Daniel 7:1-28

 • Bisyon ha upat nga hayop (1-8)

  • Gutiay nga sungay tinubo (8)

 • An Kadaan han mga Adlaw ha korte (9-14)

  • Anak han tawo ginhimo nga hadi (13, 14)

 • An kahulogan iginpahibaro kan Daniel (15-28)

  • An upat nga hayop amo an upat nga hadi (17)

  • Mga baraan makarawat han ginhadian (18)

  • Napulo nga sungay, o hadi, matindog (24)

7  Ha siyahan nga tuig ni Hadi Belsazar+ han Babilonya, hi Daniel nagkaada inop ngan nakakita hin mga bisyon samtang nakaturog hiya.*+ Katapos, iginsurat niya an inop;+ iya iginrekord an bug-os nga asoy hito nga mga butang.  Nagsiring hi Daniel: “Nagkikinita ako dida ha akon mga bisyon durante han gab-i, ngan kitaa! an upat nga hangin han langit nag-uukay han haluag nga dagat.+  Ngan may upat nga dagku gud nga hayop+ nga nagkagawas tikang ha dagat, nga an kada tagsa naiiba tikang ha iba pa.  “An siyahan pariho hin leon,+ ngan may mga pako ito hin agila.+ Nagkinita ako tubtob nga an mga pako hito gin-gabot, ngan gin-alsa ito tikang ha tuna ngan ginpatindog ha duha nga tiil pariho hin tawo, ngan gintagan ito hin kasingkasing hin tawo.  “Ngan kitaa! may lain nga hayop, an ikaduha, nga pariho hin oso.+ Nakaalsa an usa han mga tiil hito, ngan may tulo nga gusok ha baba hito butnga han mga ngipon; ngan ginsidngan ito, ‘Buhát, kaon hin damu nga unod.’+  “Katapos hini padayon ako nga nagkinita, ngan kitaa! may lain pa nga hayop, nga pariho hin leopardo,+ pero ha likod hito may upat nga pako nga pariho han kanan tamsi. Ngan ito nga hayop may upat nga ulo,+ ngan gintagan ito hin awtoridad ha pagmando.  “Katapos hini padayon ako nga nagkinita dida ha mga bisyon ha gab-i, ngan may nakita ako nga ikaupat nga hayop, nga makaharadlok ngan makangingirhat ngan diri ordinaryo an kakusog, ngan may-ada ito dagku nga mga ngipon nga puthaw. Nanlalamoy ito ngan nandudugmok, ngan an nahisasalin gintatamak-tamakan hito.+ Naiiba ito ha ngatanan nga iba pa nga hayop nga nahiuna hito, ngan may-ada ito napulo nga sungay.  Samtang ginhuhunahuna ko an mga sungay, kitaa! may lain nga sungay, nga gutiay,+ nga tinubo ha butnga han mga sungay, ngan tulo han nahiuna nga mga sungay an ginpan-gabot ha atubangan hini. Ngan kitaa! ini nga sungay may mga mata nga pariho hin mga mata han tawo, ngan may-ada ini baba nga nagyayakan hin arogante.*+  “Padayon ako nga nagkinita tubtob nga may iginpahamutang nga mga trono ngan liningkod+ an Kadaan han mga Adlaw.+ An iya bado busag pariho han niebe,+ ngan an buhok ha iya ulo pariho hin malimpyo nga barahibo hin karnero. An iya trono mga laga han kalayo; an mga kaliding hito naglalaga nga kalayo.+ 10  May salog nga kalayo nga naagos ngan nagawas tikang ha iya atubangan.+ Usa ka yukot nga tag-usa ka yukot an padayon nga nagsiserbi ha iya, ngan napulo ka yukot nga tagnapulo ka yukot an natindog ha iya atubangan.+ Nagtikang an sesyon han Korte,+ ngan may mga libro nga ginpan-abrihan. 11  “Padayon ako nga nagkinita hito nga takna tungod han aringasa han arogante* nga mga pulong nga ginyayakan han sungay;+ nagkinita ako tubtob nga ginpatay an hayop ngan ginbungkag an lawas hito ngan igintubyan ito basi sunugon ha kalayo. 12  Kondi mahitungod ha iba pa nga mga hayop,+ an ira mga pagmando ginkuha, ngan an ira kinabuhi ginpahilawig hin usa ka panahon ngan usa ka peryodo han panahon. 13  “Padayon ako nga nagkinita dida ha mga bisyon ha gab-i, ngan kitaa! may tiabot nga pariho hin anak han tawo+ nga kaupod han mga dampog ha langit; ngan gintugotan hiya nga dumaop ha Kadaan han mga Adlaw,+ ngan gindara nira hiya ha atubangan Niya. 14  Ngan gintagan hiya hin awtoridad ha pagmando,+ hin dungog,+ ngan hin ginhadian, basi an ngatanan nga mga katawohan, mga nasud, ngan mga grupo nga iba-iba an yinaknan mag-alagad ha iya.+ An iya pagmando waray kataposan nga pagmando nga diri mawawara, ngan an iya ginhadian diri mabubungkag.+ 15  “Mahitungod ha akon, hi Daniel, nasamok an akon hunahuna* tungod kay an mga bisyon nga akon nakita nakapahadlok ha akon.+ 16  Dinaop ako ha usa han mga natindog didto basi igpakiana ha iya an tinuod nga kahulogan hini. Salit binaton hiya ngan iginpahibaro ha akon an kahulogan hini nga mga butang. 17  “‘Inin dagku gud nga mga hayop, nga upat ngatanan,+ amo an upat nga hadi nga matindog tikang ha tuna.+ 18  Kondi an mga baraan han Supremo nga Dios+ makakakarawat han ginhadian,+ ngan pagtatag-iyahon nira an ginhadian+ ha kadayonan, oo ha kadayonan.’ 19  “Katapos, karuyag ko pa mahibaro mahitungod han ikaupat nga hayop, nga naiiba ha ngatanan nga iba pa; makaharadlok ito hinduro ngan may-ada mga ngipon nga puthaw ngan mga kulo nga tumbaga,* ngan nanlalamoy ito ngan nandudugmok, ngan an nahisasalin gintatamak-tamakan hito;+ 20  ngan mahitungod han napulo nga sungay+ ha ulo hito, ngan han usa pa nga sungay nga tinubo ngan ha atubangan hini tulo an nagkahudlog,+ an sungay nga may mga mata ngan may baba nga nagyayakan hin arogante* ngan mas daku kay han iba nga mga sungay. 21  “Padayon ako nga nagkinita samtang ini nga sungay nakikiggirra ha mga baraan, ngan nagdadaog ini kontra ha ira,+ 22  tubtob nga inabot an Kadaan han mga Adlaw+ ngan iginpadapat an paghukom dapig ha mga baraan han Supremo nga Dios,+ ngan inabot an itinanda nga panahon basi pagtag-iyahon han mga baraan an ginhadian.+ 23  “Ini an iya ginsiring: ‘Mahitungod han ikaupat nga hayop, may-ada ikaupat nga ginhadian nga maeksister ha tuna. Magigin iba ito ha ngatanan nga iba pa nga ginhadian, ngan lalamuyon hito ngan tatamaktamakan ngan dudugmukon an bug-os nga tuna.+ 24  Mahitungod han napulo nga sungay, napulo nga hadi an matindog tikang hito nga ginhadian; ngan may usa pa nga matindog katapos nira, ngan magigin iba hiya ha mga nahiuna, ngan tulo nga hadi an iya pipirdihon.+ 25  Magyayakan hiya hin mga pulong kontra ha Gihitaasi,+ ngan padayon nga aatakehon niya an mga baraan han Supremo nga Dios. Maghuhunahuna hiya nga bag-uhon an mga panahon ngan an balaud, ngan itutubyan hira ha iya kamot ha sulod hin usa ka panahon, mga panahon, ngan tunga hin panahon.*+ 26  Kondi nagtikang an sesyon han Korte, ngan ginkuha nira an iya pagmando, basi poohon hiya ngan bug-os nga bungkagon hiya.+ 27  “‘Ngan an ginhadian ngan an awtoridad ha pagmando ngan an pagkaharangdon han mga ginhadian ha ilarom han bug-os nga langit iginhatag ha katawohan nga amo an mga baraan han Supremo nga Dios.+ An ira ginhadian waray kataposan nga ginhadian,+ ngan an ngatanan nga ginhadian mag-aalagad ngan masugot ha ira.’ 28  “Ini an kataposan hini nga butang. Mahitungod ha akon, hi Daniel, an akon mga panhunahuna nakapahadlok gud ha akon salit nanuas ako;* kondi gintipigan ko ini nga butang ha akon mismo kasingkasing.”

Mga footnote

Lit., “ha iya higdaan.”
O “hinambog.”
O “hambog.”
Lit., “espiritu.”
Ha Ingles, copper.
O “hinambog.”
Karuyag sidngon, tulo ngan tunga ka panahon.
O “nagbag-o an akon pamahongpahong.”