ Igpapahiuli hiya ngan tutukuron utro, nga may plasa ngan kanal, kondi ha mga panahon han kasakitan. 26  “Ngan katapos han 62 ka semana, an Mesias papatayon,*+ ngan waray mahisasalin ha iya.+ “Ngan an katawohan han usa nga lider nga tiabot magbubungkag han syudad ngan han baraan nga lugar.+ Ngan an kataposan hito magigin pinaagi han baha. Ngan tubtob ha kataposan magkakaada girra; gindesisyonan na nga magkakaada kabungkagan.+ 27  “Ngan padayon niya nga ipapatuman an kasabotan para ha damu ha sulod hin usa ka semana; ngan ha katunga han semana, pauundangon* niya an halad nga hayop ngan an halad sugad nga regalo.+ “Ngan ha pako han mangil-ad nga mga butang maabot an usa nga magigin hinungdan han kabungkagan;+ ngan tubtob ha pagpoo, an butang nga gindesisyonan na ighuhuwad ha usa nga ginbungkag.”

Mga footnote

Karuyag sidngon, an sagrado nga mga libro.
O “ngan nakakaaghat hin hilarom nga respeto nga may kahadlok.”
Lit., “amon mga hukom nga naghukom ha amon.”
O “waray namon pahumoka an imo nawong.”
O “pagkamatinumanon.”
O “makaruruyag gud; talahuron gud.”
Karuyag sidngon, mga semana han mga tuig.
Lit., “propeta.”
O “an Pinakabaraan.”
O “Dinihogan.”
Lit., “uutdon.”
Ha iba nga lugar, “patutukoon.”