Jobe 38:1-41

  • Jehofa o ruta gore batho ga ba lekane le ene (1-41)

    • ‘O ne o le kae fa lefatshe le thaiwa?’ (4-6)

    • Bomorwa Modimo ba ne ba goa ba mmaka (7)

    • Dipotso ka dilo tsa tlholego (8-32)

    • “Melao e e laolang magodimo” (33)

38  Foo Jehofa o ne a araba Jobe go tswa mo sefefong+ a re:   “Ke mang yono yo o thibelang kgakololo ya meLe yo o buang a se na kitso?+   Tsweetswee, ipaakanye mme o dire dilo jaaka monna;Ke tla go botsa, mme wena o mpolelele.   O ne o le kae fa ke ne ke thaya lefatshe?+ Mpolelele, fa e le gore o a tlhaloganya.   Ke mang yo o neng a le lekanya, fa e le gore o a itse,Kgotsa ke mang yo o neng a otlolola mogala o o lekanyang go le kgabaganya?   Metheo ya lone e nweditswe mo go eng,Kgotsa ke mang yo o neng a baya leje la lone sekhutlo,*+   Fa dinaledi tsa moso+ di ne di goa mmogo ka boitumelo,Le fa bomorwa Modimo*+ botlhe ba ne ba simolola go goa ba mmaka?   Ke mang yo o thibetseng lewatle ka dikgoro+Fa le ne le betsega le tswa mo popelong,   Fa ke ne ke le apesa ka maruKe bo ke le phuthela* mo lefifing le lentshontsho, 10  Fa ke ne ke le tlhomela molelwaneKe bo ke tsenya mephakalego le dikgoro tsa lone,+ 11  Le fa ke ne ke re, ‘O ka nna wa tla go fitlha fano, e seng go feta;Makhubu a gago a a ikgogomosang a tla ema fano’?+ 12  A o kile* wa laela gore go nne mosoKgotsa wa dira gore bosa bo itse lefelo la jone,+ 13  Gore bo tshware dintlha tsa lefatsheLe gore bo tlhotlhore batho ba ba bosula mo go lone?+ 14  Le fetolwa jaaka letsopa ka fa tlase ga sekano,*Mme dikarolo tsa lone di tlhomologa jaaka tsa seaparo. 15  Mme lesedi la batho ba ba bosula le tsewa mo go bone,E bile lebogo la bone le le tsholeditsweng le a robega. 16  A o kile wa ya kwa metsweding ya lewatleKgotsa wa batlisisa metsi a a boteng?+ 17  A o senoletswe dikgoro tsa loso,+Kgotsa a o kile wa bona dikgoro tsa lefifi le lentshontsho?*+ 18  A o tlhaloganya mafelo otlhe mo lefatsheng?+ Mpolelele, fa e le gore o itse dilo tseno tsotlhe. 19  Lesedi le agile ntlheng efe?+ Mme lefifi lone le nna kae? 20  A o ka le isa kwa lefelong la lone,E bile a o itse ditselana tse di yang kwa legaeng la lone? 21  A o itse seno ka gonne o ne o setse o tshotsweLe ka gonne dingwaga* tsa gago di le dintsi? 22  A o kile wa tsena mo mabolokelong a kapoko,+Kgotsa a o kile wa bona mabolokelo a sefako,+ 23  Se ke se boloketseng go se dirisa ka nako ya matshwenyego,Go se dirisa ka letsatsi la tlhabano le ntwa?+ 24  Lesedi* le phatlalala le tswa kwa ntlheng efe,E bile phefo ya botlhaba e foka mo lefatsheng e tswa kae?+ 25  Ke mang yo o diretseng pula melatswana mo loapingA bo a direla leru la diphefo tsa matsubutsubu tselana?+ 26  Ke mang yo o dirileng gore pula e ne kwa go sa nneng ope gone,Le gore e ne mo nageng e e se nang batho?+ 27  Ke mang yo o kolobeditseng mafelo a a kgakgabetsengA bo a dira gore bojang bo tlhoge?+ 28  A pula e na le rre,+Kgotsa rraagwe marothodi a monyo ke mang?+ 29  Dikgapetla di tswa mo popelong ya ga mang,Mme ke mang yo o belegeng mouwane o o tsididi wa legodimo?+ 30  Ke mang yo o dirileng gore metsi a khurumediwe jaaka e kete a khurumeditswe ka leje? Ke mang yo o dirileng gore bogodimo jwa metsi a a boteng bo gatsele thata?+ 31  A o ka bofa dikgole tsa lesomosomo la dinaledi la Kima*Kgotsa wa bofolola megala ya lesomosomo la dinaledi la Kesile?*+ 32  A o ka laela lesomosomo la dinaledi* mo pakeng ya loneKgotsa wa kaela lesomosomo la dinaledi la Ashe* mmogo le bomorwaalone? 33  A o itse melao e e laolang magodimo,+Kgotsa a o ka dira gore e* laole lefatshe? 34  A o ka tsholeletsa lentswe la gago kwa marungWa dira gore pula e kgolo e go nele?+ 35  A o ka kgona go romela dikgadima? A di tla tla di bo di go raya di re, ‘Ke rona bano!’? 36  Ke mang yo o tsentseng botlhale mo marung*+Kgotsa yo o neileng dikgakgamatso tsa loapi* tlhaloganyo?+ 37  Ke mang yo o botlhale thata mo a ka balang maru,Kgotsa ke mang yo o ka tshololang dinkgo tsa metsi tsa legodimo?+ 38  Ke mang yo o dirang gore lorole lo tshologele mo seretsengLe gore makwete a mmu a ngaparelane? 39  A o ka tsomela tau phologoloKgotsa wa naya ditawana dijo?+ 40  Fa di bataletse mo dikutleng* tsa tsoneKgotsa di rapame mo mengobong ya tsone di laletse, a o ka di fepa? 41  Ke mang yo o baakanyetsang legakabe dijo+Fa mamphorwana a lone a goela kwa Modimong a kopa thusoE bile a kgarakgatshega ka gonne go se na sepe se a ka se jang?

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Sekapuo sa Sehebera se se kayang barwa ba Modimo ba baengele.
Kgotsa “hapa.”
Seheb., “mo malatsing a gago o ne.”
Kgotsa “moriti wa loso.”
Seheb., “malatsi.”
Kgotsa gongwe “Legadima.”
Gongwe ke dinaledi tsa Selemela mo lesomosomong la dinaledi la Taurus.
Gongwe ke lesomosomo la dinaledi la Orione (Orion).
Seheb., “Masarothe.” Mo go 2Dik 23:5, lefoko le le amanang le lone le le mo bontsing le kaya masomosomo a dinaledi tsa sodiake.
Gongwe ke lesomosomo la dinaledi la Bera e Kgolo (Ursa Major).
Kgotsa gongwe “gore Modimo a.”
Kgotsa gongwe “mo mothong.”
Kgotsa gongwe “mogopolo.”
Kgotsa “mo dilaong.”