Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Buka ya Jobe

Dikgaolo

Lenaane la Diteng

 • 1

  • Jobe ke monna yo o se nang molato e bile o humile (1-5)

  • Satane o belaela maitlhomo a ga Jobe (6-12)

  • Jobe o latlhegelwa ke dikhumo e bile o swelwa ke bana (13-19)

  • Jobe ga a pege Modimo molato (20-22)

 • 2

  • Satane o belaela maitlhomo a ga Jobe gape (1-5)

  • Satane o letlelelwa go utlwisa Jobe botlhoko mo mmeleng (6-8)

  • Mosadi wa ga Jobe a re: ‘Tlhapatsa Modimo mme o swe.’ (9, 10)

  • Ditsala tsa ga Jobe tse tharo di a goroga (11-13)

 • 3

  • Jobe o hutsafadiwa ke go bo a tshotswe (1-26)

   • O botsa lebaka la go bo a boga (20, 21)

 • 4

  • Elifase o bua lekgetlo la ntlha (1-21)

   • O belaela gore Jobe o siame (7, 8)

   • O tlhalosa molaetsa o a o utlwileng (12-17)

   • ‘Modimo ga a ikanye batlhanka ba gagwe’ (18)

 • 5

  • Elifase o tswelela a bua (1-27)

   • “Modimo o dira gore batho ba ba botlhale ba wele mo seraing sa bone” (13)

   • ‘Jobe ga a tshwanela go gana kotlhao ya Modimo’ (17)

 • 6

  • Jobe o a araba (1-30)

   • A re go a tshwanela go bo a lela (2-6)

   • Ba ba mo gomotsang ba boferefere (15-18)

   • “Mafoko a a buiwang ka boikanyegi ga a botlhoko!” (25)

 • 7

  • Jobe o tswelela a bua (1-21)

   • Botshelo bo tshwana le tiro e motho a e patelediwang (1, 2)

   • “Ke ka ntlha yang fa o nkwaile?” (20)

 • 8

  • Biledade o bua lekgetlo la ntlha (1-22)

   • A re bana ba ga Jobe ba leofile (4)

   • ‘Fa e le gore tota o ne o itshekile, Modimo o ne a tla go sireletsa’ (6)

   • A re Jobe ga a dumele mo Modimong (13)

 • 9

  • Jobe o a araba (1-35)

   • Motho ga a ka ke a ganetsana le Modimo (2-4)

   • ‘Modimo o dira dilo tse go se nang ope yo o ka di tlhaloganyang’ (10)

   • Motho ga a ka ke a ngangisana le Modimo (32)

 • 10

  • Jobe o tswelela a bua (1-22)

   • ‘Ke eng fa Modimo a lwa le nna?’ (2)

   • Modimo o bapisiwa le Jobe (4-12)

   • ‘E kete nka imologa’ (20)

 • 11

  • Sofare o bua lekgetlo la ntlha (1-20)

   • O latofatsa Jobe a re o bua se se se nang mosola (2, 3)

   • O bolelela Jobe gore a tlogele se se sa siamang (14)

 • 12

  • Jobe o a araba (1-25)

   • “Ga ke wa maemo a a kwa tlase mo go lona” (3)

   • “Ke fetogile sengwe se se tshegisang” (4)

   • ‘Modimo o botlhale’ (13)

   • Modimo o kwa godimo ga baatlhodi le dikgosi (17, 18)

 • 13

  • Jobe o tswelela a bua (1-28)

   • ‘Bogolo nka bua le Modimo’ (3)

   • “Lo dingaka tse di se nang mosola” (4)

   • “Ke a itse gore ga ke molato” (18)

   • O botsa Modimo gore ke eng a mo tsaya e le mmaba (24)

 • 14

  • Jobe o tswelela a bua (1-22)

   • Botshelo bo bokhutshwane e bile bo tletse matshwenyego (1)

   • ‘Go na le tsholofelo le ka setlhare’ (7)

   • “E kete o ne o ka mpoloka mo Lebitleng!” (13)

   • “Fa motho a swa, a a ka tshela gape?” (14)

   • Modimo o tla tlhologelelwa tiro ya diatla tsa gagwe (15)

 • 15

  • Elifase o bua lekgetlo la bobedi (1-35)

   • A re Jobe ga a boife Modimo (4)

   • A re Jobe o iketeletsa pele (7-9)

   • “Modimo ga a ikanye baengele ba gagwe” (15)

   • ‘Motho yo o bosula o a boga’ (20-24)

 • 16

  • Jobe o a araba (1-22)

   • “Lo bagomotsi ba ba letshwenyo!” (2)

   • A re Modimo o mo kwaile (12)

 • 17

  • Jobe o tswelela a bua (1-16)

   • “Ke dikologilwe ke basotli” (2)

   • “Modimo o dirile gore batho ba ntshotle” (6)

   • “Lebitla e tla nna legae la me” (13)

 • 18

  • Biledade o bua lekgetlo la bobedi (1-21)

   • O tlhalosa se se tla diragalelang baleofi (5-20)

   • A re Jobe ga a itse Modimo (21)

 • 19

  • Jobe o a araba (1-29)

   • Ga a reetse ba go tweng ke ditsala tsa gagwe (1-6)

   • A re o latlhilwe (13-19)

   • “Mogolodi wa me o a tshela” (25)

 • 20

  • Sofare o bua lekgetlo la bobedi (1-29)

   • A re Jobe o mo tlhapaditse (2, 3)

   • A re Jobe o bosula (5)

   • A re Jobe o itumelela go dira boleo (12, 13)

 • 21

  • Jobe o a araba (1-34)

   • ‘Goreng batho ba ba bosula ba atlega?’ (7-13)

   • O senola ba ba itirang e kete ba tlile go mo gomotsa (27-34)

 • 22

  • Elifase o bua lekgetlo la boraro (1-30)

   • ‘A motho a ka thusa Modimo?’ (2, 3)

   • A re Jobe o pelotshetlha e bile o tshiamololo (6-9)

   • ‘Boela kwa Modimong mme o tla tsosolosiwa’ (23)

 • 23

  • Jobe o a araba (1-17)

   • O batla go isa kgetsi ya gagwe fa pele ga Modimo (1-7)

   • A re ga a bone Modimo (8, 9)

   • “Ke tsamaile mo tseleng ya gagwe ke sa fapoge” (11)

 • 24

  • Jobe o tswelela a bua (1-25)

   • ‘Goreng Modimo a sa tlhome nako?’ (1)

   • A re Modimo o letlelela bosula (12)

   • Baleofi ba rata lefifi (13-17)

 • 25

  • Biledade o bua lekgetlo la boraro (1-6)

   • “Motho a ka siama jang fa pele ga Modimo?” (4)

   • A re ga go na mosola fa motho a ikanyega (5, 6)

 • 26

  • Jobe o a araba (1-14)

   • “Ruri o ne wa thusa yo o se nang maatla!” (1-4)

   • ‘Modimo o lepeletsa lefatshe mo go se nang sepe’ (7)

   • “Ke maoko fela a ditiro tsa gagwe” (14)

 • 27

  • Jobe o ikemiseditse go tswelela a ikanyega (1-23)

   • “Ke tla tswelela ke ikanyega mo Modimong” (5)

   • Yo o sa dumeleng mo Modimong ga a na tsholofelo (8)

   • “Goreng se lo se buang se se na mosola jaana?” (12)

   • Ba ba bosula ba felela ba se na sepe (13-23)

 • 28

  • Jobe o farologanya matlotlo a lefatshe le botlhale (1-28)

   • Matsapa a motho a go batla ditswammung (1-11)

   • Botlhale bo gaisa diperela (18)

   • Go boifa Jehofa ke jone botlhale (28)

 • 29

  • Jobe o gopola malatsi a pele ga a nna le mathata (1-25)

   • O ne a tlotliwa kwa kgorong ya motse (7-10)

   • Dilo tse di siameng tse a neng a di dira (11-17)

   • Mongwe le mongwe o ne a reetsa fa a mo gakolola (21-23)

 • 30

  • Jobe o tlhalosa gore maemo a gagwe a ne a fetoga (1-31)

   • O sotliwa ke batho ba ba se nang mosola (1-15)

   • Go lebega Modimo a sa mo thuse (20, 21)

   • “Letlalo la me le ntshofetse” (30)

 • 31

  • Jobe o ipuelela gore o a ikanyega (1-40)

   • “Kgolagano le matlho a me” (1)

   • O kopa Modimo gore a mo kale (6)

   • Ga a tlhakanele dikobo le basadi ba bangwe (9-12)

   • Ga a rate madi (24, 25)

   • Ga a obamele medingwana (26-28)

 • 32

  • Elihu o simolola go bua (1-22)

   • O galefetse Jobe le ditsala tsa gagwe (2, 3)

   • O ne a leta ka tlotlo pele a bua (6, 7)

   • Fa motho a godile ga go reye gore o botlhale (9)

   • Elihu o swegaswega pelo gore a bue (18-20)

 • 33

  • Elihu o kgalemela Jobe ka gonne a ipona a siame (1-33)

   • Thekololo e bonwe (24)

   • Boela kwa malatsing a bosha (25)

 • 34

  • Elihu o bua ka ditsela tsa Modimo le gore Modimo o tshiamiso (1-37)

   • Jobe a re Modimo ga a mmontshe tshiamiso (5)

   • Modimo wa boammaaruri ga a dire bosula (10)

   • Jobe o tlhoka kitso (35)

 • 35

  • Elihu o bolelela Jobe gore ga a akanye sentle (1-16)

   • Jobe a re o siame thata go feta Modimo (2)

   • Modimo o kwa godimo, ga a amiwe ke boleo (5, 6)

   • Jobe o tshwanetse go leta Modimo (14)

 • 36

  • Elihu o tlotlomatsa bogolo jwa Modimo (1-33)

   • Ba ba reetsang ba a atlega; ba ba sa dumeleng mo Modimong ba tla nyelediwa (11-13)

   • ‘Ke motlhatlheledi ofe yo o tshwanang le Modimo?’ (22)

   • Jobe o tshwanetse go tlotlomatsa Modimo (24)

   • “Modimo o mogolo thata go feta kafa re ka itseng ka gone” (26)

   • Modimo o laola pula le magadima (27-33)

 • 37

  • Dilo tsa tlholego di bontsha gore Modimo o mogolo (1-24)

   • Modimo o kgona go emisa ditiro tsa motho (7)

   • ‘Sekaseka ditiro tse di gakgamatsang tsa Modimo’ (14)

   • Batho ga ba ka ke ba kgona go tlhaloganya Modimo (23)

   • Batho ga ba a tshwanela go ithaya ba re ba botlhale (24)

 • 38

  • Jehofa o ruta gore batho ga ba lekane le ene (1-41)

   • ‘O ne o le kae fa lefatshe le thaiwa?’ (4-6)

   • Bomorwa Modimo ba ne ba goa ba mmaka (7)

   • Dipotso ka dilo tsa tlholego (8-32)

   • “Melao e e laolang magodimo” (33)

 • 39

  • Diphologolo di bontsha gore motho ga a na kitso (1-30)

   • Dipodi tsa kwa dithabeng le dikgama (1-4)

   • Tonki ya naga (5-8)

   • Poo ya naga (9-12)

   • Ntšhe (13-18)

   • Pitse (19-25)

   • Segodi le ntsu (26-30)

 • 40

  • Jehofa o botsa dipotso tse dingwe (1-24)

   • Jobe a re o tswetswe molomo (3-5)

   • “A o tla belaela tshiamiso ya me?” (8)

   • Modimo o tlhalosa maatla a Behemothe (15-24)

 • 41

  • Modimo o tlhalosa Lefiathane (1-34)

 • 42

  • Jobe o araba Jehofa (1-6)

  • Ditsala tsa ga Jobe di a kgalemelwa (7-9)

  • Jehofa o busetsa Jobe dilo tse di mo latlhegetseng (10-17)

   • Bomorwa Jobe le bomorwadie (13-15)